VATRĂ ] DISCUȚII ] LEGĂTURI ] MANUALE ] TRADUCERI ] [ DICȚIONAR ] ARTICOLE ] LIMBI ] RECENZII ] NOUTĂȚI ] CONTACT ]

DICȚIONAR  ENGLEZ - RUMÎN  (ENGLEZESC - RUMÎNESC)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

A

 about

 about X sec. remaining

 despre {se folosește de obicei pentru o secțiune de informații despre autorul unui sit, soft, etc.}

 aproximativ (aprox., cam, aproape) X secunde rămase

 abort

 aborted

 abandonează | întrerupe | avortează

 abandonat(ă) | întrerupt(ă) | avortat(ă) {operație întreruptă înainte de finalizare}

 above  deasupra | sus
 access

 access time

 accesează | acces

 timp de acces | accestimp

 account  cont {cont de poștă electronică, cont de acces la un serviciu oferit de un sit, etc.} | acont
 across  de-a lungul | de-a curmezișul | dintr-o parte în alta | cruciș
 accuracy

 accurate

 corectitudine | precizie | exactitudine | acuratețe

 corect | precis | exact

 acknowledge

 acknowledgement

 admite | recunoaște | adeverește | atestează | confirmă

 admitere | recunoaștere | adeverire | atestare | confirmare

 acquire  importă | preia | achiziționează | dobîndește
 active  activ (activă)
 activate  activează {permite folosirea unei anumite funcții}
 actual  actual | efectiv | concret | real {valoarea reală a unei variabile, nu cea presupusă}
 ad (ads)  pub (puburi) {prescurtare de la "publicitate"} | reclamă (reclame) | ad (aduri)
 adapt

 adapter

 adaptive

 adaptează

 adaptor

 adaptabil

 add

 adder

 add-in

 add-in card

 adaugă

 adăugator | sumator

 adăugabil | adaos

 placă adăugabilă

 addition

 additional

 adunare | însumare | adiționare

 suplimentar | în plus | adițional

 addict

 addictive

 addiction

 

 dependent | adict (adictă, adicți, adicte)

 creator/producător de dependență | adictiv

 dependență | adicție

 {preocupare excesivă cu o activitate (de ex. jocurile video), însoțită de greutatea renunțării la ea}

 additive  însumabil | aditiv
 addon (addons)

 addon card

 adaos (adaosuri) {modul cu funcționalitate complementară adăugat la un soft} | adon (adonuri)

 placă adăugabilă

 address

 addressable

 adresează | adresă

 adresabil

 addressbar  bară de adrese {cîmp unde este afișată adresa unui element (filă, sit, etc.)} | adresbară
 adjust

 adjustement

 ajustează | reglează

 ajustare | reglare

 advanced  avansat, avansate {de ex. niște opțiuni ale unui soft adresate utilizatorilor avansați}
 advent  apariție | sosire | naștere
 advertisement

 advertiser

 advertorial

 publicitate (publicități) | reclamă (reclame) | advertaizment

 publicitar | publicitor (publicitoare) | advertaizer | ader

 publicitorial | advertorial {editorial care se prezintă ca un articol obișnuit, dar este publicitar}

 adware  pubsoft {soft ce include puburi (anunțuri publicitare)}
 affiliate

 affiliated

 afiliază | afiliat

 afiliat {de ex. un sit care ajută la promovarea unui anumit produs}

 affinity  afinitate
 agent  agent
 aggregate  agregă | cumulează {strîngere la un loc a unor elemente}
 ago (some time ago)

 X days ago

 acum (în formula "acum ceva timp" - acum 5 luni, acum 3 zile, acum 2 ore, etc.) | în urmă cu

 acum X zile | în urmă cu X zile | cu X zile în urmă

 agree

 

 agreement

 accept | sînt de acord | agreez

 {termen folosit pentru a semnala acceptarea condițiilor licenței unui soft}

 acord | convenție | înțelegere | asentiment | agrement

 AKA

 Also Known As

 

 CȘC | ZȘ

 Adică | CȘC (Cunoscut Și Ca) | ZȘ (Zis Și)

 {X aka Y = X cunoscut și ca Y | X adică Y)

 AI

 Artificial Intelligence

 IA

 Inteligență Artificială

 aim

 aim

 aiming

 țintește | ochește {îndreaptă (o armă) într-o direcție precisă}

 scop | țel | țintă | obiectiv

 țintire | ochire

 airbrush  aeropensulă | pensulă aerată
 airflow

 

 flux de aer | curent de aer | aeroflux | aerflux | aerocurent | aercurent

 {de ex. aerul care circulă prin carcasa calculatorului și servește la răcirea pieselor}

 alert  alertează, avertizează, atenționează | alertă, avertisment, atenționare
 alias  pseudonim | (nume de) utilizator | poreclă
 aliased

 aliasing

 aliasat (aliasată) | zimțat | crenelat

 aliasare (aliasări) | zimțare | crenelare

 align  aliniază
 alignment  aliniere {de ex. alinierea unui bloc de text la una din marginile ferestrei}
 alignment  afiliere {la un grup de personaje în jocuri}
 all

 all-in-one

 all inclusive

 all-you-can-eat

 

 tot {selectează, copiază, mută tot => permite prelucrarea unui grup de elemente}

 tot-în-unu

 tot inclus | totul inclus {prețul plătit include cazarea, mîncarea și eventual facilități recreaționale}

 mănînci-cît-poți | mănînci-după-pofta-inimii | consumi-cît-poți

 {pentru prețul plătit se poate mînca/consuma oricît de mult}

 alleviate  atenuează | alină | ușurează
 allocate

 allocation

 alocă | atribuie | repartizează

 alocare | atribuire | repartizare {asocierea unor valori cu niște elemente}

 allow  permite | acceptă {acceptare a desfășurării unei acțiuni} | alouează
 alpha  alfa {soft aflat într-un stadiu primitiv de realizare, la care mai e mult de lucru}
 already  deja
 always

 always on

 always on top

 

 mereu, întotdeauna

 mereu în funcțiune | mereu funcțional | pornit permanent | activ permanent | mereu deschis

 mereu deasupra | deasupra tuturor

 {fereastra unui soft se află mereu deasupra celorlalte ferestre deschise}

 AMA

 Ask Me Anything

 ÎMO

 Întreabă-mă Orice

 amount  cantitate | cuantum {o parte măsurată dintr-un anumit element}
 ammunition

 ammo (presc.)

 muniție

 muni

 ancestor  antecesor | predecesor | precursor {strămoș}
 anchor  ancoră {marcaj folosit în documentele HTML}
 animation  animație {imagini în mișcare}
 annotate

 annotation

 adnotează | anotează

 adnotare | anotare {însemnări (sublinieri, evidențieri, desene, etc.) adăugate unui text}

 anonymous

 anonymize

 anonymization

 anonim {de ex. accesul fără identificare la un serviciu de pe internet}

 anonimizează

 anonimizare

 answer  răspuns | răspunde
 anti-aliasing  antialiasare | antizimțare | anticrenelare {estomparea marginilor neregulate ale imaginilor}
 any

 any number

 oricare | orice | vreun, vreo

 orice număr | oricît

 anything

 anything goes

 orice | ceva

 orice e permis | totul e permis | merge orice

 appearance  aspect {de ex. înfățișare a interfeței grafice a unui soft}
 append

 appendix

 appendable

 anexează | apendează | atașează

 apendice | anexă

 anexabil | apendabil | atașabil

 application

 app (apps)

 aplicație

 aplicație (aplicații) | aplă (aple) | ap (apuri) {formă prescurtată}

 applet  aplicuță (aplicuțe) | microaplicație | miniaplicație | aplet (apleturi)
 applicable  aplicabil | potrivit | adecvat
 apply  aplică
 appoint

 appointed

 appointment

 numește | pune în funcție | desemnează

 numit | pus în funcție | desemnat

 numire | punere în funcție | desemnare | întîlnire | post (funcție)

 approach  abordare {metodă de tratare a unei probleme}
 appropriate  adecvat | potrivit | specific
 approve

 approval

 aprobă | acceptă

 aprobare | acceptare | accept

 APU

 Accel. Processing Unit

 UPA | APU

 Unitate de Procesare Accelerată

 are you sure you want to  sigur vrei să {confirmarea dorinței utilizatorului pentru o anumită acțiune făcută de soft}
 arcane  misterios | criptic | ocult | tainic | secret
 archenemy (arch-enemy)

 archnemesis

 dușman de moarte {inamic principal} | arhidușman (arhi-dușman) | arhi-inamic

 rival de moarte {adversar principal} | arhi-rival | arhi-adversar

 archive  arhivează | arhivă {filă comprimată, folosită pentru stocare sau scăderea dimensiunii}
 area  arie | suprafață | zonă
 around

 around the clock

 see you around

 lies around

 the other way around

 în jurul | împrejurul | circular | încercuind | de-a lungul | pe lîngă | în jur de | aproximativ

 zi și noapte | o zi întreagă (24 de ore) | 24 de ore din 24 | la orice oră din zi și din noapte

 ne mai vedem

 stă împrăștiat

 invers | contrariul

 arrange  aranjează
 array

 

 ansamblu | gamă | aranjament | grupaj

 matrice | mulțime regulată | grupare regulată | arei (areiuri)

 arrow  săgeată
 art

 artist

 art director

 artă

 artist | interpret | protagonist

 director artistic

 as

 as you type

 ca

 în timpul tastării | simultan cu tastarea | pe măsură ce se tastează

 ascending  crescător | ascendent | urcător {ca în "sort ascending" = "sortează crescător"}
 aspect ratio

 

 raportul aspectului | raportul afișării | raportul laturilor | format de afișare (4:3, 16:9, etc.)

 {raportul lățime/lungime al imaginii afișate pe un ecran dreptunghiular (monitor, televizor, etc.)}

 assess

 assessment

 evaluează | estimează

 evaluare | estimare

 asset  aset (aseturi) | valoare | resursă | bun (bunuri) | activ (active)
 assign

 assignment

 assignee (assignees)

 atribuie, alocă

 atribuire | alocare | sarcină | îndatorire

 responsabil (responsabili)

 assistive  suportiv (suportivă) | asistiv (asistivă) | ajutător (ajutătoare)
 associate

 association

 asociază

 asociere | asociație

 assume

 assumption

 presupune | admite (acceptă) | asumă

 presupunere | admitere (acceptare) | asumare

 at

 at a loss (for words)

 at the end of the day

 la

 fără cuvinte | stupefiat | derutat | descumpănit

 la sfîrșit | în final | la urmă | pînă la urmă | la urma urmei | la capătul/sfîrșitul zilei

 attach

 attached

 attachment

 atașează

 atașat

 atașament {de ex. o filă atașată unui mesaj de poștă electronică}

 attempt

 X attempts remaining

 încercare | tentativă

 X încercări rămase {nr. de încercări care mai sînt permise, de ex. cînd se introduce o parolă}

 attribute

 attribute

 attributed

 atribuie

 atribut (atribute)

 atribuit

 auction

 auction house

 licitație

 casă de licitații

 audible (audibles)  auzibilă (auzibile) {icoană care emite un sunet (folosită în mesageria instantanee)}
 audio

 audios

 audiobook

 audio track

 audio (audioul) | audioclip (audioclipul) | clip audio (clipul audio) | sunet | semnal audio

 audiouri (audiourile) | audioclipuri (audioclipurile) | clipuri audio | sunete | semnale audio

 audiocarte (audiocărți) | carte audio | audiobuc (audiobucuri)

 pistă audio | bandă audio | pistă sonoră | bandă sonoră 

 augment

 augmented

 augmentation

 crește | mărește

 crescut | mărit

 creștere | mărire

 authenticate

 authentication

 autentifică

 autentificare

 author

 author [a disc]

 authoring

 autor {creator al unui produs intelectual}

 autorează | redactează | întocmește | elaborează [un disc (CD, DVD, etc.)]

 autorare | redactare | întocmire | elaborare {alcătuirea conținutului unui disc optic}

 authorize

 authorized

 authorization

 autorizează

 autorizat

 autorizare

 auto*

 automatic

 automate

 automatically

 automagically

 auto* {prefix pentru cuvinte compuse care numesc acțiuni realizate automat}

 automat

 automatizează

 automat | de la sine {realizat fără intervenția utilizatorului}

 automagic {realizat extrem de simplu și eficient, "ca prin minune"}

 autocomplete

 autorun

 autosave

 autostart
 autocompletează | autocompletare {completare automată a unor date}

 autorulează | autorulare {de ex. rulare automată a unui soft la pornirea SO}

 autosalvează | autosalvare {salvare automată a datelor unei file aflate în prelucrare}

 autopornește | autopornire
 available

 availability

 disponibil (disponibilă)

 disponibilitate

 awareness  conștientizare | recunoaștere | notorietate {a unei mărci comerciale}
 away  absent | plecat {în mesageria instantanee: utilizatorul neatent la soft sau neprezent}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 back

 back to school

 back in the day

 înapoi | în spate

 înapoi la școală | din nou la școală | (re)întoarcere / revenire / înapoiere la școală

 pe vremuri

 background  fundal (fundaluri)
 backlight  lumină de fundal | retrolumină
 backlink  retrolegătură | retrolink (retrolinkuri)
 backport

 backporting

 retroportează

 retroportare

 backslash

 

 linia înclinată (oblică) abc\def

 înapoipiezișă | retroînclinuță | inversoblicuță | retroblicuță | retropiezișă | retropiezișuță | becslaș

 backup (verb)

 backup (subst.)

 backup copy

 conservă | păstrează {în sensul de "pune la păstrare"} | rezervează | salvgardează | becapează

 conservare | conservă | rezervă | păstrare | salvgardare | becap

 copie de conservare | conservă | copie de rezervă | copie de păstrare, salvgardare, becapare

 backward

 backward slash

 backward compatibility

 retrograd

 liniuță înclinată în spate (posterior) \ | liniuță oblică în spate | postînclinuță | postoblicuță

 retrocompatibilitate | compatibilitate retrogradă

 bad

 badass (arg.)

 stricat | defect {bad sector = sector nefuncțional, de ex. al unui hardisc}

 dur, afurisit, crîncen, aprig, împielițat, forțos, vîrtos, țeapăn | mișto, ca lumea | curdur (curduri)

 balance  echilibrează | echilibru | balans {la canalele stereo}
 ban

 ban | banning

 banned
 izgonește | interzice | alungă | exclude | expulzează | surghiunește | banează

 izgonire | interzicere | alungare | excludere | expulzare | surghiunire | banare

 izgonit | interzis | alungat | exclus | expulzat | surghiunit | banat
 banding  bandare {un tip de aberație optică}
 banking  bancare (eu banchez, tu banchezi, voi bancați, ei banchează, etc.)
 bandpass filter  filtru de bandă trecătoare (pasantă) | filtru trece-banda
 bandwidth

 bandwidth throtthling

 lățime de bandă | bandlățime (bandlățimi)

 fasonare a lățimii de bandă {micșorare sau mărire în funcție de situație} | trotare a bandlățimii

 banner  bener (benere) | banieră | bandieră | banderolă
 barrier  barieră
 based on  bazat pe | conform cu | în funcție de
 basic  bazal (bazală) | primar (primară) | de bază | bazic (bazică)
 bass  bas (bași) => sunete de tonalitate joasă
 batch

 batch processing

 set | lot | serie | grămadă {de obiecte, de elemente, de comenzi}

 procesare serială, secvențială {elementele dintr-un set sînt prelucrate unul după altul}

 battlefield  cîmp de luptă
 be it as it may

 be that as it may (sin.)

