VATRĂ ] DISCUȚII ] LEGĂTURI ] MANUALE ] TRADUCERI ] DICȚIONAR ] ARTICOLE ] LIMBI ] RECENZII ] NOUTĂȚI ] CONTACT ]

TRADUCEREA  SOFTURILOR  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

TRADUCEREA  PROGRAMELOR  DE  CALCULATOR

 1. INTRODUCERE
 2. UNELTE  AJUTĂTOARE
 3. ASPECTE  GENERALE
 4. REALIZAREA  TRADUCERII
 5. VERIFICAREA  TRADUCERII
 6. ACTUALIZAREA  TRADUCERII
 7. TABEL  CU  SOFTURI  TRADUSE
 

INTRODUCERE

    Traducerea este procesul prin care se realizează comunicarea între persoane aparținînd unor culturi diferite care nu posedă un limbaj de exprimare comun. Limbajul scris sau vorbit este modul prin care gîndirea umană se conturează și se materializează (căpătă consistență, realitate, iese din sfera virtualului). Însă exprimarea scrisă și verbală folosită de oameni este extrem de variată, din cauza multitudinii de limbi aflate în uz pe globul pămîntesc. Sarcina traducătorului este aceea de a facilita interconectarea între culturi, în așa fel încît să se poată realiza schimburile (științifice, artistice, economice, etc.) atît de necesare activității umane.

    Traducerea programelor de calculator în limba folosită uzual de către cei care le utilizează este unul din aspectele esențiale care le pot determina succesul. Piața de softuri este extrem de variată și concurențială, pentru fiecare activitate ce poate fi realizată cu ajutorul calculatorului existînd de obicei mai multe (uneori chiar foarte multe) programe care au facilități similare. Succesul unui program în defavoarea celorlalte este dat de gradul în care satisface cerințele utilizatorilor și le mărește productivitatea, ca și de gradul de confort în folosire. Bineînțeles că în principal este vorba de prezența de cît mai multe facilități, de stabilitate în funcționare și de o interfață cît mai intuitivă (cu care se interacționează cît mai ușor). Însă una dintre cerințele importante este și prezența unei interfețe traduse în limba folosită de utilizator în existența sa de zi cu zi.

    Traducerea softurilor are și un alt aspect extrem de important. Multe persoane se simt inhibate atunci cînd au de-a face cu aparate în care sînt înglobate caracteristici aparținînd unor tehnologii informaționale de dată foarte recentă. Pentru unii oameni contactul cu o mașină "gînditoare" complexă cum este calculatorul este generator de anxietate pentru că au impresia că nu vor reuși s-o "stăpînească", adică ei nu cred că ar putea vreodată să comande o astfel de mașină și să o facă să execute exact activitățile pe care le doresc. Unul din obstacolele care trebuie depășite pentru a învinge un astfel de complex este familiarizarea cu interfața care permite comunicarea om-mașină. O interfață care prezintă opțiunile și comenzile unui aparat (sau ale unui soft) în limba de zi cu zi a utilizatorului este mult mai prietenoasă și îl ajută pe acesta să înțeleagă mai ușor modul în care poate folosi la maximum facilitățile oferite de aparatul (softul) respectiv. Tot ea îl ajută să iasă din încurcătură atunci cînd se confruntă cu o situație mai complicată, de exemplu atunci cînd a fost dată o comandă greșită sau a apărut o defecțiune tehnică. O interfață care folosește un limbaj ușor de înțeles stimulează folosirea aparatului (softului) mai multă vreme, garantînd că utilizatorul se va atașa de produsul respectiv și ca urmare va cumpăra în mod aproape sigur și modelele (versiunile) apărute ulterior. De asemenea un utilizator care este mulțumit de modul în care interacționează cu un aparat (soft) îl va recomanda probabil și altora, avînd deci un rol important în succesul pe piață al produsului respectiv.

    Scopul principal al traducerilor este crearea unui jargon tehnic rumînesc în domeniul informaticii, adică a unui limbaj specializat pentru acest domeniu, similar cu cele care există deja pentru arhitectură, medicină sau alte domenii științifice sau tehnice. Acesta trebuie să stea la baza comunicării între persoanele ce schimbă informații legate de calculatoare și de activitățile desfășurate cu ele. Un astfel de jargon poate fi creat numai avînd ca bază limba rumînă și regulile ei gramaticale, ortografice și de pronunție. Comunicarea bazată pe un amestec de cuvinte englezești și rumînești, fără respectarea regulilor limbii rumîne este incorectă și ineficientă, tocmai din cauza dificultății de a scrie și de a pronunța cuvintele englezești pentru un vorbitor non-nativ, la care se adaugă problemele create de derivarea, articularea, conjugarea unor cuvinte străine care nu se pliază regulilor gramaticale ale limbii rumîne. Folosirea termenilor rumînești deja existenți, inventarea unora noi și eventual rumînizarea ca scriere și pronunțare a unor termeni străini, reprezintă modalitatea cea mai bună de deprindere și de transmitere a cunoștințelor din domeniul informaticii. 

 

UNELTE  AJUTĂTOARE

    1. CREIERUL

    Cea mai importantă unealtă pentru un traducător este propriul creier, pentru că în mai mult de 80% din situații traducătorul nu va avea nevoie de nimic altceva pentru a realiza o traducere bună. Dar pentru ca să se ajungă la o astfel de performanță trebuie ca în prealabil unealta "supremă" a traducătorului să fi fost adusă cît mai aproape de perfecțiune în ce privește stăpînirea limbilor între care se face traducerea. Acest lucru este extrem de important, dar din păcate este de multe ori trecut cu vederea sau socotit neesențial.

    Indiferent că se face traducerea dintr-o limbă străină în rumînă sau din rumînă într-o limbă străină, stăpînirea la un nivel cît mai ridicat a ambelor limbi este absolut necesară. Stăpînirea unei limbi implică posedarea de cunoștințe cît mai avansate în domeniul vocabularului, gramaticii și discursului (scris și vorbit) în ce privește limba respectivă. Familiarizarea cu operele literare importante clasice și moderne scrise în limbile între care se face traducerea este și ea de dorit, pentru că ajută la obținerea unei exprimări mai naturale. Evident că în cazul traducerilor de texte care se referă strict la anumite domenii de activitate profesională (inginerie, medicină, arte, etc.) este nevoie și de o familiarizare cu jargonul de specialitate aflat în uz în ambele limbi, ca și cu stilul de exprimare folosit în textele de specialitate.

    În concluzie cei trei piloni ai unei traduceri bune sînt :

 • Folosirea unui vocabular adecvat (format atît din termeni obișnuiți, cît și din cei de specialitate)
 • Respectarea strictă a regulilor gramaticale
 • Stil de exprimare clar și cît mai apropiat de limbajul natural (cel folosit în mod obișnuit) scris și vorbit

    Aceste principii se aplică și traducerii de softuri unde o traducere elegantă în exprimare, adecvată d.p.d.v. al termenilor folosiți și corectă gramatical are foarte mari șanse să fie adoptată de cît mai multă lume.

    2. DICȚIONARELE

    2.1. DICȚIONARELE  DE  TRADUCERE

    2.1.1. Engleză - Rumînă

    Majoritatea softurilor au interfața în limba engleză, deci evident că pentru a le traduce avem nevoie de un dicționar englez-rumîn cît mai bun. Putem să folosim un astfel de dicționar sub formă de soft, așa cum este Everest sau putem să folosim un dicționar online. Există multe situri care propun cîte un dicționar englez-rumîn ce poate fi consultat direct din exploratorul de internet, iar lista lor se afla în pagina Legaturi Traduceri.

    2.1.2. Engleză - Altă Limbă Străină

    Este recomandat ca în măsura posibilităților să se facă traducerea direct după limba engleză, fără a apela la intermedierea unei alte limbi străine. Însă dacă traducătorul cunoaște bine și o altă limbă străină în afară de engleză, traducerea unui anumit termen în limba respectivă îl poate ghida asupra alegerii termenului din rumînă, în cazul în care termenul rumînesc nu este atît de evident sau chiar nu există. Un foarte bun dicționar în multe limbi există pe situl WordReference.

    2.2. GLOSARELE  DE  TERMENI 

    Glosarele sînt dicționare cu termeni de specialitate, adică termeni aflați în jargonul unui anumit domeniu de activitate. Pentru traducătorii de softuri sînt importante dicționarele cu termeni informatici, dar pot fi necesare dupa caz și dicționare din alte domenii, precum cel al fotografiei (în cazul în care se traduce de exemplu un soft de prelucrare a imaginilor), al muzicii (cînd se traduce un soft de editare a filelor audio), etc. Lista cu dicționare de termeni traduși în rumînă e prezentă în pagina Legături Educație.

    2.3. DICȚIONARELE  EXPLICATIVE

    Există situații cînd un termen de tradus nu are încă un corespondent în limba rumînă. În aceste cazuri traducătorul va trebui fie să preia termenul originar (pe care să-l adapteze specificului limbii rumîne, în speță caracterului ei fonetic), fie să inventeze unul nou. La inventarea unui termen nou el trebuie să se ghideze după înțelesul termenului respectiv, adică trebuie să știe precis ce vrea el să spună. Pentru aceasta se impune consultarea unui dicționar explicativ sau a unei enciclopedii. În caz că nici una din aceste metode nu dă rezultate satisfăcătoare, motorul de căutare Google poate fi folosit pentru găsirea unor pagini unde este menționat și eventual explicat termenul respectiv.

    2.4 DICȚIONARELE  DE  SINONIME  ȘI  ANTONIME

    Consultarea unui dicționar de sinonime este necesară atunci cînd a fost găsit deja un corespondent în limba rumînă pentru termenul de tradus, însă se ia în calcul și posibilitatea existenței unui alt termen și mai potrivit. Sau e nevoie pur și simplu de un termen mai scurt, pentru că acela găsit nu se încadrează corespunzător în interfața softului și este afișat trunchiat (amputat). Dicționarul de antonime e de folos cînd se știe precis care este în limba rumînă opusul termenului pe care-l căutam. Aceste două tipuri de dicționare sînt înglobate în bazele de date ale dicționarelor explicative existente online.

    3. TRADUCERILE  DEJA  EXISTENTE

    Găsirea unui corespondent potrivit pentru un termen dintr-o limbă străină este posibilă și dacă se consultă traducerile deja existente. Dacă există deja o traducere (fie și incompletă) pentru softul pe care îl traducem putem să ne uităm să vedem dacă găsim acolo termenul în cauză sau putem consulta traducerile existente ale softurilor din aceeași categorie sau chiar și din alte categorii, dacă termenul are o folosire mai generală.

    4. MANUALELE  DE  UTILIZARE 

    Manualele detaliate de utilizare a softurilor (Photoshop, CorelDraw, etc.) publicate de editurile rumînești sînt o sursă bună pentru familiarizarea cu terminologia rumîneasca folosită în domeniul softurilor. Pentru unele softuri specializate (în special din domeniul multimedia) pot fi consultate și manualele în rumînă ce vin cu unele aparate precum televizoarele, camerele foto-video, combinele audio, etc.

    Manualele de utilizare a softurilor sau filele de ajutor puse la dispoziție în formă electronică (instalate odată cu softurile respective) pot fi folosite pentru a deduce semnificația unui termen, lucru care ajută mult la traducerea lui sau la crearea unui termen corespunzător în rumînă.