 oricum ar fi | chiar și așa | chiar și în cazul ăsta | chiar și în situația asta

 

 beam  fascicul {de lumină, de laser, etc} | mănunchi | bim (bimuri)
 beep  bip | bipează {emiterea unui sunet scurt de avertizare}
 below  dedesubt | sub
 bell

 bells and whistles

 

 beta {soft aflat într-un stadiu avansat de realizare, dar care este încă nefinisat}

 zorzoane | zdrăngănele | zurgălăi | înflorituri | găteli

 {elemente neesențiale dar foarte vizibile adăugate la un produs pentru a-l face mai atrăgător}

 benchmark

 benchmark

 baterie de teste (baterii de teste) | bancmarcare (bancmarcări) | bencimarcare (bencimarcări)

 testează | bancmarchează ("a bancmarca") | bencimarchează

 berserk  turbat | furios | dezlănțuit | căpiat
 best

 best fit

 bestseller

 cel mai bun | optim | super

 potrivire optimă | potrivirea cea mai bună

 binevîndut (binevîndute) | supervîndut (supervîndute)

 beta

 closed beta

 open beta

 beta {versiune a unui soft aflată într-un stadiu avansat de realizare, dar care este încă nefinisată}

 beta închis (rezervat, restrîns) {versiune care poate fi testată doar de cei care au o invitație}

 beta deschis (public) {versiune care poate fi testată de oricine dorește}

 BFF

 Best Friends Forever

 PPT

 Prieteni Pentru Totdeauna

 bilinear  biliniar, biliniară
 bin  benă (bene) {recipient pentru depozitare} | ladă | cutie | coș | rezervor | bin (binuri)
 binary  binar
 bind

 binding

 leagă | bindează ("a binda")

 legătură | bind (binduri)

 bio  bio | biologic
 BioShock (joc)  BioȘoc
 bit  bucățică | părticică | pic, puțin | fărîmă
 bit (bits)  bit (biți)
 bitcoin (bitcoins)  bitcoin (bitcoini) {monedă digitală folosită în tranzacții electronice}
 bite (verb)

 bite (subst.)

 bite the bullet

 mușcă

 mușcătură | îmbucătură

 strîngi din dinți | iei inima în dinți | muști glonțul {să accepți ceva ce nu-ți convine, dar e inevitabil}

 blacklist (subst.)

 blacklist (verb)

 blacklisting

 listă neagră {conține elemente nedorite, care sînt blocate} | negrulistă (negruliste) | bleclistă

 negrulistează | listnegrează | bleclistează

 negrulistare | listnegrare | bleclistare

 blank  blanc {de ex. un disc optic neinscripționat} | alb {pagină goală, albă}
 blatant  flagrant | vădit | evident | clar {avînd o intenție de netăgăduit, vizibilă imediat}
 blending

 blender

 amestecare | combinare | contopire | întrepătrundere

 amestecător

 blink  clipește | clipire | blinchează | blincare
 blister

 blistering

 bășică | bășicare | folie bășicată {plăcuță de plastic pt. stocarea medicamentelor (pastile, etc.)}

 bășicant

 bloat

 bloated

 balonare | umflare | îngrășare | buhăire | îmbuibare | umplere (încărcare) excesivă

 balonat | umflat | îngrășat | buhăit | puhav | îmbuibat | umplut (încărcat) excesiv

 blob  bobiță | bob | bulă
 block

 blocker

 blochează {interzicere a accesului} | bloc {porțiune de text}

 blocant | blocăr

 blog (subst.)

 blog (verb)

 blogger

 blogging
 blog (bloguri) {jurnal scris cu articole pe teme personale, profesionale, ș.a., publicat pe internet}

 bloghează {publică un text pe un blog}

 blogăr, blogără {persoană care are blog}

 blogare {acțiunea de a publica pe un blog}
 blueprint  plan tehnic | schiță tehnică | albăstritură (tipăritură albastră)
 blur

 blurring

 blurează | voalează | estompează | încețoșează | pîclează

 blurare | voalare | încețoșare | estompare | pîclare {claritate scăzută, vedere ca printr-un voal}

 bogus

 

 fals | falsificat, contrafăcut, fabricat | închipuit | înșelător, prefăcut, mincinos

 păcăleală | (la) vrăjeală

 bold  gros | îngroșat {text scris cu litere groase pentru a fi evidențiat}
 book

 bookmark

 carte (cărți) | buc (bucuri)

 semn de carte | cartsemn (cartsemne) | bucmarc (bucmarcuri)

 bookshop  librărie | cărtărie
 boost (verb)

 

 sporește | amplifică | stimulează | dinamizează | energizează

 iuțește | dopează | impulsionează | bustează

 boost | boosting (subst.)

 

 sporire | amplificare | stimulare | dinamizare | energizare

 iuțire | accelerare | dopare | impulsionare | bustare (bust)

 booster

 

 sporitor | amplificator | stimulator | dinamizator | energizator

 iuțitor | accelerator | dopator | impulsor | buster | bustor

 boosting (explicație)

 give a boost

 supraenergizare {adăugarea unui surplus de energie pentru a crește/amplifica/spori efectul dorit}

 dă un spor | dă un impuls | iuțește | accelerează

 boot

 boot

 bootable
 butează | demarează

 butare | demarare

 butabil | demarabil
 booth  stand | chioșc | gheretă | pavilion | baracă
 border  margine | limită | graniță
 boss  șef | jupîn | ștab | conducător | comandant
 bot (bots)

 

 bot (boți) {soft cu activitate automatizată, folosit pentru activități repetitive (în special pe internet)

 {personaj controlat de calculator în jocurile multipartener, folosit în lipsa unor parteneri umani}

 bottleneck

 

 bottlenecked

 gîtuire | sugrumare | plafonare | limitare | strîmtorare

 {încetinirea/stagnarea creșterii unei activități la depășirea unui anumit prag}

 gîtuit | sugrumat | plafonat | limitat | strîmtorat

 bottom

 bottom line

 fund | terminare | limita de jos | adînc | dos

 în concluzie

 boy

 my boy!

 băiat

 băiatu' meu! | băiete! | prietene!

 bracket

 bracket

 curly bracket

 round bracket

 square bracket

 brace

 paranteză

 paranteză dreaptă [ ]

 paranteză creață { } | acoladă

 paranteză rotundă ( )

 paranteză dreaptă [ ]

 acoladă { } | paranteză creață

 brain

 brainstorm

 brainstorming

 brain drain

 creier

 vijelie cerebrală | furtună c. | cerebrovijelie | vîrtej c. | tornadă cerebrală | cerebrotornadă

 vijelire cerebrală | furtunire c. | învîrtejire c. | tornadare cerebrală

 scurgerea creierelor | emigrarea creierelor {plecarea din țară a celor cu educație superioară}

 branch (subst.)

 branch (verb)

 branching

 ramură | ramificație

 ramifică

 ramificare

 brand  marcă {de identificare a unui produs} | brend (brenduri)
 breadcrumb  firimitură (firimituri) | fărîmă (fărîme)
 break

 break

 breaking news

 întrerupe | desparte | rupe

 întrerupere | despărțire | ruptură | pauză

 știre eruptă (izbucnită) | știre fierbinte (caldă) {știre importantă tocmai apărută}

 breakthrough

 

 răzbire | străpungere | descoperire majoră | avans (progres) important | izbîndă | biruință

 {depășirea unor dificultăți considerate anterior ca insurmontabile}

 brief

 brief

 briefing
 brif | rezumat | instructaj | punere în temă

 brifează | informează | instruiește | instructează | pune în temă | rezumă

 brifare | brifing | instruire | instructare | punere în temă | rezumare
 brightness  luminozitate | strălucire
 bring to the table  să pună pe masă | să pună la dispoziție | să contribuie (cu ceva)
 broadband  bandă lată {internet de mare viteză} | latbandă (latbenzi)
 broadcast

 broadcast yourself

 broadcasting

 difuzează

 difuzează-te {sloganul YouTube -- sensul este de a-ți face larg cunoscute creațiile audio-video}

 difuzare (pe scară largă) {termen folosit exclusiv pentru materiale audio-video transmise electronic}

 broken  defectat | stricat | nefuncțional
 brother

 bro (bros) (arg.)

 frate

 frate (frați) | fîrtate (fîrtați) | frățic (frățici) | frățîne (frățîni) | fra (frai)

 brought to you by  îți este oferit (prezentat) de | este pus la dispoziția ta de | îți este pus la dispoziție de
 browse

 browser

 explorează | răsfoiește

 explorator {de internet, de file} | răsfoitor

 brush  pensulă | perie
 buffer

 buffer

 buffering

 buffer underrun

 

 amortizor | tampon | bufer {zonă de prestocare utilă pentru un transfer de date lin}

 amortizează | tamponează | buferează

 amortizare (amortizez) | tamponare (tamponez) | buferare (buferez)

 subalimentarea amortizorului | tamponului | buferului

 {deficit apărut atunci cînd datele primite spre prelucrare sînt folosite mai rapid decît sînt împrospătate}

 bug (bugs)

 

 buggy

 bug (buguri/bugi) | parazit (paraziți) | beteșug

 {defect de programare ce afectează funcționalitatea unui soft}

 bugat | bugos | bughi | parazitat | beteag

 build (verb)

 build your own

 build (subst.)

 building

 built-in

 construiește | bildează ("a bilda")

 construiește unul propriu | construiește-l pe al tău

 compilație {versiune a unui soft} | construcție | asamblare | bild (bilduri)

 construcție | bilding (bildinguri)

 încorporat {existent din fabricație} | integrat | inclus | înconstruit | înbildat

 bullet

 bulleted list

 bite the bullet

 bulină {marcaj pentru ordonarea unor elemente}

 listă bulinată {listă ordonată cu buline} | bulistă (buliste)

 

 bullshit | bullcrap

 to bullshit (verb)

 balegă | rahat, căcat | prostie, tîmpenie | minciună sfruntată, propagandă | vorbe goale

 a prosti (pe cineva) | a păcăli | a minți | a face din vorbe | a propagandi | a bălegi

 bump

 bump map

 dîmb | ridicătură | gîlmă | bombare | proeminență | denivelare | protuberanță | bump (bumpi)

 harta dîmburilor (ridicăturilor, gîlmelor, bombărilor) | dîmbharta (gîlmharta, bombharta)

 bummer  belea | chix | nasol {exprimare familiară la apariția unui eșec neașteptat}
 bundle (subst.)

 

 bundle (verb)

 pachet | buchet | teanc | snop | mănunchi

 {elemente livrate împreună (de ex. o placă video cu niște jocuri)}

 pune la pachet (cu ceva) | pachetează | pune în buchet (cu ceva) | buchetează

 burn

 burner 

 burn alive

 inscripționează | arde | scrie

 inscriptor | arzător | scriitor {dispozitiv cu laser pentru scrisul pe discurile optice CD/DVD}

 ars de viu

 burn the bridges

 

 a nu lăsa cale de întoarcere (de împăcare) | a-și tăia retragerea | a tăia punțile (de legătură)

 a rupe complet legăturile/relațiile {a rupe toate relațiile cu o persoană, instituție, organizație}

 burnout

 

 

 burned-out

 mistuire | vlăguire | sleire | prăjire | fumegare | carbonizare | terminardere (ardere terminată)

 {stare de epuizare (oboseală) psihică în urma unui efort sau stres intelectual intens și prelungit}

 {sensul literal este de "stingere a flăcării interesului" pt. o activitate care înainte se desfășura normal}

 mistuit | vlăguit | sleit | prăjit | fumegat | carbonizat | terminars (terminat + ars)

 burst  rafală {serie rapidă de date} | burst (burste)
 bus  magistrală {de date} | tronson (tronsoane) | bus (busuri)
 business

 businessman

 afacere (afaceri) | biznis (biznisuri)

 afacerist (afaceristă) | biznisom (biznisoameni)

 busy  ocupat | indisponibil | bizi
 butt (subst.)

 butt naked

 butt (verb)

 headbutt

 fund | patul armei | chiștoc

 gol complet | nud complet | în fundul gol

 împunge | lovește cu capul | îmbrîncește | ciocnește | izbește | dă brînci

 lovitură cu capul | batere cap în cap | caplovitură

 buzz (subst.)

 buzz (verb)

 start a buzz

 

 create buzz around X

 generate buzz about X

 bîzîit (bîzîitură) | bîz | buz | zumzet

 bîzîie | buzuie (buzuiește) | zumzetează

 pornește (lansează) un bîz / buz / zumzet

 {inițierea prin mass-media de discuții despre un produs sau o persoană pt. a ajuta la popularizarea lor}

 creează bîz / buz / zumzet în jurul lui X (de ex. X = un produs lansat pe piață)

 generează bîz / buz / zumzet despre X (de ex. X = o persoană publică)

 by (sort by date)

 by (made by X)

 by the way

 după (sortează după dată)

 de (fabricat de X)

 apropo | legat de asta | că tot a venit vorba

 bypass

 bypass

 bypassing

 șuntează | ocolește | baipasează

 șunt | ocol | baipas (baipasuri)

 șuntare | ocolire | baipasare (baipasări)

 byte (bytes)

 

 

 bait (baiți) {unii folosesc forma octet (octeți), în general greșită}

 {francezii sînt singurii din lume care folosesc "octet" în loc de un cuvînt derivat din "byte"}

 Continuarea slugărniciei lingvistice față de francezi este o greșeală! -> clic pt. a citi discuția

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 cache (subst.)

 cache (verb)

 caching

 

 caș | sălaș | adăpost | cașetă {depozit temporar de date folosit pentru accesarea lor rapidă}

 cașează | sălășuiește | adăpostește

 cașare | sălășuire | adăpostire

 {punerea într-un depozit temporar a datelor folosite frecvent, pentru a fi accesate rapid la nevoie}

 CAD

 Computer Aided Design

 PAC | CAD

 Proiectare Ajutată de Calculator | Proiectare Asistată de Calculator

 calibrate

 calibration

 calibrează

 calibrare {reglare foarte fină}

 call

 call

 call center

 callback

 calltip 

 Call of Duty

 apelează | sună | cheamă | colează

 apel | apelare | sunare | chemare | col

 centru de apel | centru de apelare | centru de sunare | apelcentru | colcentru

 retroapel {apel invers} | retroapelare | retrochemare | retrosunare | retrocol

 pont apelabil | colpont {pont despre o funcție dintr-un text de tip cod-sursă} 

 Chemarea Datoriei

 cancel

 canceling

 anulează | cancelează

 anulare | cancelare

 canvas (canvasses)  canava (canavale)
 cap

 cap

 capped
 capac | limită

 căpăcește| limitează

 căpăcit | limitat
 capability  capacitate | capabilitate
 caption  etichetă | legendă
 capture

 capture

 capture the flag

 capturează | captează | pozează

 captură | captare | poză (de ecran) {prinderea imaginii de pe ecran sub formă de imagine}

 capturează steagul

 carbon copy  copie la indigo | carbocopie (carbocopii)
 car  mașină (mașini) | automobil (automobile) | car (care/caruri)
 card  placă {video, audio, de rețea, etc.} | card {bancar} | cartelă {de credit}
 care  îngrijește | grijă, îngrijire, atenție
 caret  circumflex | caret (careți) {semn tipografic de forma accentului circumflex ^)
 carry

 carrying

 carrier

 poartă | transportă | duce | cară

 purtare | transportare | cărare

 purtător | transportator | cărător

 cartridge  cartuș {în afară de sensul militar se folosește și pentru a denumi un rezervor mic (de cerneală, etc.)}
 cascade

 cascading

 cascadează {ferestrele} | cascadă {aranjare în mod parțial suprapus a ferestrelor}

 cascadant (cascadantă)

 case (lettercase)

 case sensitive

 

 case insensitive

 

 casetă {formatul literei - mică (minusculă) sau mare (majusculă)}

 sensibil la casetă | cu diferențiere de casetă | distinge MAJ/min

 {ține cont de prezența literelor mari și mici ale textului prelucrat/căutat}

 nesensibil la casetă | insensibil la casetă | indiferent la casetă | nu distinge MAJ/min

 {nu ține cont de prezența literelor mari și mici, de exemplu la căutarea unui anumit cuvînt} 

 cast | casting (subst.)

 

 cast (verb)

 distribuire | difuzare | emitere, emisie | aruncare | transmitere, transmisie

 turnare (într-o formă) | distribuție (lista actorilor unui film) | repartizare | mulaj | matriță | tipar

 distribuie | difuzează | emite | transmite | aruncă | toarnă

 cat  pisică
 catcall (verb)

 catcall (subst.)

 

 pisicheamă | fluieră | huiduie

 pisichemare {comentariu / fluierat exprimînd interesul față de o persoană necunoscută de sex opus}

 fluierat | huiduit {exprimarea nemulțumirii față de o performanță (artistică, sportivă, etc.) proastă}

 catch (verb)

 catch (subst.)

 catcher

 catch it?

 catch me if you can

 catch up

 catchy

 caught

 X caught my eye

 prinde | apucă | înhață | capturează | înțelege | molipsește

 șmecherie | truc {aspect ascuns al unei situații}

 prinzător

 te-ai prins? | ai înțeles?

 prinde-mă dacă poți

 prinde din urmă | ajunge din urmă | recuperează

 captivant | atrăgător | ademenitor | pasionant

 prins

 X mi-a atras atenția | X mi-a trezit interesul | X m-a intrigat

 cell  celulă
 caution  prudență | precauție | atenție (la un lucru)
 center

 centered

 centrează | aliniază la centru (central) | centru

 centrat | aliniat central (la centru)

 change

 changelog

 schimbă, modifică | schimbare, modificare

 jurnalul modificărilor

 channel (channels)  canal (canale)
 character  caracter
 charm

 charms bar

 farmec | vrajă

 bara farmecelor | bara vrăjilor | bara fermecată | bara vrăjită

 chart  diagramă {schemă grafică}
 chat  taifas, tăifăsuiește | trăncăneală, trăncănește | cet (ceturi), cetează {discuție lejeră, informală}
 chain

 chaining

 înlănțuie | lanț {serie de elemente înșiruite}

 înlănțuire {serie de elemente înșiruite}

 cheap

 very cheap

 dirt cheap

 ieftin

 foarte ieftin

 pe nimica

 cheat

 cheat code

 cheater

 cheating

 trișează | trișare | triș

 cod de trișare | trișcod

 trișor

 trișare | triș

 check

 check

 check out X

 checkbox

 checkpoint

 

 checksum

 checks and balances

 controlează | verifică | cercetează | cechează

 bifează | cechează

 încearcă X | experimentează X | uită-te la X | aruncă o privire la X

 căsuță de bifare | casetă de bifare | bifetă | cecbox (cecboxuri)

 punct de control | controlpunct (controlpuncte) | cecpunct | cecpoint (cecpointuri)

 {punct de verificare a progresului în parcurgerea unui joc, unde starea curentă este salvată automat}

 sumă de control | controlsumă | cecsumă {folosită la verificarea corectitudinii/valabilității datelor}

 controale și echilibre

 child

 child node

 copil {element subordonat (de ex. într-o listă ordonată ierarhic)}

 nod copil (subnod)

 chip

 chipset (chipsets)

 cip (cipuri) {dispozitiv electronic alcătuit din circuite integrate}

 cipset (cipseturi) {set de cipuri}

 choose  alege
 chrominance  crominanță {coloristica imaginii video, semnalul ei de culoare}
 clamshell

 clamshell design

 scoică {obiect (telefon, cutie, etc.) format din două părți care se apropie/depărtează ca la o scoică}

 aspect de scoică {obiect proiectat pentru a se deschide/închide ca o scoică}

 class

 classify

 classified

 clasă {de obiecte, de elemente}

 clasifică | categorisește | secretizează

 clasificat | secret | secretizat {pus într-o arhivă inaccesibilă publicului}

 clean

 clean install

 cleaning

 curăță | clinează {șterge, elimină anumite elemente nedorite}

 instalare pe curat | instalare curată {realizată după ștergerea completă a datelor instalării existente}

 curățare | clinare {ștergerea, eliminarea anumitor elemente nedorite}

 clear

 clearing

 clear-cut

 curăță | golește | elibererează | clirează {înlătură toate itemurile dintr-o listă}

 curățare | golire | eliberare | clirare {înlăturarea tuturor itemurilor dintr-o listă}

 clar | precis | exact | distinct | evident, bine evidențiat | categoric | indiscutabil | de netăgăduit

 click (subst.)

 click (verb)

 

 clickable

 clicker

 clicking
 clic (clicuri)

 clichează {verbul "a clica" (clichez, clichezi, clicăm, clicați, etc.)}

 {variantă diferită de conjugare: clică (eu clic, tu clici, el clică, ei clică)}

 clicabil {caracteristica unui element grafic de a declanșa o acțiune la clicarea pe el}

 clicător

 clicare {apăsarea butoanelor mausului}

 clip (clips)

 clip

 clipping

 clipboard

 clip (clipuri) {media} | crîmpei (crîmpeie) {de text} | decupaj | frîntură | tăietură

 ciuntește | clipează

 ciuntire | clipare {înlăturarea unei porțiuni}

 cliplanșetă | cliplacă | memoplanșetă {zonă de memorie temporară a sistemului de operare}

 clockwise  în sens orar {rotire în sensul acelor de ceasornic}
 clone (subst.)

 clone (verb)

 clonă | duplicare | dublură {element identic cu unul deja existent}

 clonează | duplichează | dublează {crearea unui element identic cu unul deja existent}

 close  închide {close other = închide restul, celelalte}
 closed caption  subtitrare
 cloud

 

 nor (informatic) | infonor

 {mediu virtual de prelucrare/stocare a datelor la distanță, la care accesul se face prin internet}

 cloud client  norclient | client de nor {dispozitiv care funcționează prin intermediul norului informatic}
 cloud computing

 

 

 

 

 infonorizare | calculanorizare | calculanorare | compunorizare | compunorare

 norcalculatorizare | norcalculizare | norcalculare

 norcomputerizare | norprocesare/norprelucrare (a datelor) | norinformatizare

 procenorizare/prelnorizare (a datelor) | datanorizare

 telecalculatorizare | telecalculare | telecomputerizare | teleprocesare {prelucrare la distanță}

 cloud engineering

 cloud storage

 noringinerie

 norstocare | stocnorizare | stocare în nor {păstrare a datelor în norul informatic}

 clue

 no clue

 clueless

 indiciu | pont | cheie (de rezolvare a unei situații)

 n-am idee | habar n-am

 fraier | habarnist | aerian | nepriceput | prost | bătut în cap

 cluster  ciorchine | mănunchi | buchet
 coated

 coating

 căptușit | învelit | acoperit

 căptușeală | înveliș | acoperire

 code

 code

 code point

 code position

 codepage

 codează | programează

 cod {setul de instrucțiuni care compune un program de calculator}

 codpunct {valoarea numerică a unui caracter existentă într-o codpagină}

 codpoziție {valoarea numerică a unui caracter existentă într-o codpagină}

 codpagină | pagină cu coduri {standard care conține codurile semnelor alfabetului}

 codec (codecs)  codec (codecuri) {codor-decodor al semnalului media (audio-video)}
 colon  două puncte :
 collapse  pliază | restrînge | colabează | comprimă | colapsează {restrînge o structură expandată}
 collector  colector {recipient care permite colectarea unor elemente (de ex. fragmente de text)}
 collision  ciocnire | tamponare | coliziune | lovire
 colorspace  colorspațiu | spațiu de culoare
 combo

 

 combo box

 

 combinație (combinații) | combo (combouri) | combi (combiuri)

 {secvență (înlănțuire) de acțiuni (comenzi, mișcări, etc.) care produce un anumit efect}

 casetă combo | casetă combinată | combocasetă | combicasetă

 {casetă care combină 2 elemente grafice de alegere a unei opțiuni, de ex. un cîmp de text și o listă}

 comma

 comma separated

 virgulă ,

 separat prin virgule {de ex. un șir care conține elemente separate prin virgulă: a, b, c, d}

 command

 command line

 command prompt

 

 comandă

 linie de comandă {calea unui element}

 prompter de comandă | interpretor al liniei de comandă | interpretor de comenzi

 {program al sistemului de operare pentru rularea de comenzi fără folosirea interfeței grafice}

 comment (verb)

 comment (substantiv)

 commentary (subst.)
 comentează

 comentariu (comentarii) | coment (comenturi) {"comment" = formă prescurtată de la "commentary"}

 comentariu (comentarii) | coment (comenturi) {părere emisă pe marginea unui text}
 commit

 

 încredințează | depune | predă | înmînează | remite | transmite

 consemnează | înregistrează | comite

 community  comunitate | comunitar
 compact

 compact

 compactează | restrînge

 compact | restrîns {care nu ocupă mult spațiu}

 compare

 comparison

 compară

 comparație

 compatible

 compatibility

 compatibil

 compatibilitate

 compel

 compelled

 constrînge | obligă | silește

 constrîns | obligat | silit

 compile

 compiler

 compiling
 compilează

 compilator

 compilare
 complete

 completed

 completion

 termină | finalizează | realizează | îndeplinește | completează

 terminat | finalizat | realizat | îndeplinit | gata | complet

 terminare | finalizare | realizare | îndeplinire | completare

 comply

 compliance

 respectă | conformează

 respectare (a unor reguli) | conformitate (cu un standard)

 component  component (componentă) | piesă {parte a unui sistem}
 compose  compune {un mesaj, de ex. de poștă electronică}
 composite  compozit {semnal video}
 compress

 compression

 compressor
 comprimă

 comprimare {scădere a dimensiunii filelor}

 comprimator | compresor
 compute

 computer

 computer program

 computerized

 computing

 

 calculează | calculatorizează | procesează/prelucrează (datele) | computează | compiutează

 calculator | computer | compiuter

 program de calculator | soft

 calculatorizat | calculat | calculizat (calculizată) | computerizat (computerizată) | compiuterizat

 calculatoristică | calculatorică | calculatorizare | calculare | calculizare | computerizare

 procesare/prelucrare informatizată (a datelor)

 concurrent  simultan | concomitent {care se desfășoară în același timp}
 conference

 conferencing

 conferință {întrunire în spațiul real sau virtual a mai multor persoane în scopul unor discuții}

 conferențiere {participare la o conferință reală sau virtuală (pe internet)}

 confidence

 confident

 încredere | siguranță | convingere

 încrezător | convins | sigur

 confidential  confidențial | secret | intim | privat
 confine

 confined

 restricționează | limitează {la o anumită zonă sau interval}

 restricționat | limitat

 confirm

 confirmation

 confirmă {exprimă acordul}

 confirmare {oferirea expresă a aprobării pentru o anumită acțiune}

 connect

 connected  

 connection

 connectivity

 conect the dots

 

 conectează

 conectat

 conexiune | conectare

 conectivitate | interconectare

 fă legătura | leagă faptele între ele | leagă punctele

 {legarea între ele a unor fapte disparate pentru a ajunge la înțelegerea pe cale logică a situației existente}

 consecutive  succesiv | unul după altul
 consequence  consecință | urmare | rezultat | efect
 consist  consistă | constă
 consistency  consistență | coerență | consecvență
 console  consolă {fereastră pentru comenzi textuale} {aparat pentru jocuri video}
 consumable  consumabil (consumabile) {produs care în cursul folosirii se epuizează treptat, trebuind apoi înlocuit}
 consumer  consumator
 constant  constant | neschimbat | stabil | invariabil {care își păstrează neschimbată valoarea}
 constrain  constrînge | forțează | restricționează {impune un anumit comportament sau limitează efectul lui}
 contact

 contactless

 contactează | contact {persoană prezentă într-o agendă/listă cu nume}

 fără contact | fărăcontact

 containing  conținător {ca în <dosar conținător> al unor file}
 content

 content ID

 content provider

 conținut {de ex. textul unei pagini de pe internet, melodia dintr-o filă audio, etc}

 ID conținut | identificator de conținut {tehnologie de recunoaștere a conținutului postat pe internet}

 furnizor de conținut

 contender  concurent | adevrsar | candidat
 contest  concurs | competiție | întrecere | dispută | luptă
 context menu  meniu contextual | contextmeniu {listă de comenzi ce apare la clicul pe butonul drept al mausului}
 contiguous  contiguu | adiacent | învecinat
 continue

 continue anyway?

 continuă

 continui oricum?

 continuous  continuu
 contributor  contribuitor (contribuitori) {persoane participante la realizarea unui lucru}
 control

 control panel

 control point

 controller

 comandă | conduce | dirijează | reglează | controlează

 panou de control | panou de reglare | controlpanou

 punct de control | controlpunct

 controler | controlor | reglator | regulator

 convenience  comoditate | confortabilitate
 conversion

 convert

 converter  
 convertire {schimbare a formatului unei file, de ex. din wav în mp3}

 convertește

 convertor | convertitor
 convention

 convention

 *con (sufix)

 

 acord | înțelegere | aranjament | pact | regulă

 convenție | congres | întrunire | adunare | întîlnire

 *con | convenție a fanilor | fanconvenție (fanconvenții)

 {"Comic-con" = convenția (întrunirea) fanilor benzilor desenate ; "Gamescon" = conv. fanilor jocurilor}

 conventional  convențional | obișnuit | normal | standard | banal | tradițional
 cookbook  carte de bucate | carte de rețete | rețetar | gătitor | preparator
 cookie

 

 răvaș (răvașe) | fursec (fursecuri) | cuchi (cuchiuri)

 {mică filă ce păstrează unele informații personalizate, de ex. ce se vizitează dintr-un sit}

 cool

 cool

 cool

 cooler

 rece | răcoros

 strașnic | ca lumea

 calm | nepăsător | stăpîn pe sine

 răcitor | culăr (culere) {dispozitiv de înlăturare a căldurii produse de o piesă de calculator}

 co-op

 

 cooperativ | co-op

 {mod de desfășurare a unui joc în care mai mulți jucători acționează împreună contra calculatorului}

 copy

 copy

 copying
 copiază

 copie {a unui element}

 copiere
 copyright

 copyleft

 drept de autor | autordrept | copidrept

 stîng de autor | autorstîng | copistîng

 core  nucleu (nuclee) | cor (coruri) | cord (corduri) {componenta esențială a procesorului de calculator}
 corrupt  stricat | corupt | deteriorat {un element care conține erori, ceea ce-l face neutilizabil}
 cosine  cosinus
 count

 counter

 countdown
 număr {valoarea la un moment dat a unei (sume de) variabile}

 contor | numărător {dispozitiv de numărare a unor evenimente}

 numărătoare inversă {10,9,8,7,6, etc.}
 counterclockwise  antiorar {rotire în sensul invers acelor de ceasornic}
 courseware  cursoft | didactisoft | edusoft {soft de învățare interactivă a unor cursuri/lecții}
 cover (subst.)

 cover (verb)

 get to cover

 covert

 copertă | adăpost | ascunzătoare

 acoperă | ascunde | apără

 ascunde-te | adăpostește-te

 ascuns | acoperit | sub acoperire | secret | tăinuit

 CPU

 Central Processing Unit

 UCP / CPU

 Unitate Centrală de Procesare {procesorul central, generalist, al calculatorului}

 crack

 cracked

 cracker

 cracking

 sparge | crachează

 spart | cracat

 spărgător | cracator | cracăr (cracheri)

 spargere | cracare
 craft

 craft

 crafty

 meșteșug | meserie | îndemînare | măiestrie | abilitate | pricepere | iscuință

 vas | navă

 îndemînatic | abil | iscusit | dibaci | priceput

 cram

 crammed

 îngrămădește | îndeasă | burdușește | înghesuie | ticsește

 îngrămădit | îndesat | burdușit | înghesuit | ticsit

 crap (arg.)

 crappy

 rahat, căcat | jeg | gunoi | prostie, tîmpenie, tembelism

 mizerabil | jegos | de doi bani | fără valoare {lucru de calitate foarte proastă}

 crash (subst.)