    5. FORUMURILE  ȘI  GRUPURILE  DE  DISCUȚII

    Forumurile și grupurile de discuții cu tematică axată pe traduceri pot fi găsite în pagina Legături Educație .

   Cea mai mare parte a autorilor de softuri au creat forumuri speciale pe siturile lor pentru ca utilizatorii să-și exprime opiniile, să raporteze buguri, să sugereze îmbunătațiri, etc. În aceste forumuri se găsește de obicei și o secțiune dedicată traducerilor numită "Translation" sau "Localization" (de ex. FDM, Maxthon) unde se găsesc informații despre realizarea traducerilor, adresa de poștă electronică unde să fie trimise, codarea suportată, etc.

 

ASPECTE  GENERALE

    1. MODALITĂȚI  DE  TRADUCERE

    Utilizatorul unui soft interacționează cu interfața grafică a acestuia pentru a da comenzi în scopul realizării unor acțiuni de către programul de calculator. Interfața unui soft este alcătuită dintr-o multitudine de elemente grafice (ferestre, meniuri, butoane, bare, panouri, etc.) care folosesc pentru identificare fie șiruri de text, fie icoane (pictograme). Șirurile de text ("text strings") sînt folosite în special în cazul meniurilor, iar icoanele ("icons") în cazul butoanelor. Unele elemente grafice folosesc însă atît șiruri de text cît și icoane, de exemplu butoanele cu etichete (inscripționate ori flotante) sau chiar meniurile (pentru toate comenzile sau doar pentru unele din ele). Șirurile de text sînt localizate în interiorul filei executabile a programului și pot fi văzute utilizînd un soft precum Resource Hacker (modificarea lor cu RH nu este recomandată deoarece în cele mai multe cazuri executabilul programului nu va mai funcționa).

    Activitatea traducătorului de softuri constă în traducerea acestor șiruri de text în așa fel încît interfața grafică să devină inteligibilă pentru un utilizator ce nu cunoaște limba în care a fost scrisă interfața originală. Cei mai mulți autori de softuri sînt interesați de traducerea acestora în cît mai multe limbi, pentru că știu că astfel vor deveni accesibile și pentru cei care nu cunosc limba interfeței originale și deci numărul de utilizatori va crește (uneori foarte mult). Din această cauză programatorii creează o filă specială ("filă de limbă" - "language file") care conține toate șirurile de text din interfață și o pun la dispoziție fie în dosarul de instalare a softului, fie pe situl producătorului. Fila în cauză este de obicei în format text (dar are extensia .lng, .ini, .xml sau alta) și poate fi prelucrată cu orice editor de text. Traducătorul trebuie doar să înlocuiască șirurile originale cu unele în limba în care traduce și să redenumească fila text în așa fel încît numele să indice despre ce limbă e vorba respectînd convenția de denumire stabilită de producătorul softului (de ex. Romanian.ini, rom.lng, lang_ro_ro.xml).

    În cazul în care producătorul softului nu pune la dispoziție o filă de limbă este totuși posibil să traducem softul folosind programe de traducere specializate, cum sînt de exemplu AppTranslator, Multilizer, Passolo, etc. Acestea funcționează într-un fel ca și Resource Hacker, însă spre deosebire de acesta sînt capabile să genereze file executabile perfect funcționale avînd interfața tradusă. Ele prezintă multe facilități utile cum este de exemplu aceea de auto-traducere a șirurilor identice, însă dezavantajul folosirii lor este determinat de faptul că de obicei costă de la cîteva sute de euro în sus.

    Unele softuri pot fi traduse folosind platforme de traducere online cum sînt Launchpad sau Babelzilla. Acestea permit munca foarte ușoară în echipă, care este esențială în cazul traducerii unor softuri complexe cum sînt sistemele de operare.

    2. CONVENȚII  DE  TRADUCERE

    2.1 Corectitudinea  Terminologică

 •   Traducerea trebuie sa conțină pe cît este posibil termenii rumînești deja încetățeniți și folosiți în materialele existente (pe hîrtie sau digitale) care se referă la domeniul de activitate în care va fi folosit softul (de ex. editare de text, fotografie, multimedia, etc.).
 •   În cazul în care un anumit termen nu are un corespondent rumînesc bine stabilit el poate fi căutat, inventat sau adaptat dupa termenul străin (cu respectarea particularităților ortografice ale limbii rumîne).

    2.2 Corectitudinea  Gramaticală  și  Ortografică

 •   Traducerea trebuie să nu conțină greșeli gramaticale (dezacorduri, conjugări greșite, folosire incorectă a prepozițiilor / conjuncțiilor, etc.) sau ortografice (cuvinte cu litere lipsă sau în plus, cuvinte cu litere duble incorecte, folosire greșită a cratimei, etc.).
 •   Traducerea trebuie să conțină diacritice și acestea să fie afișate corect, adică să se utilizeze codarea adecvată (Unicode sau Windows-1250) suportată de interfața softului.

    2.3 Corectitudinea și Coerența Stilistică

    Traducerea trebuie să fie corectă și coerentă în ce privește stilul folosit în exprimare (descrierea acțiunilor determinate de comenzile date calculatorului, prezentarea opțiunilor de folosire a softului, etc.) și în adresare (interacțiunea utilizator - calculator).

    Corectitudinea stilistică implică păstrarea stilului folosit în textul original. Cu alte cuvinte opțiunile stilistice (timpurile verbelor, terminologia, etc.) folosite de autorul softului trebuie respectate. Pentru softurile obișnuite (cele de prelucrare a textelor, imaginilor, filmelor, etc.) această convenție nu ridică probleme pentru că stilul folosit este unul sec ("serios") și este adoptat de marea majoritate a autorilor de softuri. Însă în ceea ce privește softurile de tipul jocurilor pe calculator lucrurile se schimbă, pentru că diversitatea tematicilor abordate în jocuri se reflectă pregnant în stilul limbajului folosit în interfață, astfel că traducerea unui șuter ("shooter") de genul Halo care se desfășoară într-o atmosferă futuristă este complet diferită stilistic de traducerea unui joc de roluri ("role-playing game") de genul Elder Scrolls care se desfășoară într-o atmosferă medievală.

    Există trei abordări stilistice diferite referitoare la traducerea comenzilor date calculatorului:

 •     Stilul Direct => se traduce întotdeauna o acțiune exprimată printr-un verb în engleză în corespondentul ei tot sub formă de verb în rumînă (de ex. termenul englezesc "Copy" este tradus "Copiază").
 •     Stilul Impersonal - Distant => o acțiune directă exprimată printr-un verb în engleză e transformată în descrierea acțiunii și e exprimată printr-un substantiv în rumînă (de ex. termenul englezesc "Delete" este tradus ca "Ștergere").
 •     Stilul Mixt => se folosește exprimarea distantă pentru titlurile meniurilor (de ex. termenul englezesc "Edit" este tradus "Editare") și exprimarea directă pentru comenzile din meniuri (de ex. termenul englezesc "Close" este tradus "Închide").
 •     Nu există pe moment o convenție acceptată de toți traducătorii în ceea ce privește modul de exprimare folosit, însă varianta cu exprimarea directă întotdeauna (Editează>Copiază, Caută>Găsește) pare cea mai eficientă d.p.d.v. al păstrării fluxului acțiunii și al redării impresiei unei acțiuni aflate în desfășurare (a se compara cu Editare>Copiere, Căutare>Găsire sau cu Editare>Copiază, Căutare>Găsește).

    Interacțiunea dintre utilizator și calculator se desfășoară prin intermediul comenzilor date de utilizator și a reacțiilor calculatorului. De exemplu utilizatorul dă o comandă ("Close") pentru închiderea unei file nesalvate iar calculatorul cere o confirmare din partea utilizatorului ("Do you want to save the file before closing it ?"). Traducerea comenzilor date de utilizator a fost dezbătută mai sus.

    În ce privește răspunsul calculatorului există două abordări :

 •     Stilul Direct => calculatorul i se adresează utilizatorului într-un limbaj direct ca de la egal la egal (la "per tu") și deci traducerea ar suna așa : "Vrei să salvezi fila înainte de a o închide?".
 •     Stilul Politicos => calculatorul i se adresează utilizatorului cu deferență, ca unui superior (sau stăpîn) și deci traducerea ar suna așa : "Doriți să salvați fila înainte de a o închide?".
 •     Ambele abordări sînt acceptate și folosite. Adresarea directă poate părea nepoliticoasă, însă în fapt nu e vorba de așa ceva (o exprimare cu adevărat ireverențioasă ar suna astfel : "Fraiere, salvează fila înainte de a o închide !"). Calculatorul nu există ca entitate vie, el este doar un aparat ce funcționează pe baza unor programe preîncărcate în el, ca urmare nu poate fi nerespectuos. Adresarea directă este recomandată, ea avînd mai multe avantaje, în primul rînd simplitatea.

    2.4 Optimizarea Traducerii pentru Limba Vorbită

    O traducere trebuie sa fie bună atît ca exprimare scrisă, cît și ca exprimare orală. Cu alte cuvinte orice termen sau frază din traducere trebuie să poată fi pronunțate în conformitate cu regulile de pronunție ale limbii rumîne, deci să fie perfect inteligibile de cei care ascultă și să poată fi scrise de aceștia fără a întreba care este modul corect de ortografiere. Din această cauză este recomandat ca termenii preluați din limbi străine să fie adaptați particularităților fonetice ale limbii rumîne. De exemplu termenul englezesc "driver" poate fi tradus ca "draiver".

    2.5. Adaptarea Traducerii la Codarea Suportată de Interfața Grafică

    Semnele unui alfabet (de ex. cel latin, chirilic, etc.) sînt afișate de calculator în conformitate cu niște așa-numite "pagini cu coduri" (codpagini , "codepages" în engleză) care sînt tabele ce asociază un anumit semn (de ex. litera R) cu o anumită secvență de biți (un număr format din 0 și 1, de ex. 11101010). Două astfel de pagini cu coduri sînt Windows-1250 (folosit pentru limbile din Europa de Est și Centrală ce folosesc alfabetul latin, de ex. rumîna, maghiara, poloneza, ceha, etc) și Windows-1252 (folosit pentru limbile din Europa de Vest, de ex. franceza, engleza, germana, spaniola, etc.). O altă pagină cu coduri (codpagină) folosită este ISO 8859, cu variantele ISO 8859-1, ISO 8859-2, ISO 8859-16, etc. Pentru a se depăși unele limitări ale codpaginilor Windows și ISO a fost pus la punct standardul Unicode. Acesta a fost creat pentru a permite afișarea corectă la calculator a semnelor din toate limbile, nu numai a celor dintr-o anumită regiune geografică. Codarea Unicode va fi folosită în viitor de toate softurile ce rulează pe calculator, dar la acest moment nu este încă generalizată.

     Textul în limba rumînă trebuie să respecte codarea suportată de interfața softului (Unicode sau Windows-1250). Din punctul de vedere al traducătorului softurile se împart în două mari categorii, cele care suportă codarea Unicode (UTF-8 sau Unicode simplu) în interfață și cele care nu o suportă. Pentru acestea din urmă trebuie folosită codpagina Windows-1250. Codarea Unicode este singura care afișează literele Ș și Ț în mod corect, adica S și T cu virgulă dedesubt. Codarea Windows-1250 nu poate afișa decît Ș și Ț (S și T cu sedilă dedesubt), care deși sînt acceptabile, nu sînt formele corecte din limba rumînă. Oricum este recomandat să fie folosite chiar și variantele cu sedilă decît să nu se folosească deloc diacritice.

    2.6. Adaptarea Traducerii la Spațiul Disponibil

    Traducerea unui text sau a unui termen simplu trebuie să se încadreze în spațiul pus la dispoziție de elementul grafic al interfeței pe care urmează să fie afișat. De aceea este recomandat să fie folosiți termeni rumînești cît mai scurți ("e" în loc de "este"), dar care în același timp să redea bine sensul termenilor originali. În 99 % din cazuri traducerea poate fi adaptată în așa fel încît să se încadreze în spațiul disponibil (cu mențiunea că uneori acest spațiu este extensibil). În restul de 1 % din cazuri se pot folosi termeni prescurtați.    

    3. ACTIVAREA  SUPORTULUI  COMPLET PENTRU  LIMBA  RUMÎNĂ  ÎN  SO  WINDOWS

    3.1 Suportul pentru Scrierea în Limba Rumînă

    Se recomandă ca la instalarea SO Windows să se aleagă Rumîna ca limbă implicită, ceea ce va duce la instalarea mapării de tastatură specifica limbii rumîne. Dacă nu s-a făcut acest lucru se procedează în modul descris mai jos :

    Windows Vista sau 7 :

 • Se urmează traseul : Start > Control Panel > Clock, Language and Region > Change keyboards or other input methods.
 • Se va deschide o multifereastră numită Text and Language Options la tabul Keyboards and Languages.
 • Se face clic pe butonul Change Keyboards.
 • Va apare o multifereastră numită Text Services and Input Languages la tabul General.
 • Se face clic pe butonul Add. Apare fereastra Add Input Language.
 • În fereastra Add Input Language se extinde arborele Romanian și se bifează mapările Romanian (Standard), Romanian (Legacy) și Romanian (Programmers), apoi se face clic pe butonul OK. Putem previzualiza în prealabil mapările facînd clic pe butonul Preview.
 • La secțiunea Default input language (limba de tastare implicită) trebuie aleasă din meniul derulant opțiunea Romanian (Romania) - Romanian (Standard) și apoi se face clic pe butonul OK.

    În acest moment va apare în Bara de Sarcini ("Taskbar") o mică bară numită Bara de Limbă ("Language Bar"). Una din icoanele de pe ea simbolizează o tastatură. Făcînd clic pe ea putem alege maparea de tastatură dorită : Romanian (Standard), Romanian (Legacy) sau Romanian (Programmers). Pentru scrierea în standardul Unicode trebuie aleasă maparea Romanian (Standard). Pentru scrierea în standardul Windows-1250 trebuie aleasă maparea Romanian (Legacy). Maparea Romanian (Legacy) are o particularitate, anume că are literele Y și Z inversate pe tastatură și de asemenea simbolurile (*, &, +, etc.) sînt puse pe alte taste decît cele obișnuite.

    Windows XP :

 • Se urmează traseul : Start > Control Panel > Regional and Language Options > Change keyboards or other input methods.
 • Se va deschide o multifereastră numită Regional and Language Options.
 • Se face clic pe tabul Languages, apoi pe butonul Details.
 • Va apare o multifereastră numită Text Services and Input Languages la tabul Settings.
 • Se face clic pe butonul Add. Apare fereastra Add Input Language.
 • În meniul derulant Input Language se alege Romanian .
 • În meniul derulant Keyboard layout se alege Romanian (Standard).

    În acest moment va apare în Bara de Sarcini ("Taskbar") o mică bară numită Bara de Limba ("Language Bar"). Una din icoanele de pe ea simbolizează o tastatură. Făcînd clic pe ea putem alege maparea de tastatură dorită.

  3.2 Suportul pentru Afișarea Corectă a Limbii Rumîne în Interfața Softurilor Non-Unicode

    Windows Vista sau 7:

 • Se urmează traseul : Control Panel > Clock, Language and Region > Regional and Language Options.
 • Se face clic pe tabul Administrative.
 • Se face clic pe butonul Change system locale.
 • În minifereastra Regional and Language Settings se alege din meniul derulant opțiunea Romanian (Romania) apoi se face clic pe butonul OK.
 • Se repornește sistemul pentru intrarea în vigoare a noii setări.

    Windows XP :  

 • Se urmează traseul : Start>Control Panel>Regional and Language Options
 • Se face clic pe tabul Advanced.
 • Se alege din meniul derulant opțiunea Romanian (Romania), apoi se face clic pe butonul OK.
 • Se repornește sistemul pentru intrarea în vigoare a noii setări.
 

REALIZAREA  TRADUCERII

EDITOR  DE  TEXT

SOFT  SPECIALIZAT

PLATFORMĂ  ONLINE

    1. TRADUCEREA  CU  UN  EDITOR  DE  TEXT

    1.1 Tipurile de File de Limbă

    Cel mai ușor mod de a realiza o traducere pentru care există o filă de limbă este folosirea unui editor de text. În cele ce urmează va fi explicată folosirea softului EditPad Lite, care are cîteva avantaje asupra folosirii editorilor incluși în Windows (taburi, căutare avansată, definire de profiluri pentru tipurile de file, etc.) și este gratuit. EditPad Lite este un editor care suportă codarea Unicode, lucru care îl recomandă și mai mult. Dar bineînțeles că poate lucra și folosind pagina de coduri Windows-1250.

    Trebuie să ne asigurăm că folosim pentru traducere un font care suportă Unicode și afișează corect literele speciale ale alfabetelor limbilor din Europa Centrală și de Est (pentru rumînă acestea sînt : ă, î, ș, ț). Cîteva din fonturile care respectă aceste două condiții sînt: Arial, Verdana, Times New Roman, Consolas, Segoe UI, Courier New. De exemplu dacă dorim să folosim fontul Arial în EditPad Lite facem clic pe meniul "Opțiuni" și apoi pe "Font" pentru a apare o minifereastră cu patru meniuri, trei alăturate pe orizontală și unul așezat în partea de jos. Alegem în primul meniu fontul "Arial", în al doilea aspectul "Regular" și în al treilea dimensiunea 12. În meniul numit "Script" alegem opțiunea "Central European". În final facem clic pe butonul OK și de acum înainte EditPad Lite va folosi acest font pentru toate documentele prelucrate cu el. Pentru Notepad și Wordpad se face clic pe meniul "Format" și apoi pe opțiunea "Font", după care se procedează ca și la EditPad Lite.

    Filele de limbă se găsesc de obicei în formatele :

 • LNG (FreeCommander, Free Download Manager, etc.)
 • INI (GreenBrowser, GreatNews, etc.)
 • XML (ApexDC++, Notepad++, etc.)

    Filele LNG și INI sînt file TEXT simple și au o formatare minimă. Filele XML sînt file TEXT complexe scrise în limbajul XML. Ele sînt asemănătoare d.p.d.v. al structurii cu filele de tip HTML folosite pentru paginile web. În cazul filelor XML trebuie respectată foarte strict sintaxa limbajului XML, altfel fila de limbă tradusă nu va fi folosită de către soft sau va fi afișată incorect.

    1.2 Stabilirea Codării

    Ca o regulă (aproape) generală filele de tipul XML suportă codarea Unicode, iar filele de tipul LNG și INI suportă codarea Windows-1250. Însă deși majoritatea softurilor se încadrează în această categorisire, există și excepții. De exemplu GreatNews are o filă de limbă în format INI, dar suportă codarea Unicode, iar pe de altă parte Notepad++ are fila de limbă în format XML însă nu suportă codarea Unicode, ci doar pe cea Windows-1250. Ca lucrurile să fie și mai complicate există softuri (FeedReader) care suportă codarea Unicode pe cea mai mare parte a interfeței, însă în anumite locuri (de ex. etichetele cu titlurile ferestrelor) suportă doar Windows-1250. Cea mai bună soluție pentru a stabili care codare e suportată de interfață este să se scrie în fila de limbă ȘȚ (ST cu virgulă dedesubt, cele din Windows Vista sau 7) în loc de titlul primului meniu al interfeței ferestrei principale (care e de obicei "File") și să se salveze fila cu codarea Unicode. Dacă literele Ș și Ț sînt afișate corect înseamnă că este suportată codarea Unicode. Dacă în loc de ele se văd niște semne indescifrabile înseamnă că trebuie să folosim Windows-1250.    

    În EditPad Lite putem defini de la început care codare să fie asociată cu un anume tip de filă. Mergem pe traseul Opțiuni > Configurează tipurile de file. Se ve deschide o fereastră unde trebuie să facem clic pe butonul Nou și să definim fiecare tip de filă pe care dorim să-l folosim:

 •     Filele LNG : În partea dreaptă a ferestrei în cîmpul "Descriere" scriem "LNG" și în cîmpul "Măști ale fișierelor" scriem "*.lng". La secțiunea (tabul) "Codare" lăsăm "Windows 1250 : Central European" sau alegem această opțiune din meniul derulant dacă este selectată implicit altă codare. Apăsăm în final pe butonul OK.
 •     Filele INI : În partea dreaptă a ferestrei în cîmpul "Descriere" scriem "INI" și în cîmpul "Măști ale filelor" scriem "*.ini". La secțiunea (tabul) "Codare" lăsăm "Windows 1250 : Central European" sau alegem această opțiune din meniul derulant dacă este selectată implicit altă codare. Apăsăm în final pe butonul OK. Excepție : Unele file INI trebuie salvate în format Unicode (UTF-8), pentru că softul respectiv suportă această codare în interfața sa. Dacă nu le salvăm în format Unicode ele vor fi afișate corespunzător, însă vor apare literele Ș și Ț (S și T cu sedilă), în loc de variantele corecte Ș și Ț (S și T cu virgulă).
 •     Filele XML : În partea dreaptă a ferestrei în cîmpul "Descriere" scriem "XML" și în cîmpul "Măști ale filelor" scriem "*.xml". La secțiunea (tabul) "Codare" alegem din meniul derulant "Unicode, UTF-8". Apăsăm în final pe butonul OK.

    În Notepad (sub Windows Vista) stabilim codarea la prima salvare a filei de limbă :

 •     Dacă interfața softului tradus nu suportă Unicode va trebui să scriem în fila de limbă folosind maparea de tastatură numită Romanian (Legacy) și să salvăm fila (File>Save As) în format ANSI (aceasta este de altfel opțiunea implicită în meniul "Encoding" din fereastra de salvare, nu trebuie să facem nici o manevră specială).
 •     Dacă interfața softului tradus suportă Unicode, va trebui să scriem în fila de limbă folosind maparea de tastatură numită Romanian (Standard) și să salvăm fila (File>Save As) în format UTF-8 (aceasta este dealtfel opțiunea implicită, nu trebuie să facem nici o manevră specială). Dacă opțiunea UTF-8 nu este selectată automat în meniul "Encoding", va trebui s-o selectăm în mod manual.

    1.3 Traducerea Propriu-Zisă

    Pentru toate softurile ai căror autori doresc să fie traduse se pune la dispoziție o filă de limbă, adică o filă în limba engleză cu toate textele ce apar în interfața softului. Această filă este fie instalată o dată cu softul (cel mai frecvent), fie poate fi descărcată de pe situl producătorului de la secțiunea "Descărcări" ("Downloads") sau de la secțiunea "Traduceri" ("Translations", "Localization", "Languages", etc.). Traducătorul trebuie să facă o copie după fila de limbă engleză și să o redenumească după limba în care dorește să traducă, de ex. va redenumi English.lng în Romanian.lng. Apoi trebuie să deschidă fila într-un editor de text (EditPad, Notepad, Wordpad, etc.), cu mențiunea că opțiunea de încadrare a textului ("word wrap") trebuie să fie dezactivată. Mai jos se vor folosi în scop demonstrativ anumite culori pentru sublinierea unor simboluri, dar traducerile nu trebuie să conțină litere colorate pentru că vor fi salvate în format text simplu, deci culoarea nu va fi păstrată.