 

 crash (verb)

 crashed

 prăbușire | picare | cădere | prăvălire | craș (crașuri)

 {defecțiune majoră a unui soft sau aparat, care îl face (temporar) inutilizabil}

 (se) prăbușește | pică | cade | prăvălește | crașează

 prăbușit | picat | căzut | prăvălit | crașat  
 crash course

 

 curs intensiv | curs la repezeală

 {lecții dintr-un anumit domeniu, de obicei cu noțiuni introductive, făcute într-un timp scurt}

 crawl

 crawler

 tîrăște | crolează

 roboindexator {robot de indexare a paginilor web} | robotîrîtor | indexator | croler (crolere)

 credentials  credențiale | acreditări
 credits  credite | merite {recunoașterea contribuției unor alte persoane la crearea unui produs}
 creed  crez {convingerile profunde (principiile) după care se ghidează cineva în viață}
 crisis  criză
 critical  critic | important | grav | sever
 critter  jivină | lighioană | dihanie | critură (crituri) | crităr (critări) {creatură vie}
 crop

 cropping

 cruponează | cropează

 cruponare | cropare {decupare a porțiunilor din afara unei selecții făcute pe o imagine}

 cross

 cross-platform

 crossfading

 

 încrucișat | trans | cruce | cros

 trans-platformă {un program care funcționează pe mai multe SO} | multi-platformă | crosplatformă

 estompare încrucișată | crucestompare | crosfadare

 {scădere și apoi creștere gradată a sonorului la trecerea între piese}

 crosshair / cross hair  cătare | reticul | colimator | vizor | crucipăr
 crossbow  arbaletă | cruciarc
 crouch

 crouching

 ghemuiește | chircește | stai pe vine

 ghemuire | chircire | stat pe vine

 crowd

 crowded 

 mulțime | gloată | aglomerație | grămadă | masă, colectiv, comunitate (de oameni)

 aglomerat | înghesuit | înțesat | plin (de lume) | îngrămădit 

 crowdfunding

 

 

 

 finanțare colectivă | colectă (publică) | f. comunitară | f. publică | f. participativă | subscripție publică

 colectofinanțare | comunofinanțare | publifinanțare

 multifinanțare | multisubvenționare | masfinanțare

 finanțarea unui proiect prin colectarea voluntară de bani de la cei direct interesați (clienții potențiali)

 cryptography  criptografie
 Crysis (joc)  Cryză
 cue sheet  coală de indexare {filă cu piesele de pe un album, folosită pt. inscripționarea de CD-uri audio}
 cup

 (not) my cup of tea

 ceașcă | cană | cupă

 (nu-i) domeniul meu de interes | (nu-i) pe gustul meu | (nu-i) preferința mea | (nu-i) genul meu

 currency

 cryptocurrency

 monedă | valută

 criptomonedă | criptovalută

 current  curent | existent | actual | prezent
 curriculum  programă educațională | programă școlară
 cursor

 

 cursor

 {bară verticală mică ce semnalează poziția de inserare în text (caractere tastate, selecție lipită)}

 curve

 curved

 curbă | linie curbă | boltă | grafic

 curbat | boltit

 customize

 

 customized

 

 personalizează | personează | individualizează | gustomizeazăclientizează | customizează

 {configurează o anumită opțiune după gustul personal}

 personalizat | personat | individualizat | gustomizatclientizat | customizat

 {configurat în concordanță cu preferințele personale/individuale, făcut pe măsură}

 cut

 cut

 cut off

 cutting edge

 cutscene

 director's cut

 cut your teeth

 decupează {datele sînt extrase din locul inițial și puse în cliplanșetă, pt. a fi lipite în altă parte} | taie

 decupare | tăiere

 tăiere | întrerupere {oprire bruscă, neașteptată a unei transmisii}

 marginea tăioasă {zona cea mai avansată a unei discipline, care "defrișează" necunoscutul}

 scenă intercalată | interscenă | s. întrepusă | film intercalat | animație intercalată | interstițial

 versiunea regizorului {la filme}

 să-ți faci mîna | să-ți ascuți dinții {căpătarea experienței într-o activitate de către un începător}

 cyberspace

 cyber attack

 cyberwarfare

 cyber campaign

 cyber force

 cyber security

 ciberspațiu (ciberspații) | ciber-spațiu | spațiu cibernetic

 ciberatac | atac cibernetic {atac informatic asupra unui dispozitiv digital sau asupra unei rețele digitale}

 ciber-război (ciber-războaie) | război cibernetic

 cibercampanie | ciber-campanie | campanie cibernetică {succesiune de atacuri cibernetice}

 ciberforță (ciberforțe) | ciber-forță | forță cibernetică

 cibersecuritate | ciber-securitate | securitate cibernetică

 cycle (verb)

 cycle (subst.)

 ciclează | alternează | succedează {treci prin toate elementele unei succesiuni}

 ciclu

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 daemon  demon
 damage

 

 damage

 damage

 damaged

 avariere, deteriorare, stricare {pt. obiecte}

 lezare, vătămare {pt. personaje din jocuri} | dăunare | damajare

 avarie | deteriorare | stricăciune | leziune | vătămătură | stricăciune | daună (daune) | damaj

 avariază | deteriorează | strică | lezează | vatămă | dăunează | damajează

 deteriorat, avariat, stricat | lezat, vătămat | afectat | vătămat | dăunat | damajat

 data

 database (databases)

 datacenter

 dataflow (dataflows)

 dataplan (dataplans)
 dată {calendaristică} | date {informatice}

 bază de date (baze de date) | databază (databaze)

 centru de date (centre de date) | datacentru (datacentre)

 flux de date (fluxuri de date) | dataflux (datafluxuri)

 plan de date (planuri de date) | dataplan (dataplanuri)
 day

 (X) days ago

 zi

 acum (X) zile

 DDR

 Double Data Rate

 RDD | DDR

 Rată Dublă de Date

 de*  de* | des* | dez* {prefix pentru cuvinte compuse}
 deactivate

 deactivation

 dezactivează

 dezactivare

 deadline

 

 dată limită | termen (de finalizare) {data pînă cînd poate fi terminat un proiect}

 linie finală | finalinie (finalinii)

 deal  înțelegere | afacere | acord | tranzacție | dil (diluri)
 deathmatch  meci mortal | meci pe viață și pe moarte | mortmeci | mortalmeci
 debate

 debater

 dezbatere

 dezbator

 debrief

 debriefer

 debriefing
 debrifează | descoase | chestionează | interoghează

 debrifator | interogator | descosător/descusător

 debrifare | debrifing | descoasere | chestionare | interogare
 debug

 debugger

 debugging
 debughează | deparazitează

 debugator | deparazitor

 debugare {căutare și reparare a bugurilor (defectelor) unui soft} | deparazitare
 decimal  zecimal
 decompose

 decomposed

 descompune | putrezește

 descompus | putrezit, putred, stricat

 decompress

 decompression

 decomprimă

 decomprimare {readucere la dimensiunea inițială}

 decrease  descrește
 decrypt

 decryption

 decriptează | descifrează

 decriptare | descifrare {înlăturare a criptării (cifrării)}

 dedicated  dedicat | specializat {dispozitiv sau program avînd rolul exclusiv de a realiza o anumită sarcină}
 deface

 defacement

 desfigurează | defațează

 desfigurare {stricare a aspectului unui sit web făcută de răuvoitori} | defațare

 default

 

 by default

 implicit, implicită | prestabilit | predefinit | defolt (defolturi)

 {setare/configurație/opțiune stabilită de producător, la care se poate reveni dacă a fost modificată}

 în mod implicit | în mod prestabilit

 defensive (subst.)

 defensive (adj.)

 defensivă | apărare

 defensiv | în scop de apărare | pentru apărare

 define

 defined

 definition

 definitely

 definește

 definit

 definiție

 clar | precis | absolut sigur | fără dubiu | fără discuție

 deflect

 deflected

 deflection

 deviază | refractează | deflectează

 deviat | refractat | deflectat

 deviere | refractare | deflectare

 deform

 deformed

 deformation

 deformează | stîlcește | strîmbă

 deformat | stîlcit | strîmbat

 deformare | stîlcire | strîmbare

 defragment

 defrag (verb)

 defragmentation

 defrag (subst.)

 defragmentează

 defraghează {dacă nu există spațiu suficient pentru "defragmentează"}

 defragmentare {optimizare a poziției blocurilor logice de stocare a datelor}

 defragare {dacă nu există spațiu suficient pentru "defragmentare"}

 degauss

 degaussing

 degaussează | demagnetizează

 degaussare | demagnetizare

 degrade

 degraded

 degradation

 degradează | strică | deteriorează

 degradat | stricat | deteriorat

 degradare | stricare | deteriorare

 degree

 

 grad | nivel

 titlu universitar | atestat de absolvire

 deinitialize

 deinitialization

 deinitialized

 dezinițializează

 dezinițializare

 dezinițializat

 deinterlace

 deinterlacing

 dezîntrețese | dezinterlasează

 dezîntrețesere | dezinterlasare

 delay  întîrziere | delei (deleiuri) | dilei (dileiuri)
 delete

 deletion

 șterge | deletează

 ștergere | deletare

 delimit

 delimiter

 comma/tab delimited

 

 delimitează | separă

 delimitator |  separator

 delimitat prin virgule/tabulatori

 {șir liniar de elemente separate prin virgule sau spații libere introduse cu tasta Tab}

 deliver

 delivery

 livrează | oferă | delivrează

 livrare | oferire | aprovizionare | alimentare | delivrare

 demand (verb)

 demand (subst.)

 on demand

 demanding

 cere | solicită | pretinde | demandează

 cerere | solicitare | pretindere | pretenție | demandare

 la cerere

 solicitant | dificil | exigent

 demo

 demonstration / demo

 demo {versiune de program sau joc cu limitări de conținut sau de funcționalitate}

 demonstrație {prezentare a funcționării unui program sau joc}

 denoise

 

 deparazitează | debruiază {înlătură elementele parazite ale semnalului}

 dezgomotează | denoizează

 denial

 denied

 deny

 refuzare | respingere | interzicere | negare {a evidenței} | deniere

 refuzat | respins | interzis | deniat

 refuză | respinge | interzice | neagă | deniază

 deplete

 depleted

 epuizează | secătuiește | isprăvește | golește {consumă ceva (de ex. un zăcămînt) în întregime}

 epuizat | secătuit | isprăvit | golit

 deploy

 deployment

 deployment
 desfășoară | deploiază

 desfășurat | deploiat

 desfășurare | deploiere
 deprecated  depreciată {facilitate a unui soft a cărei folosire nu mai este recomandată, ci dezaprobată}
 depth  profunzime | adîncime
 derby  derbi (derbiul, derbiuri) {întîlnire între două echipe sportive foarte bine cotate}
 derelict  părăsit | abandonat | părăginit | neglijat
 descending  descrescător | descendent | coborîtor {ca în "sortează descrescător"}
 deselect  deselectează {înlătură selectarea aplicată anterior unor elemente}
 describe

 described

 description

 descrie

 descris

 descriere

 design

 design

 proiectare | design | concepere | concept | dizain

 proiectează | concepe | dizainează

 designate

 designated

 desemnează | specifică | numește (într-o funcție)

 desemnat | specificat | numit

 desire

 desire

 desired

 desirable

 dorință

 dorește | vrea

 dorit | vrut | rîvnit | jinduit

 (de) dorit

 desk (desks)

 desktop

 

 desktop computer

 desknote computer

 

 birou (birouri) | desk (deskuri) | desc (descuri)

 birou (birouri) | desktop (desktopuri) | desctop (desctopuri)

 {suprafață de lucru a SO folosită pentru accesul rapid la unele elemente (file, dosare, programe, etc.)}

 calculator de birou {calculator fix, neportabil}

 calculator portabil de birou {desknote = desktop + notebook}

 {calculator portabil puternic, folosit pe post de calculator fix din cauza dimensiunilor și greutății lui}

 destroy

 destroyed

 destruction

 destructive

 distruge

 distrus

 distrugere

 distructiv | distrugător

 detach

 detachable

 detașează | desprinde

 detașabil

 detail (subst.)

 detail (verb)

 detailed

 in detail

 detaliu | amănunt

 detaliază | spune cu amănunte

 detaliat | amănunțit | în amănunt

 în detaliu

 detect

 detected

 detection

 detector

 detectează | descoperă

 detectat | descoperit

 detectare | descoperire | detecție

 detector

 determination

 determine

 determined

 determinare | hotărîre, fermitate, dîrzenie

 determină | stabilește | precizează

 determinat | stabilit | precizat | hotărît, ferm, dîrz, categoric

 develop

 developer

 development
 dezvoltă | developează

 dezvoltator | developator {persoană care participă la dezvoltarea unui soft, de ex. ca programator}

 dezvoltare | developare {procesul de realizare a unui proiect, de ex. a unui soft}
 device (devices)

 

 dispozitiv (dispozitive) | sculă | divais (divaisuri)

 {aparat electronic cu o anumită funcționalitate}

 diagnose

 diagnosis

 diagnostichează {află cauza unei situații folosind metode de investigare}

 diagnostic | diagnosticare

 diagram  diagramă | schemă | grafic
 dial

 dialer

 apelează | cheamă | sună | dialează

 apelator | chemător | sunător | dialor

 digest  compilație | calup | rezumat | digest (digesturi)
 digit (digits)

 digital

 digitization / digitizing

 digitizer

 digital divide
 digit (digiți)

 digital | numeric | cifric (care folosește date în format binar}

 digitalizare | digitizare {transformare în format digital}

 digitalizator | digitizator {convertor în format digital}

 falie digitală {clivajul între populația care are acces la calculatoare și cea care nu are}
 director  director {de întreprindere, de departament} | regizor {de film}
 directory  catalog {de legături => link directory} | dosar
 disable

 disabled

 disabling

 

 dezactivează | interzice | inactivează | dizabilitează | dezautorizează | dizablează

 dezactivat | interzis | inactivat | dizabilitat | dezautorizat | dizablat

 dezactivare | interzicere | inactivare | dizabilitare | dezautorizare | dizablare

 {interzicere a desfășurării unei acțiuni | anulare temporară a unei funcționalități}

 disagree

 

 disagreement

 nu accept | nu sînt de acord | refuz | dezagreez

 {termen folosit în cazul neacceptării condițiilor din licența unui soft}

 dezacord | neînțelegere | dezagrement

 disallow  interzice | refuză | nu permite | nu accepta | dizalouează
 disassemble  dezasamblează | demontează | descompune {desfacere în părțile componente}
 disc  disc {dispozitiv de stocare optică, CD/DVD} => vezi mai jos pentru comparație disk
 discard  abandonează {renunțare a efectuării unei operațiuni} | discardează
 disclose

 disclosure

 divulgă | dezvăluie | disclozează

 divulgare | dezvăluire | disclozare

 disconnect

 disconnected

 disconnection
 deconectează | disconectează

 deconectat | disconectat

 deconectare | disconectare
 discount  reducere | discaunt (discaunturi) {scădere a prețului unui produs}
 discontinuation

 discontinue

 discontinued

 întrerupere | abandonare | scoatere din producție | necontinuare

 întrerupe | abandonează | scoate din producție | necontinuă

 întrerupt | abandonat | scos din producție | necontinuat

 discrete  separat {un șir de valori distincte, separate} | discret
 discussion group

 discussion forum

 grup de discuții {loc virtual pe internet unde se schimbă păreri}

 forum de discuții {loc virtual pe internet unde se schimbă păreri}

 disk

 disk drive

 

 hardisc | disc tare | disc dur | tardisc {dispozitiv de stocare magnetică, HD, "hard" = tare}

 dispozitiv [de stocare] | stocator | unitate de stocare | stocunitate

 {poate fi hardisc, stic USB, card de memorie, etc.}

 dislike (dislikes)

 dislike (verb)

 neplăcut (neplăcuturi)

 neplace-l | dă neplăcut | dă-i un neplăcut

 dismount  demontează | descalecă | dismontează
 displace  dislocă | deplasează
 display (verb)

 display (subst.)