    1.3.1 FREE  DOWNLOAD  MANAGER

    Luăm ca exemplu pentru început softul Free Download Manager, cel mai bun descărcător de file gratuit. Acesta are inclusă o filă de limbă engleză care se găsește după instalare în subdosarul "Language". Facem o copie după ea, o redenumim rom.lng și o deschidem cu EditPad Lite, după ce în prealabil am creat profilul pentru filele LNG așa cum a fost prezentat mai sus (codarea folosită trebuie să fie Windows-1250).

    Partea de început a filei arată astfel :

   

; This is a language file
; You can translate it into your native language
; - copy this language file to xxx.lng, where xxx is the reduced name
; of your language. For English it is eng
; - translate all strings of xxx.lng into your language
;
; Translator - FreeDownloadManager.ORG, 2004

; Your language name. Please keep it în English
;
English
;
; Below are the strings to translate:
;
Save all
Cut
Copy
Paste

............

When speed less than or equal to %d BPS during %d

............

File "%s" already exists on the disk. What to do?

....................

Traffic downloaded în this month\n(%s has been downloaded în the previous month)

    Așa cum se poate vedea fila conține mai multe șiruri de text, fiecare fiind pus pe un rînd separat. La începutul filei există o parte introductivă unde se explică modul în care să se procedeze cu traducerea. Șirurile părții introductive au în fața lor semnul punct și virgulă ( ; ) ceea ce semnalizează faptul că ele nu vor fi luate în considerare de către program, deci nu vor fi afișate în interfața softului. În fapt pot fi adăugate șiruri la fila de limbă și atîta timp cît sînt precedate de semnul ; ele nu vor crea probleme. Astfel de șiruri pot conține de exemplu comentarii despre traducere sau date despre traducător.

    Va trebui să traducem șirurile care nu au semnul ; în față, deci să înlocuim textul în engleză cu unul în rumînă. În unele șiruri apar însă litere disparate de genul %d , %s sau /n. În primele două cazuri avem de-a face cu o variabilă, care poate însemna lucruri diferite în funcție de context. În cazul prezentat variabilele %d reprezintă niște numere, primul din ele fiind viteza de descărcare, iar al doilea timpul cît se măsoară această viteză. Variabila %s reprezintă în primul caz numele unei file descărcate și în al doilea caz cuantumul de MB descărcați într-o lună (de ex. 168 MB). Aceste variabile sînt înlocuite automat în interfață cu valorile corecte, traducătorul trebuind să le lase așa cum sînt, dar să facă traducerea în așa fel încît valorile respective să se afle în frază într-un loc care să permită ca enunțul ce le include să aibă sens pentru limba rumînă. Ansamblul simbol-litera /n înseamnă că fraza care vine după el va fi așezată pe un rînd nou. Și în acest caz ansamblul trebuie lăsat neschimbat, deci trebuie un pic de atenție pentru a nu fi șters din greșeală. Uneori autorul softului inserează în fila de limbă comentarii precise atunci cînd anumite fraze sau ansambluri de litere și simboluri nu trebuie traduse.

    În final fragmentul de mai sus va arăta astfel :

; This is a language file
; You can translate it into your native language
; - copy this language file to xxx.lng, where xxx is the reduced name
; of your language. For English it is eng
; - translate all strings of xxx.lng into your language
;
; Translator - Numele Traducatorului [ traducator@traduceri.ro ] [ http://situl-traducatorului.ro ]

; Your language name. Please keep it în English
;
Romanian
;
; Below are the strings to translate:
;
Salvează tot
Decupează
Copiază
Lipește

.....................

Cînd viteza e mai mică sau egală ca %d Bps timp de %d

.....................

Fila "%s" există deja pe hardisc. Ce trebuie făcut?

....................

Trafic descărcat în această lună\n(%s a fost descărcat în luna anterioară)

    1.3.2 FREE  COMMANDER

    FreeCommander este unul din cele mai bune softuri gratuite pentru administrarea de file. Si aici se folosește o fiilă de limbă în format LNG, iar codarea folosită trebuie sa fie Windows-1250. Un fragment din această filă e prezentat mai jos :

 

......................

[MainMenu]
100=&File
101=&View
102=&Edit
103=&Copy
104=&Move
105=&Delete
106=&Rename
107=&Pack...
108=&Unpack...
109=&Split...
110=Pr&operties...
111=Searc&h în folders...
112=Attributes/Timestamp...

.....................

    Se traduc doar șirurile aflate după semnul = , nu și cele aflate între paranteze drepte sau după semnul ; (punct și virgulă). În filă apare semnul & (numit "ampersand"), care este simbolul general (folosit la toate softurile) pentru crearea unei scurtături de tastatură ("keyboard shortcut", "hotkey"). Aceasta este o combinație de taste care ne permite lansarea unei comenzi fără a folosi mausul. De exemplu în cazul &File scurtătura de tastatură este Alt+F și ne permite să deschidem meniul File. Deci literă de după semnul & folosită împreună cu tasta Alt alcătuiește scurtătura de tastatură. Este recomandat să păstrăm pe cît posibil combinațiile de taste din versiunea străină și să nu folosim diacritice în ele. Dacă termenul rumînesc nu conține litera din termenul străin se va folosi o altă literă, în nici un caz nu trebuie căutat un alt termen rumînesc care să conțină litera respectivă. Cu alte cuvinte corectitudinea terminologică primează în fața păstrării combinațiilor de taste. Atunci cînd semnul & apare în interiorul unui cuvînt se procedează ca mai jos :

 

..................................................

[MainMenu]
100=&Filă
101=&Vezi
102=&Editează
103=&Copiază
104=&Mută
105=Șter&ge
106=&Redenumește
107=&Arhivează...
108=&Dezarhivează...
109=&Scindează...
110=Pr&oprietăți...
111=Cau&tă în Dosare...
112=Atribute/Marcaj de Timp...

......................................................

 

    1.3.3 BIT COMET

    BitComet este unul din cele mai bune procesatoare de torente. Softul avea pînă la versiunea 1.04 fila de limbă în format XML, iar interfața suportă Unicode, deci se folosește pentru traducere codarea UTF-8. În momentul de față BitComet folosește o filă de limbă în format PO, însă ce este explicat mai jos cu privire la traducerea filelor XML rămîne valabil pentru alte softuri ce folosesc același sistem. Filele XML sînt niște file de tip HTML și folosesc "taguri", adică niște marcaje specifice și simetrice care încadrează un anumit text. Marcajele sînt semnalizate în fragmentul de mai jos prin culoarea albastră, însă în fila deschisă cu EditPad Lite, Notepad sau Wordpad ele vor fi colorate cu negru. Un tag este alcătuit dintr-o pereche de mesaje încadrate între paranteze ascuțite, cu mențiunea că mesajul final este identic cu cel inițial, însă are în plus semnul / înainte de el, semnificînd închiderea tagului respectiv. Tagurile NU trebuie traduse. Mai mult, dacă folosim manevre de copiere și lipire a unui text cu taguri trebuie să fim atenți să copiem tagurile în întregime, inclusiv parantezele ascuțite, altfel fila de limbă nu va funcționa.

<MainMenu>
<FileMenu MenuType="POPUP" display="&amp;File">
<OpenTorrent>&amp;Open Torrent... (Ctrl+O)</OpenTorrent>
<MakeTorrent>&amp;Make Torrent... (Ctrl+M)</MakeTorrent>
<OpenBctp>Open &amp;BC Link... (Ctrl+U)</OpenBctp>
<SEPARATOR></SEPARATOR>
<NewHttpTask>Add &amp;Download(HTTP/FTP) ... (Ctrl+N)</NewHttpTask>
<NewHttpBatchTask>Add Download Group...</NewHttpBatchTask>

......................................

Save location:|${T_SAVE_LOCATION}
Files size:|${T_SIZE_AUTO} Selected:${T_SEL_SIZE_AUTO}
Progress:|${T_PROGRESS_PERCENT} ( ${T_LEFT_SIZE_AUTO} left )

    Textul care trebuie tradus se află între tagul inițial <tag> și cel final </tag> al unui șir, dar și cel aflat în ghilimele dupa ansamblul display= . În această filă de limbă gruparea &amp; este cea care semnalizează formarea unei taste rapide cu ajutorul literei ce o urmează. Astfel &amp;Filă semnalizează că se poate folosi combinația de taste Alt+F pentru a deschide meniul Filă.

    La traducerea BitComet există cîteva porțiuni al căror sens e un pic mai dificil de înțeles pentru că nu respectă formatarea generală. Este vorba de niște porțiuni din interfață care afișează date dinamice referitoare la desfășurarea transferului de file. În aceste cazuri regula este că se traduce tot ce nu este scris cu litere majuscule. De ex. în fragmentul de mai sus se traduc șirurile de text "Save location", "Files size" dar și termenul "left", însă nu și sintagmele aflate între acolade, adică {T_PROGRESS_PERCENT} nu se va traduce. Simbolurile $ trebuie lăsate la locul lor pentru că în locul lor softul va afișa valorile dinamice despre transferurile aflate în curs.

<MainMenu>
<FileMenu MenuType="POPUP" display="&amp;Filă">
<OpenTorrent>&amp;Deschide Torent... (Ctrl+O)</OpenTorrent>
<MakeTorrent>&amp;Creează Torent... (Ctrl+M)</MakeTorrent>
<OpenBctp>Deschide Legătură &amp;BC... (Ctrl+U)</OpenBctp>
<SEPARATOR></SEPARATOR>
<NewHttpTask>Adaugă De&amp;scărcare (HTTP/FTP) ... (Ctrl+N)</NewHttpTask>
<NewHttpBatchTask>Adaugă Grup de Descărcări...</NewHttpBatchTask>

......................................

Loc de Salvare:|${T_SAVE_LOCATION}
Mărimea Filelor:|${T_SIZE_AUTO} Selectate:${T_SEL_SIZE_AUTO}
Progres:|${T_PROGRESS_PERCENT} ( ${T_LEFT_SIZE_AUTO} rămași )

    1.3.4 APEX DC ++

    ApexDC++ este unul din cele mai folosite softuri de partajare de file. Fila de limbă este numită EN_Example.xml și asa cum o arată și numele e în format XML, iar interfața suportă Unicode, deci se folosește pentru traducere codarea UTF-8.

<String Name="DownloadWholeDir">Download whole directory</String>
<String Name="DownloadWholeDirTo">Download whole directory to...</String>
<String Name="DownloadWithPriority">Download with priority...</String>
<String Name="Downloaded">Downloaded</String>
<String Name="DownloadedBytes">Downloaded %s (%.01f%%) in %s</String>
<String Name="DownloadedFrom"> downloaded from </String>
<String Name="DownloadedParts">Downloaded parts</String>
<String Name="Downloading">Downloading...</String>

    Șirurile care trebuie traduse se găsesc între niște taguri (colorate și aici în albastru), care sînt mai puțin evidente decît la BitComet, însă oricum sînt ușor de reperat. Evident că și aici tagurile nu se traduc și trebuie atenție în cazul în care mutăm textul cu tot cu taguri în așa fel încît sa fie copiate și parantezele ascutițe.   