 display

 afișează

 afișare

 afișaj | afișator | displei (displeiuri) {ecran, de obicei de dimensiuni mici}

 disposable  aruncabil | dispozabil {produs care e utilizat o singură dată sau pt. o perioadă limitată, apoi e aruncat}
 disrupt

 disruption

 

 disruptor

 răscolește | destabilizează | zguduie | tulbură | răstoarnă | disrupe

 răscolire | destabilizare | zguduire | tulburare | răsturnare | disrupere

 {acțiune care deranjează puternic ordinea existentă într-un domeniu}

 răscolitor | destabilizator | zguduitor | tulburător | răsturnător | disruptor | disrupător

 disseminate  răspîndește | împrăștie | diseminează
 dissuade

 dissuaded

 descurajează | fă să renunțe | demobilizează, deturnează (de la scopul inițial) | desconvinge

 descurajat | făcut să renunțe | demobilizat, deturnat | desconvins

 distinguish

 distinguished

 distinge | diferențiază | deosebește

 distinctiv, deosebit, caracteristic | distins, remarcabil, cunoscut

 distort

 distorted

 distortion

 deformează | distorsionează | contorsionează | strîmbă

 deformat | distorsionat | contorsionat | strîmbat

 deformare | distorsionare | contorsionare | strîmbare

 distribute

 distributed

 distribution

 distribuie | împarte | repartizează | împrăștie

 distribuit | repartizat | împărțit | împrăștiat {pus în mai multe locuri}

 distribuție | distribuire | împărțire | repartizare | împrăștiere

 dither

 dithering

 dîrdîie | tremură | vibrează | zgîlțîie | fluctuează

 dîrdîire | tremurare | vibrare | zgîlțîire | fluctuare

 DIY

 Do It Yourself

 FOS | FSA

 Fă-O Singur | Fă Singur Asta

 DLC

 Downloadable Content

 

 CDL

 Conținut Descărcabil

 {conținut suplimentar (episoade, hărți, obiecte, ș.a.) pentru un joc, descărcabil cu plată de pe internet}

 do

 done

 

 fă | efectuează | execută | realizează | îndeplinește

 făcut | realizat | gata | îndeplinit | efectuat | executat

 {semnalează finalizarea unei sarcini/acțiuni/operațiuni}

 do you want to...  vrei să ... {formulă de exprimare pentru obținerea acordului expres din partea utilizatorului}
 do you wish to...  dorești să ...
 dock

 docking station

 

 dochează | îndochează (andochează) | doc {atașează temporar un element grafic la altul}

 docator | îndocator (andocator) | docstație

 {dispozitiv fix, pt. atașarea funcțională a unui dispozitiv mobil}

 document (subst.)

 document (verb)

 documentation

 document

 documentează {creează un material (de obicei text) care explică o funcție a unui soft sau aparat}

 documentație {set de materiale (texte, imagini, filme} care explică funcțiile unui aparat sau soft)

 dog

 dog tag

 cîine (cîini) | dog (dogi)

 etichetă identificatoare | identichetă | identitag {plăcuță de metal purtată la gît de către soldați}

 domain

 domain name

 domain name server

 domeniu

 nume de domeniu

 server cu nume de domenii

 dongle

 

 donglu (dongluri)

 {dispozitiv care trebuie conectat la calculator pentru a putea folosi un anumit soft foarte scump}

 doom

 doomed

 doom and gloom

 nenorocire | pierzanie | dezastru | catastrofă | pieire | soartă (crudă)

 condamnat, osîndit (la un destin nefericit) | nenorocit

 nenorocire și întunecare | pierzanie și negură | destin sumbru | perspectivă nefericită

 DOS prompt  prompter DOS {program al SO pt. rularea de comenzi în mod DOS, fără folosirea interfeței grafice}
 dot

 dotted

 punct | dot (doturi)

 punctat {ca în linie punctată} | pătat {cu picățele} | dotat

 double  dublu | bi* | di*
 down*

 down

 jos* | sub* | daun {prefix pentru cuvinte compuse}

 prăbușit | nefuncțional {se zice despre un aparat/serviciu care s-a defectat temporar}

 downgrade

 downgrading

 downgraded

 subgradează, josgradează, retrogradează, regresează | daungradează

 subgradare | josgradare| retrogradare | daungradare {scădere a calității/funcționalității}

 subgradat, josgradat, retrogradat, regresat | daungradat

 download

 download

 downloader
 descarcă | joscarcă | coboară {preluarea unor file de pe internet}

 descărcare | joscărcare | coborîre {acțiune de preluare a unor file de pe internet}

 descărcător | joscărcător | coborîtor
 downmix  submixează
 down-regulation  reglare-în-jos | ajustare-în-jos | jos-reglare | jos-ajustare
 downsample  subeșantionează | subsamplează
 downside  dezavantaj
 downstream  descendent | în aval | la vale {aflat în josul unei anumite poziții dintr-un flux de operațiuni înlănțuite}
 down the road  pe parcurs | mai tîrziu | ulterior {acțiune desfășurată mai tîrziu decît declanșarea inițială}
 downtime (down time)

 

 timp de nefuncționare | jostimp | nefuncțiotimp

 {timpul în care un aparat sau serviciu nu funcționează, fiind defect}

 downward

 downward compatibility

 în jos | descendent | retrograd

 retrocompatibilitate | compatibilitate retrogradă

 draft (subst.)

 draft (verb)

 schiță | ciornă | draft (drafturi)

 schițează | ciornează | draftează

 drag

 dragging

 dragnet

 trage | tîrăște | draghează

 tragere | tîrîre | dragare {deplasarea unor elemente (file/dosare) prin tragerea cu mausul}

 năvod | razie (polițienească)

 drag-and-drop

 

 drag-and-drop
 trage-și-pune | trage-și-lasă | trage-și-depune | draghează-și-dropează

 {sensul este de "trage și leapădă (dă drumul)"}

 tragere-și-punere | tragere-și-lăsare | tragere-și-depunere | dragare-și-dropare

 draw

 drawing

 desenează | dravează

 desen | drav (dravuri)

 draw the line

 

 trage / trasează linia (de demarcare) | trage hotarul | trasează limita de netrecut

 {stabilește limita permisă a unei acțiuni, a cărei încălcare face ca acțiunea să fie percepută diferit}

 drawback  dezavantaj | inconvenient | neajuns
 drive

 

 dispozitiv {de stocare a datelor} | unitate {de stocare, optică, magnetică, etc.}

 draiv (draivi, draive, draivuri) | driv (drivi)

 driver

 

 draiver (draiveri) | driver (driveri) | dregător (dregători)

 {soft necesar pentru funcționarea unei componente materiale ("hardware") a calculatorului}

 drone

 drone

 trîntor {insectă}

 dronă (drone) {aparat de zbor fără pilot uman, manevrat prin unde radio}

 drop (verb)

 

 drop (subst.)

 to drop the ball

 dropped

 pune | depune | dă drumul | leapădă | lasă să cadă | pică | scurge | reduce | dropează

 {plasarea rapidă a unui element (filă/dosar) într-un loc}

 picătură | strop | cădere | scădere (reducere)

 a o da în bară {a eșua, a rata, a greși}

 căzut | picat | omis (sărit, pierdut)

 drop-down [menu]  [meniu] derulant | listă derulantă | [meniu] căzător {meniu de comenzi care se derulează în jos}
 dual

 dual band

 dual-boot

 dual core

 dual-layer

 dublu | dual | bi | di | dedublat | pereche

 dibandă {care suportă două benzi de frecvență} | bandă dublă | dualbandă

 dublă-butare {calculator care poate buta/demara alternativ în două SO}

 binucleat {de ex. un procesor care are două nuclee} | dublu-nucleat

 bistrat {de ex. un disc optic care are două straturi de inscripționare} | dublu-strat | dual-leier

 due

 due date

 scadent | ajuns la termen | ajuns la soroc

 termen (de realizare) | scadență | dată limită | soroc

 dumb terminal  terminal bleg
 dump

 dumping

 deșartă {golire de conținut a ceva, ca în deșartă sacul} | varsă | dumpează

 deșertare | vărsare | dumpare

 duplicate  duplichează, dublează, clonează | duplicat, dublură, clonă {crearea unui element identic}
 DVI

 Digital Visual Interface

 IVD | DVI

 Interfață Vizuală Digitală | Interfață de Afișare Digitală

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 early

 in early X (winter, etc.)

 early warning system

 timpuriu | precoce | din timp | devreme | de început

 la începutul lui X | la începutul iernii, etc. | la începutul lui ianuarie, etc.

 sistem de avertizare precoce | sistem de avertizare timpurie

 ebook (ebooks)

 

 ecarte (ecărți) | e-carte (e-cărți) | electrocarte (electrocărți) | digicarte | ebuc (ebucuri) | digibuc

 {carte în format electronic (digital)}

 edit

 editing

 editor
 editează | modifică

 editare | modificare {aducerea de modificări unei file}

 editor {program folosit pentru editare (de texte, de imagini, de muzică, de filme, etc.)} | modificator
 edutainment

 

 edutisment (educație + divertisment) | învățisment

 {educare (învățare) folosind programe de divertisment speciale, jocuri educative}

 effective  eficace | în vigoare | efectiv | funcțional | util | folositor
 eligible  eligibil | alegibil | electibil | alegabil
 e-mail (subst.)

 e-mail (subst.)

 e-mail (verb)

 

 mel (mesagerie electronică) | poștă electronică | poștel | electropoștă | epoștă (e-poștă) | meil

 mel  (mesaj electronic) | emesaj (e-mesaj) | mesaj de poștă electr. | poștaj | poșt | meil

 trimite un mesaj (electronic) | trimite un mel | melează | poștează | meilează

 trimite un electromesaj | trimite un emesaj | trimite un e-mesaj

 embed

 embedded

 

 încorporează | înglobează | include | integrează | încadrează | embedează

 încorporat | înglobat | inclus | împăturit | integrat | încadrat | embedat

 {de ex. un modul cu funcționalitate specială este încorporat/integrat într-un sistem}

 embrace (subst.)

 embrace (verb)

 embrace and extend

 îmbrățișare | adoptare | însușire | înglobare

 îmbrățișează | adoptă | însușește-ți | înglobează

 adoptă și extinde

 emerge

 emergency

 apare | se ivește | răsare

 urgență {eveniment neprevăzut}

 EMI

 Electromag. Interference

 IEM | EMI

 Interferență Electromagnetică

 emoticon  emoticoană, mutră {imagine micuță pt. un plus de expresivitate la comunicarea în mod text}
 empower

 empowered

 împuternicește | autorizează

 împuternicit | autorizat

 emulate

 emulation  

 emulator
 emulează

 emulare {simulare a unei situații/condiții (de ex. simularea unei unități optice suplimentare)}

 emulator
 enable

 enabled

 activează | permite | autorizează | abilitează | enablează

 activat | permis | autorizat | abilitat | enablat

 enclose

 enclosed

 enclosure

 

 încadrează | îngrădește

 încadrat | îngrădit

 incluziune | inserție | îngrăditură | împrejmuire | includare

 {filă atașată unei știri dintr-un flux RSS; atașamentul audio/video al unui podcast}

 encode

 encoding

 codează | codifică | încodează | encodează

 codare | codificare | încodare | encodare

 encounter (subst.)

 encounter (verb)

 encountered

 întîlnire

 întîlnește

 întîlnit

 encroach

 encroachment

 invadează | năpădește

 invadare | năpădire {încălcarea progresivă, pe nesimțite a unei limite}

 encrypt  criptează | cifrează {secretizează cu ajutorul unui cifru (parolă)}
 end (subst.)

 end (verb)

 ending

 endless

 end of *

 end user

 end up

 sfîrșit | final | terminare | încheiere | isprăvire

 sfîrșește | finalizează | termină | încheie | isprăvește

 sfîrșire | finalizare | terminare | încheiere | isprăvire

 nesfîrșit | neîntrerupt | infinit | etern | continuu

 sfîrșit de * | sfîrșitul * | final de * | finalul *

 utilizator final

 a deveni | a ajunge (într-o anumită postură, situație) | a sfîrși ca

 energy

 energy efficient

 

 energie

 eficient energetic

 {care are un randament energetic bun, consumînd mai puțină energie comparativ cu produse similare}

 enforce

 enforcement

 impune {forțat} | forțează | înforțează | enforsează {obligarea unui soft de a acționa într-un fel}

 impunere {forțată} | forțare | înforțare | enforsare

 engage  angajează | atacă
 engine  motor | ingin (inginuri)
 engineer

 

 to engineer

 engineering

 engineering sample
 inginer

 {sensul originar este de "motorizator", "motorist", adică proiectant de motoare, de la "engine" = motor}

 a ingineri (inginerez, inginerezi, inginerează, etc.)

 inginerie

 eșantion ingineresc {produs nefinisat oferit în scop de testare, evaluare, prezentare}

 enhance

 enhanced

 îmbunătățește | amplifică | sporește | intensifică | înhansează | enhansează

 îmbunătățit | amplificat | sporit | intensificat | înhansat | enhansat

 enjoy

 

 delectează-te (delectați-vă) | bucură-te (bucurați-vă) | veselește-te (veseliți-vă)

 {îndemn la folosirea unui produs valoros (soft, joc, film, carte, articol, etc.) care tocmai a fost prezentat}

 enlarge  lărgește | extinde | mărește | întinde
 enough  destul | suficient | îndeajuns | inaf
 enrich  îmbogățește
 ensure  asigură-te {că un anumit lucru se întîmplă}
 enter  introdu | inserează | bagă | scrie | completează (datele, valorile, etc.) | adaugă | specifică | entrează
 enterprise  întreprindere {companie productivă}
 entertain (verb)

 entertainer (subst.)

 entertainment (subst.)

 entertaining (adj.)

 distrează | divertează | amuză | întreține | animează | binedispune

 distractor | divertizor | amuzator | întreținător | animator | binedispunător

 distracție | divertisment | amuzament | întreținere | animare | binedispunere

 distractiv | divertiv | amuzant | întreținant | animant | binedispunător

 enthusiast  entuziast {utilizator interesat de evoluțiile într-un domeniu, dispus să testeze tot ce apare nou}
 entire

 entirely

 entirety

 întreg | tot | în întregime | complet

 complet | în întregime

 totalitate | întreg

 entitle

 entitled

 îndreptățește | îndrituiește

 îndreptățit | îndrituit {care are dreptul la ceva}

 entrepreneur

 entrepreneurship

 întreprinzător | antreprenor | întreprenor

 antreprenoriat | întreprindere | întreprenoriat

 entry  intrare {element dintr-o listă} | însemnare {într-un blog}
 enumerate

 enumeration

 enumerează | listează | înșiră {prezintă o listă a elementelor conținute în ceva (de ex. un dosar)}

 enumerare | listare | înșiruire

 environment  mediu (înconjurător, ambiant)
 EOL

 End of Life

 

 

 FDV | SDV

 Final de Viață | Sfîrșit de Viață

 {perioada finală în care un model de produs mai este vîndut în magazine, el nemaifiind fabricat}

 {termenul final pînă la care un producător oferă suport pentru o anumită versiune a softului său}

 epic  memorabil | de poveste | extraordinar | legendar | fantastic | monumental | epic
 equalize

 equalizer

 egalizează

 egalizator {soft/modùl care permite obținerea unei tonalități personalizate a sunetului} | egalizor

 erase

 eraser

 șterge | erazează

 ștergător | gumă de șters | erazator

 ereader (ereaders)

 

 ecititor (ecititoare) | e-cititor (e-cititoare) | electrocititor (electrocititoare)

 {dispozitiv pentru citirea ecărților (cărților electronice)}

 error

 error code

 eroare

 cod de eroare | codul erorii {codul alocat unei erori, care permite găsirea de informații detaliate}

 escalate

 

 

 

 escalation

 

 escalator

 amplifică | intensifică | sporește | accentuează | acutizează | escaladează | înrăutățește