<String Name="DownloadWholeDir">Descarcă Tot Dosarul</String>
<String Name="DownloadWholeDirTo">Descarcă Tot Dosarul în...</String>
<String Name="DownloadWithPriority">Descarcă cu Prioritate...</String>
<String Name="Downloaded">Descărcat</String>
<String Name="DownloadedBytes">Descărcat %s (%.01f%%) în %s</String>
<String Name="DownloadedFrom"> descărcat din </String>
<String Name="DownloadedParts">Părți Descărcate</String>
<String Name="Downloading">Descarc...</String>

    1.3.5 CDBURNER XP

    CDBurner XP folosește o filă de limbă în format XML care este compatibilă UTF-8. Cea mai nouă filă de limbă este pusă la dispoziția traducătorilor prin intermediul grupului de discuții CDBurnerXP-devel . Editarea filei "Strings.resx" se poate face cu EditPad, iar decelarea diferențelor existente între două versiuni ale filei cu DiffMerge (permite sesizarea diferențelor la nivel de cuvînt sau literă).

    Șirurile care trebuie traduse se găsesc între tagurile (marcajele) numite "value".   

<data name="Burn Options" xml:space="preserve">
<value>Burn options</value>
</data>
<data name="Burn Progress" xml:space="preserve">
<value>Burn Progress</value>
</data>
<data name="Select Burn Speed" xml:space="preserve">
<value>Select burn speed</value>

     După traducere fila va arăta astfel:

<data name="Burn Options" xml:space="preserve">
<value>Opțiuni</value>
</data>
<data name="Burn Progress" xml:space="preserve">
<value>Progresul Inscripționării</value>
</data>
<data name="Select Burn Speed" xml:space="preserve">
<value>Selectează Viteza de Inscripționare</value>

    Fila de limbă nu poate fi folosită direct cu CDBurner XP, ea trebuie compilată în prealabil, operațiune care o transformă într-o filă DLL. Compilarea se face cu utilitarul LangCompile , utilitar ce trebuie descărcat și dezarhivat într-un dosar. Apoi se face dublu-clic pe fila LangCompile.exe. În cîmpul "Path to input file" se alege fila Strings.resx care conține traducerea rumînească, în cîmpul "Path to output file" se alege dosarul în care trebuie pus fila compilată (de ex. C:\Program Files\CDBurnerXP\ro-RO), iar în cîmpul "Language Code" se trece "ro-RO" (fără ghilimele). După ce apăsăm pe butonul "Compile" operațiunea de compilare va fi realizată în cîteva secunde. Dacă lansăm CDBurner XP vom putea testa traducerea, pentru că fila compilată a fost instalată în subdosarul corespunzător din dosarul de instalare a softului. Fila "Strings.ro-RO.resx" (creată de LangCompile în același dosar cu fila Strings.resx) trebuie încărcată pe situl CDBXP la secțiunea specială pentru traduceri . Încărcarea filei e permisă doar pentru traducătorii oficiali ai CDBurner XP, de aceea e nevoie de o parolă.

    1.3.6 PAINT.NET

    Paint.NET folosește o filă de limbă în format XML care este compatibilă UTF-8. Această filă este pusă la dispoziție pe forumul softului, la secțiunea "Localizare". Fila de limbă engleză se numește "Strings.resx". Editarea filei "Strings.resx" se poate face cu EditPad, iar decelarea diferențelor existente între două versiuni ale filei cu DiffMerge (permite sesizarea diferențelor la nivel de cuvînt sau literă).

    Șirurile care trebuie traduse se găsesc între tagurile (marcajele) numite "value".   

<data name="DuplicateLayer.HistoryMementoName" xml:space="preserve">
<value>Duplicate Layer</value>
</data>
<data name="MergeLayerDown.HistoryMementoName">
<value>Merge Layer Down</value>
</data>
<data name="MoveLayerUp.HistoryMementoName" xml:space="preserve">
<value>Move Layer Up</value>

     După traducere fila va arăta astfel:

<data name="DuplicateLayer.HistoryMementoName" xml:space="preserve">
<value>Duplichează Stratul</value>
</data>
<data name="MergeLayerDown.HistoryMementoName">
<value>Contopește cu Stratul Inferior</value>
</data>
<data name="MoveLayerUp.HistoryMementoName" xml:space="preserve">
<value>Mută Stratul în Sus</value>

    Fila de limbă nu poate fi folosită direct cu Paint.NET, ea trebuie compilată în prealabil. Compilarea se face cu utilitarul ResGen . Acest utilitar trebuie copiat în același dosar în care se găsește fila "Strings.resx" tradusă în rumînă (de ex. în C:\Temp). Apoi se deschide o fereastră DOS (Start>Run>Cmd) și se folosește comanda "cd" (change directory - schimbă dosarul) pentru a ajunge la dosarul ce conține utilitarul și fila de limbă. Apoi tastăm (sau lipim) comanda și parametrii de compilare și apăsăm tasta Enter. Comanda de compilare este de genul

resgen /compile Strings.[cod].resx,PaintDotNet.Strings.N.[cod].resources

unde [cod] este codul limbii ("ro" pentru rumînă), iar N este numărul versiunii majore de Paint.NET. De exemplu pentru a compila fila de limbă a versiunii Paint.NET 3.35 folosim comanda:

resgen /compile Strings.ro.resx,PaintDotNet.Strings.3.RO.resources

În fereastra DOS vom avea un șir de genul:

C:\Temp>resgen /compile Strings.ro.resx,PaintDotNet.Strings.3.RO.resources

    Apăsăm tasta Enter și va rezulta o filă numită "PaintDotNet.Strings.3.RO.resources", pe care trebuie s-o punem în dosarul de instalare al Paint.NET și apoi să selectăm limba rumînă din interfața softului.

    1.3.7 NOTECASE

    NoteCase folosește o filă de limbă în format PO. Acest tip de filă poate fi prelucrat cu orice editor de text, dar este recomandat să fie editat cu programul specializat Poedit (vezi mai jos în secțiunea softurilor specializate o prezentare mai detaliată a modului său de folosire). După instalarea Poedit se completează datele personale ale traducătorului în File>Preferences>Personalize>Identity. Fila de limbă engleză după care se face traducerea se numește "Catalog" și este în format POT (de ex. "notecase.pot"). Se descarcă această filă de pe situl NoteCase și se redenumește ca "ro.po" (se șterge t-ul din extensia POT), după care se deschide în Poedit. Se face clic pe Catalog>Settings și se completează sau se selectează datele necesare (Romanian, Romania, UTF-8, etc.). După aceea se trece la traducerea propriu-zisă. Se selectează cîte un șir de text și se scrie traducerea rumînă în cîmpul de jos. Din cînd în cînd se apasă butonul "Save Catalog" pentru a salva traducerea. Va apare astfel o filă în format MO ("ro.mo"), care conține traducerea compilată. În cazul NoteCase această filă trebuie redenumită "notecase.mo" și pusă în subdosarul LC_MESSAGES pentru limba rumînă existent în dosarul de instalare al softului (...app\locale\ro\LC_MESSAGES). În acest fel vom putea utiliza softul cu interfață în rumînă.

    Pentru actualizarea traducerii se descarcă fila "notecase.pot" apărută odată cu noua versiune NoteCase. Apoi se deschide fila "ro.po", cea care conține traducerea rumînă, se clichează pe meniul "Catalog" și se alege "Update from POT file". Se selectează fila "notecase.pot" și se apasă pe "Open". Programul va detecta șirurile noi și pe cele modificate, pe care le va prezentă într-o mică fereastră. Apăsăm butonul OK și începem traducerea acestora.   

    1.3.8 uTORRENT

    uTorrent folosește o filă de limbă în format text, compatibilă UTF-8. Particularitatea acestui soft e că oferă o filă arhivată ce conține toate traducerile, disponibilă în pagina de descărcare a programului sub numele de Language Pack. Deși fila se numește "utorrent.lng", ea nu este o filă LNG în format text, ci este o arhivă în format ZIP (putem dealtfel s-o redenumim "utorrent.zip"). Pentru a vedea filele de limbă incluse în arhivă trebuie să dezarhivăm fila "utorrent.lng", lucru posibil cu orice program specializat (IZArc, 7-Zip, WinRAR, etc.). Fila de limbă engleză e denumită "english.txt", iar cea de limbă rumînă "Romanian!ro.txt". Editarea filei de limbă rumînă se poate face cu EditPad (codare UTF-8), iar modalitatea de traducere este similară cu cea prezentată pentru FreeCommander. După terminarea editării arhivăm din nou filele de limbă și va rezulta o arhivă numită "utorrent.zip", pe care o vom redenumi "utorrent.lng".

    1.3.9 VUZE

    Vuze are particularitatea că traducerea lui se poate face numai folosind o extensie specială a programului. Extensia se numește i18nAZ și poate fi descărcată de pe pagina ce îi e dedicată. După descărcare extensia trebuie instalată dinăuntrul programului, folosind calea Tools>Plugins>Installation Wizard>By file. Lansarea extensiei se face prin Tools>Plugins>i18nAz. Se încarcă fila de limbă rumînă folosind butonul "Add Language" și se bifează opțiunile "Flat" și "Fancier Editor". Dacă vrem să vedem doar șirurile noi sau netraduse se bifează "Show only missing/extra". Pentru a edita un șir se face dublu-clic pe el și va apare o fereastră de editare, pe care o închidem cu OK după ce am tradus șirul respectiv. Din cînd în cînd fila de limbă trebuie salvată apăsînd pe butonul "Save", salvarea avînd loc în dosarul de instalare Vuze sub numele "MessagesBundle_ro_RO.properties".

    1.3.10 ALTE  SOFTURI

    Alte tipuri de file de limbă se traduc precum cele de mai sus. Există cîteva mici diferențe legate de structura tagurilor sau a șirurilor simple, însă ca o regulă generală trebuie tradus textul aflat după semnul = (GreenBrowser, GreatNews, Maxthon, KMPlayer, etc.) sau cel aflat între tagurile închise în paranteze ascuțite (FeedReader, etc.). Textul aflat între paranteze drepte [nu se traduce]. Adăugarea în traducere a unor semne ca parantezele drepte (altele decît cele deja existente în fila de limbă engleză) trebuie făcută cu atenție. De exemplu ele pot fi folosite în multe softuri pentru a trece unii termeni englezești lîngă cei rumînești, atunci cînd traducerea se dorește a fi mai ușor de înțeles => cliplanșetă [clipboard]. Însă în cazul Maxthon parantezele drepte nu pot fi folosite pentru că ele interferează cu afișarea traducerii, așa că trebuie folosite paranteze rotunde => cliplanșetă (clipboard).

    1.3.11 SITUAȚII  SPECIALE

    Există și situații speciale de care trebuie să se țină seama cînd se fac traduceri, de exemplu softul DM2, a cărui filă de limbă nu e afișată corespunzător decît dacă e tradusă și salvată cu Notepad folosind formatul ANSI. Cu alte cuvinte dacă observăm că indiferent de codarea aleasă în EditPad interfața tradusă nu e afișată corespunzător, încercăm și cu Notepad. Testul de afișare corectă trebuie făcut la începutul traducerii.