 {creștere progresivă în intensitate, în sensul agravării unei situații}

 urcă | suie | escaladează | împinge (în sus)

 {transmiterea unei probleme la un nivel ierarhic superior, în scopul rezolvării ei}

 amplificare | intensificare | sporire | accentuare | acutizare | înrăutățire | întețire

 escaladare | urcare | suire | împingere (în sus)

 scară rulantă | urcător | suitor | escalator

 escape

 escape

 escaped

 escape character

 

 scapă | escapează

 scăpare | evadare | escapare

 scăpat | escapat

 caracter de scăpare | escapare

 {caracter ce permite ignorarea valorii unui element în anumite condiții}

 establish

 established

 establishment

 stabilește | înființează | întemeiază | instituie | instalează | fondează

 stabilit | înființat | întemeiat | instituit | instalat | fondat

 stabiliment | instituție

 estimate

 estimated

 estimation

 estimezi

 estimat

 estimare

 ETA 

 Estimated Time of Arrival

 TEA  = Timp Estimat de Ajungere | TES  = Timp Estimat de Sosire

 TET  = Timp Estimat de Terminare/Finalizare (a unei acțiuni) {la softurile de torente, ca uTorrent} 
 EULA 

 End User Lic. Agreement

 ALUF | EULA

 Acord de Licențiere pentru Utilizatorul Final

 evaluate

 evaluation

 evaluation period

 evaluează

 evaluare

 perioadă de evaluare | testare | încercare {timp de testare gratuită a unui produs cu plată}

 even

 

 cu soț | par

 neted | fără denivelări

 event

 event-driven

 eveniment (evenimente) | event (evente)

 determinat de evenimente | ghidat de evenimente

 every {hour, min, sec}

 every {X ore, min, sec}

 everyday

 every now and then

 în/la fiecare {oră, minut, secundă}

 la fiecare {X ore, minute, secunde}

 zilnic | în fiecare zi | obișnuit, de fiecare zi |

 din cînd în cînd | cîteodată

 everything  tot | totul | toate
 evidence  evidență | dovadă | probă {despre existența a ceva}
 exception  excepție {întîmplare neașteptată}
 execute

 executable

 execută | efectuează | îndeplinește | realizează | înfăptuiește

 executabilă {filă (de obicei cu extensia .exe) care permite lansarea unui soft}

 exclusive  exclusiv
 exhibit

 exhibition

 exhibitor

 expune | arată | etalează | manifestă | demonstrează

 expoziție | tîrg | expunere | etalare | manifestare | arătare

 expozant | expunător

 exit

 exit

 ieși | închide | părăsește | exitează {părăsire/închidere a unui soft}

 ieșire | închidere | părăsire | exitare

 expand

 expansion

 expandează {desfășoară "spațial"} | extinde | depliază | dilată

 expansiune {modul adițional al unui joc, oferind o continuare a lui (campanii, hărți, personaje noi)}

 expect

 expected

 a (se) aștepta | expectează

 așteptat | expectat

 expel  expulzează | exclude | izgonește | elimină
 expense  cheltuială | expensă
 expert  expert | specialist | priceput
 expire

 expiration

 expiră

 expirare {depășire a unui timp prestabilit}

 exploit (verb)

 exploit (subst.)

 

 exploatează

 ispravă (isprăvi) | haiducie (haiducii) | exploit (exploituri)

 {reușită a depășirii sistemului de securitate al unui soft sau sit}

 export  exportă | export {scoatere dintr-un soft a unor date, eventual pt. folosire cu alte softuri}
 expose

 exposure

 expune | dezvăluie | demască | expozează

 expunere | dezvăluire | demascare | expozare

 express  exprimă | pronunță | manifestează | spune
 extend

 extended

 extensible

 extension

 extension

 extensive

 extinde | întinde | alungește

 extins | întins | alungit

 extensibil | elastic | alungibil

 extindere | întindere | alungire | elongare

 extensie {modul adițional al unui soft, cu funcționalitate suplimentară față de cea existentă}

 extensiv | vast | întins | pe scară largă

 external  extern | exterior
 extra  suplimentar | adițional | excesiv | în plus | în exces | extra | supra
 extract

 extraction

 extrage | scoate | dezarhivează {scoatere a unor itemuri/elemente dintr-o arhivă}

 extragere | scoatere | dezarhivare

 extreme  extrem | drastic | la limită | sever | maxim
 eye candy

 

 plăcere pentru ochi | plăcut ochiului | arătos | atractiv vizual | dulceață (bomboană) vizuală

 {ceva care arată bine, de ex. un joc bine realizat grafic sau un soft cu interfață atrăgătoare}

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 face

 faceted

 multifaceted

 on the face of it

 față

 fațetat

 multifațetat {cu mai multe fețe (aspecte)}

 la prima vedere | la o vedere superficială | aparent

 fact  fapt
 facilitate  ușurează | facilitează | înlesnește | favorizează
 factory  fabrică
 fade

 fading

 fadează | treptează | estompează | atenuează | pălește

 fadare | treptare | estompare | atenuare | pălire {variație progresivă a intensității unui semnal}

 fake

 fake news

 

 fals | neoriginal | neadevărat

 știre falsă (știri false) | falștire (falștiri)

 {știri neadevărate dar plauzibile, menite să inducă în eroare, folosite în scop propagandistic sau comercial}

 fail

 failure

 failed

 fail-safe

 

 eșec | defect | feil

 eșec | eșuare | insuficiență | disfuncționalitate | defectare | defecțiune | cădere | feilare

 eșuat | insuficient | disfuncțional | defectat | căzut | feilat

 protejat la eșec | protejat la defectare | cu protecție integrată la eșec/defectare

 {lucru proiectat special pentru ca la un eșec de funcționare (defectare) să nu apară probleme majore}

 fall (subst.)

 fall (verb)

 cădere | scădere | prăbușire | picare | încadrare (între anumite limite) | toamnă

 cade | scade | prăbușește | pică | se încadrează

 fallback  repliere | rabatare | retragere | revenire {la o stare/modalitate anterioară}
 fallout  cădere {de pulberi} | pulberare | prăfuire | cernere | consecințe negative {ale unei acțiuni}
 fan (subst.)

 fan (subst.)

 fan (verb)

 ventilator {dispozitiv de disipare a căldurii emise de unele piese ale calculatorului}

 admirator

 face vînt | ventilează

 fanboi | fanboy

 

 fanboi (fanboi)

 {admirator foarte devotat, de neclintit în părerea lui pozitivă despre obiectul admirației sale}

 farm

 sever farm

 fermă | gospodărie agricolă

 fermă de servere (grup mare de servere care lucrează asociat pentru îndeplinirea rapidă a unor funcții)

 fatal

 fatal error

 mortal | fatal

 eroare fatală, gravă, serioasă {eroare a softului cu consecințe nefaste asupra funcționării lui}

 fault  eroare | greșeală | defecțiune | defect | folt (folturi)
 favorite  favorit (favorită) {element preferat, utilizat frecvent (pagină de internet, filă de pe hardisc, etc.)}
 fear (subst.)

 fear (verb)

 fear not

 fearless

 frică | teamă

 îi e frică | se teme

 nu-ți fie frică | n-avea frică | nu te teme | nu-ți fie teamă | stai liniștit

 neînfricat | fără frică | curajos

 feature (subst.)

 

 feature (verb)

 featured

 facilitate (facilități) | caracteristică | funcție | funcționalitate (funcționalități) | fitură (fituri)

 atribut | însușire | trăsătură

 posedă | include {o anumită caracteristică}

 promovat | scos în evidență

 feed (subst.)

 

 feed (verb)

 feeder

 feeding (subst.)

 flux {curent/șuvoi virtual de alimentare cu niște elemente (de ex. știrile venite prin fluxurile RSS)}

 fid (fiduri)

 alimentează | aprovizionează | hrănește

 alimentator | aprovizionator

 alimentare | aprovizionare | hrănire

 feedback

 

 feedback
 retroalimentare | retroreacție | retroacțiune | retroinfluență | retroinfluențare | reacție inversă

 acțiune inversă | inversacțiune | fidbec (fidbecuri)

 opinie | părere | reacție | fidbec (fidbecuri) {impresie a utilizatorului transmisă producătorului}

 feral  sălbatic | sălbăticit {despre un animal}
 fetch

 fetching

 preia | înhață | adu | feciază

 preluare (anticipată) | înhățare | aducere | feciare

 fiction  ficțiune
 field

 field work

 cîmp {zonă specială unde de obicei trebuie completate/introduse date} | domeniu | lan | fild (filduri)

 lucru pe teren | muncă de teren {muncă, lucru, cercetare făcută nemijlocit, la fața locului}

 fight  luptă (lupte) | fait (faite/faituri)
 file (files)

 

 

 

 

 filă (file)

 {unii traducători folosesc fișier, adaptat din franțuzescul "fichier" (pronunțat "fișier")}

 {francezii sînt singurii din lume care folosesc cuvîntul "fichier" ca traducere a englezescului "file"}

 {majoritatea traducătorilor străini au preluat direct cuvîntul englezesc "file" sau l-au adaptat la limba lor}

 Continuarea slugărniciei lingvistice față de francezi este o greșeală! -> clic pt. a citi discuția

 fill

 filler

 completează {formularul} | umple {un spațiu cu culoare}

 umplutură {material audio-video (slab calitativ și repetitiv) folosit pentru umplerea unor intervale de timp}

 film (subst.)

 film (verb)

 peliculă, pojghiță | film

 filmează

 filter

 filter

 filtering, filtration

 filtrează {separă niște elemente dintr-o mulțime; afișează selectiv elementele unei liste}

 filtru

 filtrare {separarea unor elemente dintr-o mulțime, folosind un criteriu de excludere/includere}

 find

 find next

 find previous

 find and replace

 găsește | findează

 găsește următorul | găsește următoarea

 găsește precedentul | găsește precedenta

 găsește și înlocuiește

 fine (adj.)

 fine (adj.)

 fine tune

 fine (subst.)

 fine (verb)

 bun | bine | superior | de calitate | distins | excelent

 fin | delicat

 ajustează fin {reglează cu precizie}

 amendă

 amendează 

 finger (subst.)

 finger (verb)

 finger print

 deget

 împunge cu degetul | bagă degetul | investighează | degetează

 amprentă digitală

 finish

 finish

 finished
 finalizează | sfîrșește | termină | încheie | finișează {terminarea unui proces, a unei acțiuni}

 final | sfîrșit | terminare | sosire | încheiere | finiș

 terminat | finalizat | sfîrșit | realizat | încheiat | finișat
 fire (subst.)

 fire (verb)

 fire (verb)

 firing

 foc | incendiu

 aprinde | arde | trage (cu o armă) | lansează | fochează

 concediază {de la locul de muncă}

 tragere | lansare | concediere

 firehose

 

 furtun

 {alegorie pentru o "conductă" masivă de date, de exemplu fluxul tuturor știrilor postate pe Twitter}

 firewall

 

 parafoc {soft sau dispozitiv care funcționează ca barieră/filtru între calculator și rețea}

 foczid (focziduri)

 firmware  firmsoft {program încorporat într-un dispozitiv electronic, pe baza căruia acesta funcționează}
 first

 first time

 first time user

 primul

 prima dată

 utilizator începător | utilizator debutant

 fit (verb)

 fit (subst.)

 fit (adj.)

 fitness

 fitness center

 potrivește | adaptează | integrează | echipează

 potrivire

 viguros | în formă | potrivit | corespunzător | adecvat

 vigoare | menținere în formă | potrivire | folosință | aptitudine

 centru de învigorare | centru de menținere în formă

 fix

 fix

 fixed

 fixed length

 fixed point

 repară | remediază | drege | fixează

 reparație | remediu | fix (fixuri)

 fix (imobil) | reparat | fixat

 lungime fixă (nemodificabilă)

 virgulă fixă {la numere}

 flag

 flag

 flagged

 flagging

 fanion | steag | fanionează | marcaj | flag {semn grafic de diferențiere a unor itemuri dintr-o listă}

 fanionează | marchează | semnalizează | însemnează | steghează | flaghează

 semnalizat | marcat | însemnat

 fanionare | marcare | semnalizare | însemnare | stegare | flagare

 flame (subst.)

 flame [war]

 flame (verb)

 flamebait

 

 flamer

 

 flaming

 flacără | văpaie | flamă | vîlvătaie

 flamboi | flăcăroi | inflamare | flamă {ceartă presărată cu jigniri și insulte, desfășurată pe internet}

 flamboiază | flăcărează | inflamează | flamează {jignirea cuiva pentru a declanșa un flamboi}

 flamomeală | flamboială | flăcăreală | inflameală | flameală

 {afirmație lansată voit ca momeală pentru a porni unui flamboi}

 flamboitor | flăcărător | inflamator | flamator

 {persoană care declanșează un flamboi în mod deliberat}

 flamboire | flăcărare | inflamare | flamare

 flash (subst.)

 flash (verb)

 flashback

 flashlight

 fulgerare | străfulgerare | scăpărare | scînteiere | sclipire | pîlpîire | bliț | clipită | flaș

 fulgerează | străfulgerează | scăpără | scînteiază | sclipește | pîlpîie | blițează | flaș

 străfulgerare de memorie

 lanternă

 flat

 flat screen / panel

 flatten

 

 plat | turtit | desumflat | epuizat | flat

 ecran / panou plat {nebombat}

 aplatizează | turtește | nivelează | flatează

 {aplatizarea dosarelor înseamnă afișarea doar a filelor conținute, nu și a subdosarelor}

 flaw

 flawless

 defect | imperfecțiune | cusur | greșeală | eroare

 fără greșeală | fără cusur | perfect | ireproșabil | impecabil

 fleet  flotă
 flexible  flexibil | elastic | adaptabil
 flicker

 flickering

 pîlpîie | flicherează

 pîlpîire | flicherare {emitere intermitentă de lumină}

 flip

 flipped

 răstoarnă | flipează {întoarcere la 180 de grade, "cu capul în jos"}

 răsturnat | flipat

 flight

 fly (verb)

 fly (subst.)

 no-fly zone

 flight simulator

 zbor | fugă

 zboară | fuge

 muscă

 zonă de nezbor | nezborzonă | zonă nu-zbura | z. de interzicere a zborului | z. de excludere aeriană

 simulator de zbor

 float

 floating

 floating point

 flotează | plutește

 flotant | mobil | plutitor

 virgulă mobilă {la numere}

 flock  stol | cîrd | turmă
 flood (subst.)

 flood (verb)

 flooding

 inundație | potop | fludație

 inundă | fludează

 inundare | fludare  {transmiterea unei cantități foarte mari de date, care defectează temporar rețeaua}

 floppy disk  dischetă {dispozitiv de stocare magnetică, de capacitate foarte redusă}
 flow

 flow

 flowed
 flux | curent | curgere | scurgere | fluid | flou (flouri)

 curge | scurge | circulă | toarnă | fluează | fluidează

 fluat | fluidat | turnat | flouat
 fluctuate

 fluctuation

 fluctuează | variază | oscilează | șovăie

 fluctuație | variație | oscilație | șovăire

 fluid (subst.)

 fluid (adj.)

 fluid | lichid

 fluid | curgător | cursiv {care se desfășoară lin și continuu, fără întreruperi}

 fluent

 fluency

 speak a language fluently

 curgător | cursiv | fluent | fluid

 curgere | cursivitate | fluență | fluiditate

 a vorbi o limbă curgător | cursiv | fluent | fluid (în mod natural, fără poticneli, ca un vorbitor nativ)

 flush (subst.)

 flush (verb)

 

 flushed (adj.)