    Maxthon 2.0 și KMPlayer au file de limbă în format INI, însă suportă Unicode în interfață. Afișarea corectă a caracterelor rumînești se obține făcînd traducerea în Notepad și salvînd fila în format Unicode simplu (File>Save as>Encoding:Unicode), nu în format UTF-8.

    Foxit Reader are o filă de limbă în format XML codat UTF-8 și cu toate acestea nu suportă (la versiunea 5) în toată interfața caracterele rumînești Ș și Ț (S și T cu virgulă), de aceea trebuie comutat pe maparea de tastatură Legacy care folosește Ș și Ț (S și T cu sedilă). Editarea filei de limbă se face extrem de ușor în EditPad.

    2. TRADUCEREA  CU  AJUTORUL UNUI  SOFT SPECIALIZAT

    Softurile specializate de traducere extrag șirurile de text din programe și le prezintă într-o interfața intuitivă unde pot fi traduse ușor. Interfața unui astfel de soft are de obicei două cîmpuri principale, unul unde este prezentat șirul original și altul unde trebuie completat șirul tradus. Aceste softuri sînt recomandate în situațiile în care nu există file de limbă pe care să se lucreze cu un editor de text. O listă a lor poate fi găsită în pagina Legături Programe .

    2.1 Poedit

    Poedit e foarte ușor de folosit. Filele PO sînt de fapt niște file text care pot fi prelucrate cu orice editor de text (de ex. cu EditPad Lite sub Windows sau cu Kwrite sub Linux). Avantajul lui Poedit e că se poate face actualizarea automată a traducerii și se poate folosi o memorie de traducere care traduce automat șirurile "cunoscute". Dezavantajul e că modulul de căutare (Edit>Find) nu permite în același timp și înlocuirea automată a unor cuvinte. Se pot deschide mai multe instanțe de Poedit, de ex. în una putem avea fila ro.po (cu traducerea în rumînă), în alta fila xx.po (cu traducerea în altă limbă) și putem urmări cum au fost traduse șirurile într-o altă limbă străină pe care o cumoaștem bine.

    Poedit se poate instala în Windows în modul obișnuit, folosind o filă de instalare descărcată de pe situl autorului. Programul se poate instala dinăuntrul oricărei distribuții de Linux folosind comanda (din meniul de start) "Install & Remove Software" sau una echivalentă.

    La început se completează în Poedit datele personale în File>Preferences>Personalize.


    TRADUCERE:

    1) Se deschide o filă PO (File>Open). Dacă fila nu există, se folosește fila (catalogul) POT a softului, căruia i se șterge T din extensie, așa că e transformat în PO. Dacă fila PO e deja configurată (Catalog>Settings) cu nume, echipă de traducere, codarea textului, etc. nu se umblă la ele, în caz contrar trebuie completate.

    2) Apare o listă cu șiruri de tradus.

    3) Se face clic pe un șir. În partea de jos a Poedit sînt 4 cîmpuri, din care pot fi folosite doar cele din partea stîngă, de sus și de jos. Aceste două cîmpuri pot fi lărgite trăgînd cu mausul de marginea lor. Cîmpul de sus conține șirul original (în engleză), iar cel de jos e un cîmp gol, unde trebuie scrisă traducerea. Șirul în engleză nu poate fi modificat, dar poate fi copiat dacă e nevoie (de ex. dacă el conține variabile de tipul “%s” și e mai ușor dacă sînt copiate, nu scrise din nou). Copierea se poate face în mod obișnuit sau cu Alt+C.

    4) Se face traducerea șirurilor, unul cîte unul.

    5) Fila PO, poate fi salvată din cînd în cînd, caz în care șirurile traduse sînt trecute la coada filei ( e doar o chestie de afișare în Poedit, normal că în filă ele rămîn pe loc).

    ACTUALIZAREA TRADUCERII:

    Pentru a actualiza o filă PO cu șirurile noi se folosește fila POT oferită de autorul softului.

    1) Se deschide fila PO.

    2) Se face clic pe [Catalog>Update from POT file]. Se alege fila POT și se face clic pe Open. Poedit va introduce automat șirurile noi și le va evidenția cu galben pe cele modificate (cele la care autorul a modificat șirul original, deci traducerea nu mai corespunde). Ambele tipuri sînt afișate la partea de sus a listei de șiruri, deci nu e nevoie să fie căutate.

    TRADUCEREA AUTOMATĂ:

    La început se creează o memorie de traducere ("translation memory - TM") folosind file PO cu șiruri deja traduse. E ca un fel de dicționar frazeologic, care are șirurile originale și cele traduse.

    1) File>Preferences>Translation Memory

    2) My Languages>Add>ro

    3) Generate Database>Search paths>Browse>Dosarul cu filele PO

    4) Selectează (clic pe) calea către dosarul cu filele "ro.po" pe care dorim să le băgăm în memoria de traducere.

    5) Add files>Open>Selectează toate filele ro.po din dosar>Finish>OK

    Apoi se folosește memoria de traducere pentru o filă PO nouă.

    1) Se deschide fila PO

    2) Se face clic pe Catalog>Automatically translate using TM

    3) Șirurile care se află deja în TM vor fi traduse automat. Uneori traducerile nu sînt complet adecvate, deci toate șirurile traduse automat trebuie verificate.

    2.2 appTranslator

    Programul appTranslator ne permite să traducem extrem de ușor softuri pentru care nu există file de limbă. Este pus la dispoziție chiar și un mic film pentru a demonstra modul său de utilizare. Se poate chiar descărca și instala o versiune demo a lui appTranslator pentru a ne familiariza cu softul, versiune care poate fi utilizată oricît timp dorim, însă care produce traduceri în care unele din șiruri au literele amestecate intenționat. Deci dacă vom dori să folosim appTranslator pentru a face traduceri corecte va trebui să cumpărăm softul.

    După instalare se lansează în funcțiune appTranslator. Apăsam pe butonul "Evaluate" și avem acces la fereastra principală a softului. Pentru a începe să traducem un program facem clic pe legătura "Insert a Module". Se va deschide un vrăjitor unde în cîmpul "Filename" trebuie să introducem calea către fila executabilă (EXE) a programului respectiv. Să presupunem că dorim să traducem Winamp. Apăsăm pe butonul cu trei puncte pe el pentru a căuta pe hardisc executabilul (evident că trebuie să avem deja instalat Winamp). Mergem în dosarul de instalare Winamp și facem clic pe fila winamp.exe, apoi pe butonul "Open". Ne vom reîntoarce la vrăjitor unde trebuie să facem clic pe butonul "Next". Va apare o nouă fereastra numită "Module Properties" unde nu trebuie să facem nici o modificare. Facem clic pe butonul "Next" și ajungem la fereastra "Translation Languages" unde facem clic pe butonul "New". În minifereastra care apare alegem din meniul derulant "Language" opțiunea "Romanian" și apoi facem clic pe butonul OK. Reîntorși la vrăjitor facem clic pe butonul "Next". Softul va crea o filă executabilă nouă pe care o va numi winampROM.exe, deci nu va modifica fila executabilă originală. Facem clic pe butonul "Finish".

    În panoul din partea stîngă a interfeței softului a apărut un dosar numit winamp.exe. Îl expandăm pentru a-i afișa subdosarele și expandăm apoi subdosarul "Menus". Vedem că acesta conține două pagini cu șiruri de text. Facem clic pe pagina 101 pentru a afișa șirurile conținute în ea în cîmpul din partea centrală a ferestrei. Pentru a semnala softului că dorim să începem traducerea mergem în partea de sus a ferestrei și facem clic pe săgeata meniului unde este afișat textul "English (Source)", apoi alegem opțiunea "Romanian". La partea de jos a softului avem două cîmpuri suprapuse, primul fiind numit "Source" și al doilea "Translation". Facem clic în cîmpul central pe șirul ce conține textul &Play. Vedem că acest text e afișat în cîmpul "Source". Apoi completăm traducerea în cîmpul "Translation", adică scriem &Redă și facem clic pe butonul OK aflat în dreapta cîmpurilor. Vom fi mutați automat la șirul următor. Putem astfel traduce cîte șiruri dorim.

    Este bine să salvăm cît mai frecvent progresul traducerii. Pentru asta facem clic pe butonul "Save" din partea stîngă-sus a ferestrei principale. Completăm un nume pentru proiect (de ex. Winamp.apt) și apoi facem clic pe butonul "Save" al ferestrei de salvare. Pentru a crea un executabil care să aibă interfața în rumînă facem clic pe butonul "Build Target Files" aflat în partea dreaptă-sus a ferestrei principale. Va apare o minifereastră unde trebuie să nu facem modificări, ci doar să apăsăm butonul OK. Imediat va apare o fereastră de avertizare care ne atenționează că versiunea demo are unele limitări. Facem clic pe OK. În final facem clic pe OK și în minifereastra care ne anunță succesul operației.

    Pentru a verifica dacă s-a realizat traducerea șirurilor mergem în dosarul de instalare Winamp și facem clic pe executabilul winampROM.exe . Apoi facem clic-dreapta la partea de sus a ferestrei Winamp și vom vedea că apare meniul cu șirurile traduse. Unele din ele apar scrise incorect datorită faptului că utilizăm versiunea demo a lui appTranslator.

    2.3 AppTranslate

    AppTranslate este un soft de traducere pus la dispoziție gratuit de către compania JGSoft pentru traducerea editorului de text EditPad. Softul nu necesită instalare, putînd fi pus oriunde pe calculator. Pentru a putea funcționa el trebuie să aibă la dispoziție fila cu șirurile de text din EditPad, care este primită tot de la JGSoft. Aceasta conține șirurile existente în EditPad Pro, Edit Pad Pro Demo și EditPad Lite, deci vom putea să traducem toate cele trei softuri în același timp.

    După lansarea AppTranslate se deschide fila de limbă (care este numită în funcție de versiunea EP, de exemplu "epp630ro.apptrans") făcînd clic pe butonul "Browse" pentru a ajunge la filă și apoi pe butonul "Open", ambele fiind aflate la partea de sus a interfeței AppTranslate. Interfața AppTranslate are în partea stîngă trei cîmpuri. În cîmpul "Library" (care se află deasupra titlului său) trebuie să selectăm softul pe care dorim să-l traducem. Este recomandat să selectăm EditPadPro.exe pentru că astfel se va traduce automat și majoritatea șirurilor prezente în celelalte două softuri.Sub cîmpul "Library" se află patru taburi, iar tabul "Translations" trebuie să fie cel afișat (facem clic pe el dacă nu este), lucru evidențiat de prezența a trei taburi ("String Resources", "String Properties" și "Memo Properties") ceva mai jos. Cele trei taburi conțin la interior șirurile de text care trebuie traduse. Trecem de la un tab la altul făcînd clic pe titlul lor.