 

 jet | țîșnire | șuvoi | îmbujorare | abundență | potopire | inundare | belșug

 evacuează | golește | depurează | purjează | flușează

 {eliberarea cașului [cache] sau tamponului [buffer] prin transferarea/eliminarea datelor stocate în ele}

 evacuat | golit | depurat | purjat | flușat

 îmbujorat | rumen | înroșit | congestionat

 flutter (subst.)

 flutter (verb)

 fluturare | fîlfîire | palpitare | agitare | fremătare | oscilare

 flutură | fîlfîie | palpită | agită | freamătă | oscilează

 fly (verb)

 fly (subst.)

 fly-by-wire

 flying (adj.)

 flying saucer

 flight

 zboară | pilotează | fugi

 zbor | muscă

 zbor-prin-fir {transmiterea comenzilor de la pilot la avion în mod electronic (fire), nu hidraulic (tuburi)}

 zburător

 farfurie zburătoare

 zbor | fugă

 flyer  fluturaș | flaier (flaiere) {foaie publicitară, de obicei de dimensiuni mici}
 foam (subst.)

 foam (verb)

 foamy (adj.)

 spumă | clăbuci

 spumegă | înspumează | clăbucește | face spume

 spumos | înspumat | clăbucit

 focus

 focus

 focalizează | focusează {concentrare a preocupării/interesului pe un domeniu mai restrîns}

 focalizare | focusare {concentrare a preocupării/interesului pe un domeniu mai restrîns}

 fog

 fogging

 foggy

 ceață | pîclă

 încețoșare | pîclare

 cețos | pîclos | neclar | confuz

 fold

 fold

 folding
 pliază | foldează {restrîngere a unei structuri arborescente doar la ramurile principale}

 pliu | fold (folduri)

 pliere | foldare {restrîngere a unei structuri ramificate (arbore de dosare, arbore de instrucțiuni)}
 folder  dosar | folder {obiect virtual folosit pentru ordonarea datelor, prin stocarea în el a filelor}
 follow

 follow-up

 urmărește

 urmărește | urmare, continuare

 font (fonts)  font (fonturi) {corpul de literă folosit la afișarea unui text}
 food

 feed (verb)

 hrană | mîncare | alimente | merinde | haleală

 hrănește | alimentează | aprovizionează | mănîncă | dă să mănînce | halește

 fool (subst.)

 fool (verb)

 foolish

 prost | nepriceput

 prostește | înșeală

 prostesc

 foot

 go on foot

 picior | labă

 mergi pe jos | mergi cu picioarele

 footage  metraj | filmaj | picioraj {material video; denumit după unitatea de măsura a lungimii "foot" = picior}
 footer

 footnote

 subsol {de pagină} | subpagină | postpagină | postet {opusul lui antet} | fotăr

 notă de subsol | subsolnotă {notă explicativă, pusă de obicei la partea de jos a paginii}

 footing

 on an equal footing

 bază | poziție | fundație

 (de) pe picior de egalitate | (de) pe poziții egale

 footprint  amprenta piciorului | urma piciorului | suprafața ocupată de un obiect
 for

 for sure

 pentru

 așa e | chiar așa | sigur | absolut | exact | într-adevăr

 force (subst.)

 force (verb)

 forță | putere

 forțează | silește | constrînge | obligă  {impunerea autoritară a dorinței cuiva}

 forbid

 forbidden

 forbidden fruit

 interzice | nu permite | împiedică | forbidează

 interzis | nepermis | oprit (de la folosire) | forbidat

 fructul oprit | fructul interzis

 foreground  prim-plan
 foresee

 foreseeable

 foreseeable future

 prevezi

 previzibil | scontat | avut în vedere

 viitorul previzibil | viitorul imediat | viitorul apropiat {viitorul pe termen scurt sau mediu}

 forest  pădure
 foreword  cuvînt înainte {secțiune scurtă cu informații despre carte și autor, plasată la începutul cărții}
 fork

 fork

 bifurchează | furchează | forchează {despărțire în două}

 bifurcare | furcare | forcare

 form  formular {grup de cîmpuri în care se scriu informațiile necesare} | formă | form (formuri)
 form factor  factorul de formă {configurația fizică standardizată a unei piese, bazată pe specificații tehnice}
 format (verb)

 format (subst.)

 format painter

 formation

 formatting
 formatează {aranjează într-un mod special}

 format | formă | formatare

 pictor de formatare {funcție de copiere a formatării unei porțiuni de text și aplicare a ei la altă porțiune}

 formare | formație

 formatare
 former  fostul | anteriorul, precedentul | primul {dintr-o serie de două elemente}
 formula

 formulate

 formulă

 formulează | pronunță | exprimă

 forum (forums)

 

 forum (forumuri) {sit cu discuții desfășurate simultan pe mai multe teme și grupate pe secțiuni}

 for (foruri)

 forward

 forward compatibility

 forward slash

 forwarding

 

 înainte, în față | înaintează | avansează | foruardează

 anterocompatibilitate | compatibilitate anterogradă

 liniuță înclinată în față (anterior) / | liniuță oblică în față | antînclinuță | antoblicuță

 înaintare | avansare | foruardare

 {retransmiterea către altă persoană a unor date/mesaje care au fost primite anterior} 

 FOV

 Field of View

 CV | CVIZ | FOV

 Cîmp Vizual

 frame (frames)

 frame by frame

 frame rate

 framebuffer

 frames per second (fps)

 cadru (cadre) | ramă (rame) | freim (freimuri)

 cadru cu cadru {derularea imagine cu imagine a unui film, de ex. pentru editarea lui} | freim cu freim

 rată de cadre | frecvență de cadre {numărul de cadre afișate pe secundă} | freimrată (freimrate)

 tampon de cadre {prestocare de cadre ale unui film sau joc} | freimbufăr

 cadre pe secundă (cps)

 framework  platformă {de dezvoltare a softurilor} | structură (de susținere) | schelărie | osatură | carcasă
 free (adj.)

 free (verb)

 free software

 free stuff

 free to play

 freely (adv.)

 freeware
 liber | gratuit | slobod | fri

 eliberează | slobozește

 soft liber {poate fi rulat, modificat, copiat, distribuit, vîndut în mod liber} | libersoft | frisoft (frisofturi)

 chestii gratuite | gratuități

 jucabil gratis | joc la liber

 (în mod) liber | (în mod) gratuit | la liber | fără condiții | fără constrîngeri

 gratisoft (gratisofturi) {programe de calculator gratuite}
 freeze

 freezing

 îngheață | frizează

 înghețare | frizare {blocarea funcționării unui soft, vizibilă prin lipsa mobilității elementelor de interfață}

 friend

 friend

 prieten (prieteni) | frend (frenzi)

 împrietenește | frendează {stabilirea unei legături de amiciție între utilizatori ai rețelele sociale} 

 fresh

 freshen

 freshening
 proaspăt | primenit | freș 

 (îm)prospătează | primenește | freșează 

 (îm)prospătare | primenire | freșare 
 from

 from dawn to (till) dusk

 din | de la

 de dimineață pînă seara | din zori pînă-n seară

 front

 front for X

 at the front

 in front of X

 frontal (adj.)

 full frontal

 front-end

 front cover

 front door

 frunte | front | față | fațadă | în față, în fața

 paravan pentru X

 în față | în partea din față

 în fața lui X | înaintea lui X

 frontal | fațal

 frontal complet (c. frontal), din față complet | fațadă completă | (expunere) totală din față

 fațadă (fațadă) | frontadă (frontade) | frontend (frontenduri)

 coperta din față

 intrarea principală | ușa din față

 FTW

 For The Win

 PV

 Pentru Victorie

 fugitive  fugar | evadat
 full

 fully

 full screen

 

 plin | complet | întreg | integral | deplin | ful {invariabil}

 complet | în întregime | în totalitate

 ecran plin | ecran complet | ecran întreg | pe tot ecranul | plinecran | fulscrin

 {ocuparea întregului spațiu de pe ecran de către interfața unui soft}

 function (subst.)

 function (verb)

 function key

 functional

 fully functional

 funcție | funcțiune

 funcționează | merge

 tastă funcțională | t. funcție | t. funcțială {oricare din tastele F1-F12 de la partea de sus a tastaturii)

 funcțional {care funcționează, merge}

 complet funcțional | funcționează perfect, în totalitate | în stare completă de funcționare

 funny  haios | amuzant | distractiv | umoristic
 fuse (verb)

 fuse (subst.)

 fusion

 fuzionează | fuzează

 siguranță fuzibilă | fuză (fuze)

 fuzionare {unire a două elemente diferite}

 fuzzy  vag | neclar | nedecis | nesigur | aproximativ | imprecis | difuz | fuzi
 FYI

 For Your Information

 PIT

 Pentru Informarea Ta

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 gadget (gadgets)  gadget (gadgeturi)
 gain (subst.)

 gain (verb)

 gain access to X

 cîștig | amplificare, intensificare {a unui semnal} | creștere | obținere | ghen (ghenuri)

 cîștigă | amplifică | intensifică | crește | obține | dobîndește | capătă

 obține acces la X | capătă acces la X

 game

 gamepad

 gameplay

 gamer

 gamification

 gaming
 joc | ghem (ghemuri)

 jocpad {dispozitiv de interacționare la distanță (prin fir / unde radio) cu aparatul pe care rulează jocul}

 experiența jocului | {desfășurarea practică a acțiunii jocului}

 jucător | ghemăr (ghemări)

 jochificare | jochizare | ghemificare

 jucare | ghemare | gheming
 gamma [correction]  [corecție] gama {factor de modificare a luminozității și saturației culorii}
 gap  lipsă | absență | pauză {la pistele audio de pe discuri} | lacună, breșă | interval | gap (gapuri)
 garbage  gunoi | deșeu(ri) {date inutile, nevalide, incorecte} | garbaj | text indescifrabil
 gas

 gas engine

 gasoline

 gaz | benzină

 motor pe benzină {care folosește benzina drept combustibil}

 benzină

 gate  poartă | barieră
 gateway

 

 portal | coridor | intrînd | poartă de intrare | interconector | ghetuei (ghetueiuri)

 {dispozitiv material sau soft ce funcționează ca nod de interconectare/intercomunicare între rețele}

 gather  culege | colectează | adună | strînge | obține | ghedrează
 gauge (subst.)

 gauge (verb)

 măsurător | instrument de măsurare | cadran de măsurare

 estimează | apreciază {evaluează aproximativ o anumită valoare măsurabilă}

 GDDR

 Graphic Double Data Rate

 RDDG | GDDR

 Rată Dublă de Date Grafice

 gear

 

 gearbox

 geared towards X

 

 angrenaj | mecanism | roată dințată | viteză (de la cutia de viteze) | ghir

 aparatură | scule | materiale | accesorii | unelte {lucruri necesare pentru o anumită activitate}

 cutie de viteze | ghirbox

 conceput (gîndit, proiectat, dedicat) pentru X {creat și utilizat intenționat pentru scopul X}

 îndreptat către X

 geek  pasionat | ghic (ghici)
 gender  gen (gramatical al unui cuvînt: M/F/Neutru} | sex {al unei ființe: Masculin / Feminin}
 general

 general purpose use

 general | obișnuit

 utilizare generală, largă

 generate

 generation

 generation

 generează | creează | produce

 generare | creare | producere

 generație {persoanele născute sau obiectele apărute pe piață într-un anumit interval cronologic}

 generic

 generic driver

 generic drug

 

 generic {cu aplicabilitate generală}

 draiver generic {compatibil cu produsele mai multor fabricanți, fiind făcut de producătorul cipului}

 medicament generic

 {medicament identic cu unul consacrat, dar care nu e făcut de producătorul acestuia din urmă}

 genre  gen {tip, categorie}
 genuine  autentic | original | veritabil | corect | genuin (genuină, genuini, genuine)
 gesture  gest {mișcare cu conținut simbolic efectuată cu mîna}
 get

 get flak (for an opinion)

 get ready

 get real

 get this...

 obține | încasează | capătă | capturează | înhață | prinde

 a fi bombardat cu critici / păreri negative (pt. o anumită opinie) | a fi supus unui baraj de critici

 fii gata | pregătește-te

 trezește-te | fii serios | revino la realitate

 fii atent la asta...

 Get Ready With Me

 

 Fii Gata Cu Mine | Pregătește-te Cu Mine | Gătește-te Cu MIne | Învață Cu Mine

 {tag pentru videouri cu sfaturi practice legate de înfățișare sau viața personală}

 ghost

 ghost

 ghosting

 

 fantomă | gost (gosturi)

 fantomează | gostează

 fantomare | gostare

 {persistența unei imagini parazite pe ecran, dublînd imaginea curentă, din cauza latenței monitorului}

 gift

 gift card

 

 cadou

 card cadou

 {card preplătit emis de un magazin sau o bancă, care e dat cadou cuiva pentru a-și cumpăra ce-i place}

 gigabit

 Gb

 gigabit {1 Gb = 1.000 Mb = 1.000.000 Kb = 1.000.000.000 biți}

 Gb

 gigabits per second

 Gbps

 gigabiți pe secundă

 Gbps

 gigabyte

 

 

 GB

 gigabait {1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 baiți}  [1 bait = 8 biți / 1 B = 8 b]

 {unii folosesc forma greșită de origine franceză gigaoctet, arătînd slugărnicie față de francezi}

  Continuarea slugărniciei lingvistice față de francezi este o greșeală! -> clic pt. a citi discuția

 GB

 gigabytes per second

 GBps

 gigabaiți pe secundă

 GBps

 give

 to give away

 giveaway

 give back

 dă | oferă | acordă

 a da pe gratis | a da pe degeaba | a face cadou

 dăruire | daregratis | cadou gratis

 dă înapoi | răsplătește | recompensează | returnează favorul | răspunde în același fel

 glare

 anti-glare

 strălucire (orbitoare) {lumină puternică (uneori reflectată) care deranjează vederea}

 anti-strălucire | anti-reflexie {material care diminuează reflectarea luminii exterioare în ecran}

 glare

 anti-glare

 strălucire (orbitoare) {lumină puternică (uneori reflectată) care deranjează vederea}

 anti-strălucire | anti-reflexie {material care diminuează reflectarea luminii exterioare în ecran}

 glitch  hibă (hibe) {defecțiune minoră, uneori trecătoare}
 globe

 globe-trotter

 glob

 glob-plimbător (glob-plimbători)

 glossy

 glossy screen

 lucios | strălucitor | lustruit

 ecran lucios {ecran ce afișează foarte viu culorile, însă uneori reflectă prea puternic lumina ambiantă}

 glow

 

 glowing

 scînteiere | lucire | luminescență | incandescență | aură

 {caracteristică vizuală a unui obiect care emite lumină}

 scînteietor | lucitor | luminescent | incandescent

 gloom

 

 gloom and doom

 mohorîre | întuneric | beznă

 tristețe | depresie | posomorîre

 întunecare și nenorocire | negură și pierzanie | destin sumbru | perspectivă nefericită

 go

 go, go, go!

 go to

 du-te | mergi | hai | go

 hai, hai, hai!

 du-te la | mergi la | hai la | deplasează-te la | go la

 go a long way

 goes a long way

 o să ajungă departe (o să aibă succes)

 e suficient | e de ajuns | e de mare ajutor | face minuni

 goal  scop | obiectiv | țel | rezultat | gol (goluri)
 gossip (subst.)

 gossip (verb)

 bîrfă

 bîrfește

 GOTY

 Game Of The Year

 JAN

 Jocul Anului {joc socotit de către un juriu cel mai bun al anului respectiv}

 GPS

 Global Positioning System

 GPS | SPG

 Sistem de Poziționare Globală

 GPU

 Graphics Processing Unit

 UGP / GPU

 Unitate Grafică de Procesare {procesorul plăcii video a calculatorului}

 grab  capturează | înhață | ia | preia | captează | grabează
 gracefully  grațios
 gradient (gradients)  degradeu (degradeuri) | gradient (gradiente) {scădere progresivă a intensității unei culori} | pantă
 gradual  gradat | gradual | progresiv
 graduate (subst.)