    Traducerea se poate începe cu oricare din taburi și chiar se pot traduce succesiv șiruri din toate cele trei taburi. În mod implicit este selectat tabul "String Resouces". Titlurile șirurilor au culoarea roșie, ceea ce înseamnă că sînt marcate ca netraduse. Facem clic pe titlul unuia din șiruri și vedem că în cîmpurile suprapuse pe verticală din partea dreaptă apar niște texte. În cîmpul cel mai de sus apare textul original în limba engleză, cel care trebuie tradus (care este nemodificabil, dar pe care îl putem copia în cîmpul din mijloc dacă dorim să-i păstrăm structura atunci cînd conține calapoade sau semne de paragraf nou). Traducerea trebuie scrisă în cîmpul din mijloc și trebuie să respecte aspectul textului original (litere majuscule, ampersanzi, variabile, etc.). Cîmpul de jos este împărțit în două. În partea stîngă apar comentarii ale autorului softului care ne ghidează pentru efectuarea unei traduceri corecte a șirului afișat mai sus. În partea dreaptă este un cîmp unde putem să scriem propriile noastre comentarii (de ex. despre greșeli de ortografie sau de exprimare existente în textul original, etc.). Interfața AppTranslate ne pune de asemenea la dispoziție și cîteva butoane pentru navigare (găsirea următorului șir netradus, auto-tradus sau tradus) și căutare (găsirea unui text, următoarea apariție a textului căutat, precedenta apariție a textului căutat).

    Șirurile de tradus pot apare uneori pe mai multe rînduri, la sfîrșitul fiecăruia fiind prezent semnul (paragraf nou). Acest aspect trebuie respectat cu strictețe în traducere. Semnul poate apare de mai multe ori și el este adăugat automat de soft atunci cînd apăsam tasta Enter. De asemenea între literele textului apare simbolul de spațiu gol · care este adăugat automat de către soft, dar care nu se va regăsi în textele ce vor apare în interfața tradusă, la fel ca și semnul . Uneori semnul de spațiu gol apare de două ori în textul original și deci va trebui să apăsăm de două ori bara de spațiu. Șirurile traduse trebuie să aibă o dimensiune cît mai apropiată de cea a șirului original, deci dacă sunt mult mai lungi ele trebuie modificate prin folosirea de cuvinte mai scurte sau prescurtări.

    Un text de tradus poate arăta ca mai jos :

The·file·cannot·be·printed·because·there·are·no·printers·installed·on·your·computer.

Please·select File|Exit·from·the·menu·to·shut·down·EditPad.·Then·install·a·printer,·and·try·again.

    Traducerea lui trebuie să fie următoarea :       

Fila·nu·poate·fi·tipărită·deoarece·nu·există·imprimante·instalate·pe·acest·computer.

Selectează·Filă|Ieși·din·meniu·pentru·a·închide·EditPad.·Apoi·instalează·o·imprimantă·și·încearcă din·nou.

    AppTranslate folosește calapoade ("placeholders") pentru variabile, de genul %d, %s și altele. Poziția lor în textul tradus trebuie să fie aleasă în funcție de context, pentru că poziția lor din textul original nu poate fi păstrată în unele cazuri.

The file %s has been modified.
Do you want to save the file before closing it?

If you do not save it, all modifications since the last save will be abandoned.

    Traducerea textului de mai sus trebuie să fie următoarea :   

Fila %s a fost modificată.
Doreștii să salvezi fila înainte de a o închide?

Dacă nu o salvezi, toate modificările de la ultima salvare vor fi abandonate.

    După ce am terminat de tradus un text apăsăm combinația de taste Alt+K și ca urmare textul respectiv este înregistrat ca tradus, iar titlul șirului va fi colorat în verde. Șirurile care sînt identice în EP Pro, EP Pro Demo și EP Lite sînt traduse automat atunci cînd am făcut traducerea lor în EP Pro. Dacă vedem că acest lucru nu se întîmplă (ocazie foarte rară de altfel) putem forța traducerea automată a șirurilor identice selectînd opțiunea "All strings în this version" și apoi făcînd clic pe butonul OK.

    După ce am terminat de tradus șirurile din tabul "String Resources" facem clic pe tabul "String Properties". Aici avem mai multe grupuri de șiruri (Taboutbox; Tdmactionslite, Tdmactionspro, etc.) pe care le selectăm cu ajutorul meniului derulant și le traducem pe rînd. Același lucru îl facem și cu tabul "Memo Properties", cu mențiunea că în acest caz avem și grupuri goale, fără șiruri.

    Salvarea traducerii se face automat la închiderea softului, însă este recomandat să salvăm cît mai des și pe parcurs făcînd clic pe butonul "Save Now". După terminarea traducerii se arhivează fila apptrans pe care s-a lucrat și se trimite autorului softului prin poșta electronică pentru ca acesta să construiască versiunea în limba rumînă cu ajutorul căreia să se facă verificarea.   

    3. TRADUCEREA  CU  AJUTORUL  UNEI  PLATFORME  AFLATE  PE  INTERNET

    Platformele de traducere de pe internet ("online") sînt sisteme de traducere care se accesează cu exploratorul de internet ("browser"). Ele sînt utile în special pentru traducerile de softuri și situri mari, la care este recomandat lucrul în echipă. Traducerea unor softuri complexe, cum sînt sistemele de operare, suitele de birotică, softurile de editare grafică, se realizează cel mai bine cu ajutorul platformelor online. Ele sînt utile și pentru corectarea traducerilor deja existente de către persoane care din lipsă de timp nu pot participa la traducerea propriu-zisă.

    3.1 LAUNCHPAD

    Cea mai cunoscută platformă este Launchpad, care este folosită în special pentru traducerea distribuțiilor de Linux, un exemplu fiind traducerea distribuțiilor Kubuntu și Ubuntu în rumînă. Pentru a putea să participăm la traducere trebuie să ne înregistrăm la serviciul Launchpad și după înregistrare să ne autentificăm pentru a începe sau continua o traducere. Procedeul este extrem de simplu. Facem clic pe legătura unui pachet de traducere și va fi afișată o fereastră conținînd toate șirurile de text din acel pachet. Folosind filtrul prezent sub formă de meniu derulant în partea dreaptă-sus ("Show") putem afișa doar șirurile netraduse ("untranslated"), cele care necesită reevaluare ("need review"), cele traduse ("translated") sau toate șirurile indiferent de starea lor ("all"). Pentru asta se selectează una dintre opțiuni și apoi se apasă butonul "Filter".

    Șirul de tradus se află în dreptul denumirii limbii de origine (English). Traducerea trebuie completată în cîmpul "New suggestion" (sugestie nouă). Dupa ce se termină de tradus șirurile de pe o pagină se face clic pe butonul "Save & continue" (Salvează și continuă) aflat în josul paginii și se va trece automat la pagina următoare. Cînd dorim să încheiem sesiunea de traducere închidem fereastra Launchpad.

 

VERIFICAREA  TRADUCERII

    Traducerea unui soft trebuie în mod obligatoriu verificată amănunțit înainte de a fi pusă la dispoziția celor care doresc s-o folosească.

    Corectarea ortografică este prima etapă a verificării și ea se face extrem de ușor pe o filă text. Se poate pur și simplu reciti fila text sau se poate folosi modulul de corectare ortografică rumînească prezent la unele editoare de text. În fapt se recomandă citirea, pentru că modulele de corectare nu sînt foarte eficiente din cauza prezenței tagurilor în engleză sau a semnelor de tipul ampersanzilor.

    Ajustarea lungimii șirurilor traduse este a doua etapă și presupune verificarea încadrării traducerilor în spațiul pe care-l au la dispoziție. Pentru aceasta trebuie deschise toate meniurile, date toate comenzile, citite toate opțiunile și chiar forțat programul să efectueze operații nepermise, în așa fel încît să fie afișate mesajele de eroare.

    Verificarea sintaxei filelor XML. Limbajul XML are o sintaxă care trebuie respectată cu strictețe. Dacă după traducerea unei file XML acesta nu e acceptat de către soft și în locul lui e folosit cel de limbă engleză sau dacă este afișat incorect înseamnă că undeva există o greșeală de sintaxă. Există posibilitatea ca din cauza oboselii sau neatenției traducătorul să fi alterat unul sau mai multe taguri. De exemplu poate că a dorit să actualizeze fila de limbă rumînă și atunci a copiat un pasaj din cea mai nouă filă de limbă engleză, pasaj care era absent în fila rumînească. Dacă în procesul de copiere/lipire nu a fost preluat în întregime pasajul original, adică nu au fost selectate inclusiv parantezele ascuțite de la începutul și sfîrșitul pasajului, atunci fișierul XML în care se lipește pasajul va fi nefuncțional și va fi respins de către soft sau va fi afișat incorect. Se poate întîmpla și procesul invers, adică la ștergerea unui pasaj să rămînă din el o paranteză ascuțită sau la lipirea unui text să fie introdus un element suplimentar.

CORECT

<FileMenu MenuType="POPUP" display="&amp;Filă">
<OpenTorrent>&amp;Deschide Torent... (Ctrl+O)</OpenTorrent>
<MakeTorrent>&amp;Creează Torent... (Ctrl+M)</MakeTorrent>
<OpenBctp>Deschide Legătură &amp;BC... (Ctrl+U)</OpenBctp>

INCORECT (lipsește < în fața lui Open Torrent)

<FileMenu MenuType="POPUP" display="&amp;Filă">
OpenTorrent>&amp;Deschide Torent... (Ctrl+O)</OpenTorrent>
<MakeTorrent>&amp;Creează Torent... (Ctrl+M)</MakeTorrent>
<OpenBctp>Deschide Legătură &amp;BC... (Ctrl+U)</OpenBctp>

    Dacă se copiază incomplet textul de mai sus prin omiterea parantezei ascuțite dinaintea tagului "Open Torrent" și se lipește apoi în fila de limbă rumînă aceasta nu va fi acceptată și va fi încărcată cea de limbă engleză. O greșeală minoră poate deci la prima vedere anula o muncă de multe ore. Însă găsirea tagului deteriorat este un lucru ușor și se poate trece apoi la repararea lui. Evident că nu se pune problema să se verifice toate parantezele dintr-o filă XML, acest lucru ar lua foarte mult timp. Pentru a găsi tagul problematic facem dublu-clic pe fila XML și ea se va deschide în exploratorul de internet implicit (Internet Explorer, Firefox, etc.) care ne va afișa un mesaj de eroare. De exemplu Internet Explorer ne va afișa următorul mesaj :

 

The XML page cannot be displayed
Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.
--------------------------------------------------------------------------------

End tag 'OpenTorrent' does not match the start tag 'FileMenu'. Error processing resource 'file:///C:/Program Files/BitComet...

OpenTorrent>&amp;Deschide Torent... (Ctrl+O)</OpenTorrent>
---------------------------------------...

    Se vede ușor că la sfîrșitul mesajului ne este prezentat tocmai tagul căruia îi lipsește paranteza ascuțită inițială, iar dacă îl inspectăm cu atenție în comparație cu tagul din fila originală de limbă engleză putem observa imediat elementul lipsă. Firefox va prezenta un mesaj asemănător însă ne va indica și rîndul (linia) din filă unde se află tagul scris greșit. Se procedează identic pentru găsirea și a altor taguri alterate. În momentul în care au fost corectate toate greșelile, fila de limba rumînă va fi acceptat de către soft. Toate filele de limbă în format XML trebuie deschise la finalul traducerii în exploratorul de internet pentru a se verifica corectitudinea sintaxei limbajului XML.

 

ACTUALIZAREA  TRADUCERII

    Softurile se află într-un permanent proces de îmbunătățire și ca urmare apar regulat versiuni noi ale lor. O versiune majoră este cea desemnată printr-un număr întreg (de ex. 1.0, 2.0, etc.). Pentru fiecare versiune majoră există și un număr oarecare de actualizări minore (ce constau în principal din înlăturări de buguri), versiunile rezultate numindu-se 1.5, 2.3, 3.6.9, etc. Perioada de apariție a actualizărilor variază mult în funcție de preferințele autorului softului și este de obicei de 1-6 luni pentru softurile imature (beta) și de 6-12 luni pentru softurile mature.

    Traducătorul trebuie să fie la curent cu apariția versiunilor noi ale softurilor pe care le-a tradus și de aceea trebuie fie să le viziteze regulat siturile, fie să se aboneze la fluxurile de știri ("RSS/Atom feeds") ori la buletinele de știri ("newsletters") puse la dispoziție de autorii softurilor. Uneori autorii pun la dispoziție versiuni imature ale softurilor în forumurile de discuții, iar traducătorul care dorește să fie la zi le poate descărca și traduce.

    Traducerea șirurilor noi  

    În cazul traducerilor bazate pe file de limbă actualizarea este ușoară și constă în traducerea șirurilor nou apărute în filă odată cu versiunea cea mai recentă a softului. Pentru ca aceste șiruri să fie descoperite rapid se recomandă copierea filei de limbă engleză de la versiunea veche a softului și păstrarea lui pentru a fi ulterior comparat cu fila de la versiunea nouă după instalarea acesteia din urmă. Compararea se face cu ajutorul modulelor de evidențiere a diferențelor ("diff") care sînt prezente în editoarele de text pentru programatori sau cu softurile specializate. O listă cu cele mai bune softuri de evidențiere a diferențelor este prezentată mai jos. Unele softuri permit doar evidențierea rîndurilor unde se găsesc modificările, dar altele permit chiar indicarea precisă a modificărilor (cuvinte, punctuație, etc.). Pentru compararea unor file scrise în alte limbi decît engleza este recomandată folosirea unor softuri compatibile cu codarea Unicode (U).

COMPARARE  ŞI  FUZIONARE  DE  FILE

  DiffMerge (g)   PSPad (g) U   WinMerge (s)
  jEdit (s) - cu extensia JDiff  U   ExamDiff (g)   KDiff3 (s) U
 
  Compare It (d) U   Beyond Compare (d) U   ExamDiff Pro (d) U
  EC Merge (d) U   DiffDog (d) U   DeltaWalker (d) U
  SmartSynchronize (d) U   Araxis Merge (d)   Diff Cmd./Vis. Comparer (d)
  Guiffy (d)   DiffDoc (d)   zsCompare (d)
 
  Gratisoft  (Freeware)  :  Soft (program pentru calculator) gratuit - (g)
  Sursoft (Open Source Software)  :  Soft gratuit la care este disponibil şi codul sursă - (s)
  Distrisoft (Shareware)  :  Soft comercial care poate fi evaluat gratuit pt. o perioadă de timp limitată - (d)

    Evidențierea diferențelor  

    Să luam ca exemplu evidențierea diferențelor existente în filele de limbă de la două versiuni ale lui BitComet. Înainte de a începe trebuie să mergem în Panoul cu Opțiuni [Settings>Program Settings] la secțiunea "Text difference" și să debifăm opțiunea "Ignore Char Case" (Ignoră Caseta Caracterelor), pentru ca astfel să fie evidențiate și diferențele legate de schimbarea casetei literelor (minuscule/MAJUSCULE). Se deschide apoi în PSPad fila de limba engleză vechi ("lang_en_us.xml"), salvată înainte de instalarea versiunii noi. Apoi se merge pe traseul Tools>Text Differences>Text Diff with this file. Se va deschide o fereastră de explorare unde trebuie să găsim și să selectăm fila nouă de limbă (care e în subdosarul "lang" din dosarul de instalare). Se va deschide un tab nou care are cele două file puse una lîngă alta într-o fereastră împărțită (scindată) pe verticală. Pentru început facem clic pe butonul "Tile Vertical" din bara de unelte a tabului de comparare, pentru ca ferestrele să fie suprapuse una peste alta (fila veche se va afla deasupra celei noi). În acest fel putem vedea mai bine diferențele dintre două file care nu au încadrarea ("word wrap") activată, așa cum sînt filele de limbă.

    Cele două file comparate sînt derulate sincron cu ajutorul barei de derulare sau a mausului. În partea din dreapta există niște bare colorate care ne arată unde anume în file există diferențe (rînduri adăugate sau înlăturate, cuvinte modificate, etc.). Putem face clic pe barele colorate pentru a ajunge în locurile respective sau putem face clic pe butonul "Find Next" din bara de unelte a tabului pentru a merge la prima diferență aflată dedesubtul poziției cursorului din text. Modificările la traducere le facem bineînțeles pe fila în limba rumînă, pe care putem s-o deschidem în editorul de text preferat (EditPad, Notepad, Wordpad, etc.) sau chiar în PSPad într-un tab nou. Vedem numărul liniei unde se află o modificare și căutăm linia respectivă în fila de limbă rumînă, apoi facem ajustările necesare.

    Pentru a evidenția extrem de precis (la nivel de cuvînt sau literă) modificările între file, este recomandat să folosim DiffMerge. Butonul "Split Window Horizontally" ne permite să avem o vedere completă a șirurilor de text, prin scindarea orizontală a ferestrei de comparare (cele două fișiere comparate vor fi suprapuse). DiffMerge este la fel de bun ca PSPad, însă nu e compatibil Unicode, lucru care nu deranjează dacă se compară file scrise în limba engleză.

    File>Open File Diff>Selectăm cele două file>OK

 

TABEL  CU  SOFTURI  TRADUSE

 

PROGRAM

FILĂ

CODARE

MAPARE

EDITOR

 IObit Advanced SystemCare

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 AIMP

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 AkelPad

RC

Windows-1250

Legacy

EditPad

 ALFTP

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 AM-Notebook

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 aMSN

TXT

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Any Wallpaper

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 ApexDC++

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 ATPad

LNG

UTF-8

Legacy

EditPad

 Balabolka

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 BitComet

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 BullZip PDF Printer

XLS

Windows-1250

Legacy

Excel

 CDBurnerXP

RESX

UTF-8

Standard

EditPad

 ClipFinder

ASHLANG

UTF-8

Standard

AshLang Edit.

 Diagram Designer

TXT

Windows-1250

Legacy

Excel

 DC++ (0.699 - 0.704)

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 Ditto

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 EditPad

APPTRANS

UTF-8

Standard

AppTranslate

 EssentialPIM

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Everything

TXT

UTF-8

Standard

EditPad

 FeedDemon

FDLANG2

UTF-8

Legacy

EditPad

 FeedReader

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 FileZilla

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 ForceVision

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Foxit Reader

XML

UTF-8

Legacy

EditPad

 FreeCommander

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Free Download Manager

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Free Easy Burner

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 FreeFileSync

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 IObit Game Booster

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Gadwin PrintScreen

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Gentibus CD

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Glary Utilities

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 GreatNews

INI

UTF-8

Standard

EditPad

 GreenBrowser

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 IEPro

INI

UTF-8

Standard

EditPad

 ImgBurn

DKLANG

UTF-8

Standard

DKLang TE

 IZArc

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Jalbum

TXT

UTF-8

Standard

EditPad

 KMPlayer

INI

Unicode

Standard

Notepad

 Koma-Mail

TXT

UTF-8

Standard

EditPad

 Launcher

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Local Website Archive

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Loudtalks

-

UTF-8

Standard

EditPad

 IObit Malware Fighter

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Malwarebytes' Anti-Mw.

LNG

UTF-8

Legacy

EditPad

 Maxthon

INI

Unicode

Standard

Notepad

 Money Manager Ex

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 Movier

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 MultiSet

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 myBase

INI

UTF-8

Standard

EditPad

 NoteCase

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 Notepad++

XML

Windows-1250

Legacy

EditPad

 OpenPIM

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 Paint.NET

RESX

UTF-8

Standard

EditPad

 PhotoScape

TXT

Windows-1250

Legacy

EditPad

 PNotes

LNG

UTF-8

Stand. + Leg.

EditPad

 Poedit

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 Quicknote

XLS

Windows-1250

Legacy

Excel / Calc

 Radio Sure

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 RarmaRadio

LNG

UTF-8

Legacy

EditPad

 RegToy

INI

UTF-8

Standard

EditPad

 RevoUninstaller

INI

UTF-8

Standard

EditPad

 RevoluTV

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 SciTE

PROP.

ISO-8859-2

Legacy

EditPad

 IObit Smart Defrag

LNG

UTF-8

Standard

EditPad

 StrongDC++

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 SUPERAntiSpyware

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 SuperFinder XT

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 TaggedFrog

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 UltraExplorer

LNG

UTF-8

Standard

DKLang TE

 Universal Viewer

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Vallen Jpegger

LANGEDIT

UTF-8

Standard

Langedit

 Vuze

PROP.

UTF-8

Standard

i18nAZ

 Walyk Wallpaper Changer

LNG

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Winyl

XML

UTF-8

Standard

EditPad

 WengoPhone

PO

UTF-8

Standard

Poedit

 WinMend Software

INI

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Yawcam

XML

Windows-1250

Legacy

EditPad

 Torrent | BitTorrent

TXT

UTF-8

Standard

EditPad

    Maparea Standard folosește diacriticele cu virgulă (Ș/Ț), iar maparea Legacy pe cele cu sedilă (Ș/Ț). Este recomandat ca oriunde e posibil să se folosească maparea Standard, cea care conține diacriticele corecte. Mapările acestea există doar în Vista sau Windows 7.

 

DICȚIONAR  DE  TRADUCERE  A  SOFTURILOR  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

 

LISTĂ  DE  SOFTURI  TRADUSE  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

 

DISCUȚII  DESPRE  TRADUCEREA  SOFTURILOR  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

VATRĂ ] DISCUȚII ] LEGĂTURI ] MANUALE ] TRADUCERI ] DICȚIONAR ] ARTICOLE ] LIMBI ] RECENZII ] NOUTĂȚI ] CONTACT ]

Copyright © MUNTEALB. Toate drepturile rezervate. All rights reserved. Tous droits réservés.

Toate materialele de pe acest sit sînt originale şi sînt scrise de MunteAlb.

Reproducerea materialelor (integrală sau parţială) fără acordul autorului intră sub incidenţa Legii privind Dreptul de Autor.

 

Pe acest sit este folosit modul de scriere corect, logic, practic, naţional, nepropagandistic, anti-latinoman şi getodacofil, cel cu î din i şi sînt.

 

Alegerea terminologiei folosite pe sit este explicată în materialul Limba Rumînă în Epoca Informaticii.

 

Situl se găseşte la adresa :  http://muntealb.16mb.com/

Sit văzut optim cu opţiunea "Large Fonts" selectată în Display Properties. Alternativ se poate face clic în Internet Explorer pe meniul "View", se duce cursorul peste opţiunea "Text Size" şi apoi se face clic pe opţiunea "Larger" din meniul care apare. Culoarea textului şi a fundalului paginilor sitului poate fi modificată în aşa fel încît să respecte aranjamentul coloristic din Windows Explorer, care este de obicei text negru pe fundal alb. În Internet Explorer se face clic pe meniul "Tools", apoi pe opţiunea "Internet Options". În fereastra care apare se face clic pe butonul "Accessibility" şi se bifează căsuţa "Ignore colors specified on Web pages", după care se apasă pe butonul "OK". Se procedează similar dacă este folosit un alt program de explorare a internetului. Pentru a se reveni ulterior la culorile originale se înlătură bifarea.
Diacriticele din această pagină au fost adăugate automat cu programul gratuit AutoCorect, varianta clasică.