 graduate (verb)

 absolvent | licențiat | titrat {al unui institut de învățămînt superior}

 gradează | divizează (în segmente regulate) | avansează (ca nivel de pregătire)

 grain

 grainy | grained

 grăunte (grăunțe) | grunj (grunji) | granulă (granule)

 grăunțos | grunjos | granulat | granular

 grammar

 grammar nazi

 gramatică

 nazist gramatical {persoană care nu suportă greșelile de limbă ale altora și le corectează imediat}

 Grand Theft Auto (joc)

 

 Mare Furt Auto | Mare Hoție Auto | Mare Tîlhărie Auto | Grande Furt Auto | Grande Tîlhărie Auto

 Furt Auto Mare | Hoție Auto Mare | Tîlhărie Auto Mare | Furt Auto Grande | Tîlhărie Auto Grande

 grand

 grand opening

 

 măreț | grandios | fastuos | pompos | maiestuos | somptuos | falnic | impresionant | mare

 deschidere grandioasă, măreață, fastuoasă, sărbătorească, festivă

 {deschiderea unui magazin nou, organizată ca un eveniment sărbătoresc (festiv), pt. atragerea atenției}

 grant  împuternicește | permite | grantează
 grayscale  nuanțe de gri | tonuri de gri | griscală | griscară
 grayed out  estompat {de ex. un buton care este dezactivat temporar; se arată astfel nefuncționalitatea lui} | griat
 grid

 power grid

 grilă (grile) {întretăiere a unor grupuri de linii paralele} | rețea (rețele) | grid (griduri)

 rețeaua electrică | grila electrică {ansamblul liniilor de tensiune care transportă energia electrică}

 grill

 grilled (adj.)

 grătar | grilă

 fript (la grătar) | prăjit (la grătar) | grătărit | grilat

 group (subst.)

 group (verb)

 grouped

 grouping
 grup

 grupează

 grupat

 grupare
 grow

 growing pains

 

 crește

 dureri de creștere 1. {dureri articulare/osoase/musculare la adolescenții care cresc rapid}

 2. {probleme de funcționare apărute cînd baza de utilizatori a unui serviciu crește foarte rapid}

 grueling  obositor | extenuant | istovitor | epuizant | dificil | solicitant
 guest  oaspete | invitat | ghest (ghestă, ghești, gheste)
 GUI

 Graphical User Interface

 IGU {interfață prin care utilizatorul interacționează cu softul, dînd comenzi, configurînd opțiuni, etc.}

 Interfață Grafică pentru Utilizator | Interfață Grafică de Utilizare

 guide (subst.)

 guide (verb)

 guideline

 

 ghid | îndrumător | ghidaj {linie ajutătoare folosită în grafică}

 ghidează | îndrumă

 directivă | linie directoare | normă directoare | linie călăuzitoare

 linie ghidatoare | linie ghidantă | ghidlinie (ghidlinii)

 gutter

 

 jgheab | guter (gutere)

 {zonă subțire în stînga ferestrei unui editor de text; poate conține diverse semne}

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 hack (verb)

 hack (subst.)

 hacked

 hacker

 hacking

 hachează (de la "a haca") | hechează (de la "a heca")

 hac | hec

 hacat | hecat

 hacăr (hacheri), hacator | hecăr (hecări), hecator

 hacare | hecare
 half-duplex

 half-life

 half-open

 semiduplex | jumaduplex

 timp de înjumătățire

 semideschis | întredeschis

 Half-Life (joc)  Juma' de Viață
 halo  halou {coroană luminoasă care mărginește un obiect} | cearcăn
 hammer (subst.)

 hammer (verb)

 

 ciocan

 ciocăni | pisa | buși | bate, toca (la cap)

 {a lovi cu putere (cu pumnii) în mod repetat; a repeta aceleași lucruri pentru a convinge pe cineva}

 handedness (right/left)  manualitate (stîngă/dreaptă) | stîngaci/dreptaci {mîna cu funcționalitate predominantă}
 handle (verb)

 handle (subst.)

 handler

 manevrează | mînuiește | manipulează | gestionează | tratează | abordează | prelucrează

 mîner | toartă | ghidon

 mînuitor | intermediar

 handheld  mînabil | palmabil | maniabil {dispozitiv electronic care este ținut în mînă atunci cînd e folosit}
 handmade  făcut de mînă | artizanal | mînăfăcut (mînăfăcute, mînăfăcuți)
 handwriting

 handwriting recognition

 scris de mînă

 recunoașterea scrisului de mînă

 hanging

 hung

 low-hanging fruit

 încremenire | înțepenire {lipsă de răspuns a unei aplicații la comenzile date de utilizator}

 încremenit | înțepenit {program care nu mai răspunde la comenzi}

 (lucru) aflat la îndemînă {scop ușor de atins} | ușor de înhățat | accesibil

 hangout (subst.)

 hangout (verb)

 gașcă | găștire | tovărășie | reuniune | reunire | șezătoare {întrunire de prieteni și cunoscuți}

 a găști (găștesc, găștești, găștește, găștim, găștiți, etc.} | a tovărăși {tovărășesc, etc.} | a reuni

 happy

 happy hour

 

 fericit | hepi {invariabil}

 ora veselă | ora ieftină | veselora | ieftinora | hepiora

 {interval orar în care prețurile produselor vîndute sînt reduse semnificativ}

 hard  dur | tare | solid | aspru | puternic | dificil, greu | obositor
 hard talk

 

 discuție dură | discuție fără menajamente | discuție pe față (pe bune, cu cărțile pe masă)

 {dialog în care se vorbește sincer, fără menajarea interlocutorului}

 harddisk (harddisks)

 

 hardisc (hardiscuri) | disc tare | disc dur {dispozitiv de stocare magnetică a datelor}

 tardisc (tardiscuri)

 hard core

 hard discount

 nucleu dur {grup de persoane care sprijină necondiționat ceva}

 reduceri tari {magazin care are în principal variante ieftine ale diferitelor tipuri de produse}

 hardware  aparatură, aparataj | componente | piese | scule | harduer | hardvar
 harm  prejudiciu | daună | pagubă | rău (făcut cuiva)
 hash (subst.)

 hash (verb)

 hashtag

 haș (hașuri) | hașură (hașuri) | hașare (hașări)

 hașează

 haștag (haștaguri)

 hate (verb)

 hate (subst.)

 (to) hate

 hater
 urăște | hetează

 ură | het

 a urî | a heta

 urîtor (urîtoare, urîtori) | hetăr (hetără, hetări)
 hazard

 hazardous

 fire hazard

 întîmplare | risc | pericol | primejdie | hazard

 riscant | periculos | primejdios | hazardat

 pericol de foc | risc de incendiu

 head

 off the top of my head

 cap | conducător

 ce-mi vine în minte acum {oferirea unor exemple spontan, la repezeală, fără prea multă gîndire}

 headed to  îndreptat spre | direcționat spre
 header  antet | suprapagină | antepagină | capăr (capere) | hedăr (hedăre)
 headline  titlu {al unui articol de presă} | caplinie
 headphones  căști {audio}
 headset  capset {set compus dintr-un microfon și o pereche de căști, care este pus pe cap}
 headline  caplinie (caplinii) | titlu (de știre, articol)
 headshot

 

 captras (captrasuri) | captragere (captrageri) | trascap (trascapete) | pușcap (pușcapete)

 {în jocuri video: împușcătură în capul unui inamic, de obicei mortală instantaneu}

 heap  morman | grămadă | maldăr
 heatpipe (heatpipes)

 

 calductă (calducte) [cald+conductă] | călductă |caloduct (caloducturi) | hitpipă (hitpipe)

 {conductă prin care circulă un lichid de răcire}

 heatsink  radiator | caldator {dispozitiv de eliminare a căldurii, prin iradiere cu ajutorul unei suprafețe metalice}
 heavy

 heavy-handed

 greu | solid | puternic | greoi

 brutal | aspru, grosolan, crunt, aprig | cu mînă de fier, cu mînă grea | neîndemînatic

 heist  hoție | jaf | tîlhărie | furt | spargere
 help

 help

 helper

 help info
 ajutor {secțiune a unui soft care explică funcționarea lui} | help

 ajută | asistă | helpează

 ajutător | asistent | helper

 informații ajutătoare
 here

 here we go again...

 aici

 o luăm de la început...

 hexadecimal  hexazecimal
 hide

 hidden

 ascunde

 ascuns {un element (filă/dosar) ascuns nu este afișat la explorarea hardiscului}

 hierarchy  ierarhie
 high

 high-end

 înalt | sus | suprem

 performant | sofisticat | profesionist | de calitate bună, crescută, înaltă

 highly recommended

 

 foarte recomandat | puternic recomandat | super recomandat

 recomandat cu precădere (cu prioritate) | recomandat în mod special (în mod deosebit)

 highlight

 

 evidențiază | iluminează | străluminează

 {marcarea prin colorare a unui element (de ex. text) pentru a fi scos în evidență}

 highpass filter  filtru trece-sus
 hijack

 hijacked

 deturnează | deturnare {schimbare nedorită a destinației, de ex. a adresei paginii vatră [home page]}

 deturnat, deturnată

 hilarious  rizibil | ilar {care produce rîsul}
 hint

 

 indiciu | indicație | aluzie | sugestie | hint (hinturi)

 {mic sfat explicativ oferit automat, de exemplu despre funcționalitatea unui soft}

 history

 historian

 istorie {evidență ținută de soft în care sînt consemnate evenimente legate de folosirea lui}

 istoric | istorian (istoriană) {om de știință care studiază istoria}

 hit

 hit and run

 reușită (reușite) | lovitură | hit (hituri)

 lovește și fugi | dă și fugi | lovire și fugă

 hobby  preocupare | pasiune | hobi (hobiuri) {ocupație preferată, desfășurată de obicei în timpul liber}
 hold

 hold on!

 got a hold on X

 menține | ține | holdează

 stai așa! | stai un pic! | stai puțin! așteaptă! | ai răbdare! | nu te grăbi!

 a pune mîna pe X | a face rost de X

 hole  gaură | breșă
 holy

 holy shit!

 sfînt | sacru

 la naiba! | fir-ar să fie! Sfinte Sisoe! incredibil!

 home

 homepage

 homeless
 vatră | acasă | casă | homă (home, homa, homele)

 pagina vatră (vatra sitului) | pg. de acasă | pg.-gazdă | pg. principală | pg. de pornire

 făradăpost (făradăpoști) | homles (homleși)
 homie

 

 ortac | tovarăș | vătrar | frate de cruce | frățic | prieten de nădejde

 {prieten foarte apropiat, provenit din același mediu}

 hook (subst.)

 hook (verb)

 hooked

 cîrlig | agățător

 agață | cîrlighează

 agățat | cîrligat {foarte pasionat de ceva, pînă la dependență}

 horsepower  putere brută
 host (subst.)

 host (verb)

 hostess

 hosting

 gazdă

 găzduiește | hostează

 găzdeasă | găzdiță | ghidă | hostesă {persoană care întîmpină vizitatorii la o expoziție, întrunire}

 găzduire | hostare {stocare a paginilor unui sit pe un server de internet}

 hot

 hot topic

 fierbinte | iute | hot {invariabil}

 subiect fierbinte {subiect de discuție aflat în centrul actualității}

 hotfix  plasture (plasturi) | hotfix (hotfixuri) {filă care repară anumite probleme de funcționare}
 hotkey

 

 tastă iute (taste iuți) | iutastă (iutaste) | tastă rapidă

 {tastă sau combinație de taste pentru efectuarea unei acțiuni sau aplicarea unei opțiuni dintr-un soft}

 hotspot (hotspots)

 

 hotspot (hotspoturi) | pată fierbinte | pată iute | focar (focare) | radiofocar (radiofocare)

 {zonă în care se poate accesa internetul fără-fir [wireless], adică prin unde radio}

 hover  planează {a mișca un element desupra altuia - de ex. cursorul pe un cuvînt} | hoverează
 however  totuși | însă | dar | cu toate astea
 howto  cum-se-face {ghid explicativ simplificat}
 HR

 Human Resources

 RU

 Resurse Umane

 HTH

 Hope This Helps

 SCA

 Sper Că Ajută {despre o informație care tocmai a fost furnizată}

 hub (hubs)  hub (huburi)
 hue  nuanță {tonalitate a culorii}
 huge  enorm | imens | uriaș
 human resources  resurse umane
 hung  încremenit | înțepenit | înghețat {program care nu mai răspunde la interacțiunea cu el}
 hype  vîlvă | zarvă | {tărăboi (tapaj, zgomot) mediatic în scopul promovării unui produs} | haip (haipuri)
 hyperlink

 hypertext

 hiperlegătură (hiperlegătură) | hiperlink (hiperlinkuri)

 hipertext {text care conține hiperlegături}

 hyper-threading

 threading

 hiperfilare | hiper-treding {prelucrare a instrucțiunilor pe mai multe fire de execuție}

 filare | treding

 hyphen

 hypenate

 cratimă | hifenă {liniuță de unire/despărțire a cuvintelor}

 cratimează | cratimizează | hifenează | hifenizează

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 icon  icoană (icoane) | icon (iconi)
 idle  inactiv {de fapt cu activitate foarte redusă, imperceptibilă} | idăl (idăli)
 if

 if any

 dacă

 dacă există (vreunul) | dacă e cazul

 ignore  ignoră | ignorare (ignorări)
 illegal

 illegal operation

 nepermis | neacceptat | neautorizat | nelegal | ilegal {neconform cu standardul curent}

 operație nepermisă | neacceptată | neautorizată | nelegală | ilegală

 image (subst.)

 image (verb)

 ISO image

 imagine | poză

 imagează {fă o imagine după conținutul unui disc}

 imagine ISO {filă de tip arhivă care înglobează copia fidelă a conținutului unui disc optic}

 IMHO

 In My Humble Opinion

 ÎUMO (IUMO) | DMMP | DUMP | DUMO

 În Umila Mea Opinie | După Modesta Mea Părere | După Umila Mea Părere (Opinie)

 IMO

 In My Opinion

 DPM | ÎOM

 După Părerea Mea | În Opinia Mea

 immersion

 immersive game

 

 scufundare | cufundare | învăluire | imersiune | împresurare | absorbire | împrejmuire

 joc învăluitor | scufundător | împresurător | imersiv | absorbitor | împrejmuitor

 {joc realizat cît mai realist cu putință, astfel că jucătorul se simte înăuntrul jocului, nu înafara lui}

 import  importă {preluarea într-un program a unor date din afara lui, de ex. dintr-o filă}
 improve

 improved

 improvement

 îmbunătățește | ameliorează | perfecționează

 îmbunătățit | ameliorat | perfecționat

 îmbunătățire | ameliorare | prefecționare

 improvise

 improvised

 improvisation

 improv (în arte)

 improvizează

 improvizat

 improvizație | improvizare

 improvizație | improvizare {performanță improvizată, cu libertăți luate față de scenariu}

 ignore  ignoră
 in

 in-joke (inside joke)

 în

 glumă internă | in-glumă {înțeleasă doar de membrii unui anumit grup}

 inactive

 inactivate

 inactiv

 inactivează

 inbetweening  întrepunere {intercalare automată a unor cadre video de tranziție}
 inch (inches)  inci (inci) {unitate de măsură}
 incoming  intrînd (intrîndă) | venind (venindă) | aferent (aferentă) {conexiune}
 increase  crește | încrește
 incremental  incremental
 indent  indentează | indentare
 index (subst.)

 index (verb)

 index {listă sistematizată conform unui criteriu (alfabetic, după categorie, etc.)}

 indexează

 indicate  indică | precizează | specifică
 indoor  interior | în sală | în casă | înăuntru
 infoline  infolinie {linie telefonică informativă, de unde se pot obține informații despre un produs/serviciu}
 infrared  infraroșu
 infrequent  nefrecvent | puțin frecvent | rar
 infringe

 infringement

 încalcă

 încălcare

 initialize

 initialization

 inițializează

 inițializare

 input

 input

 inputted
 introdu {date} | bagă | inputează | înpune

 introducere {de date} | intrare | băgare | înpunere | input (inputuri) {pus înăuntru}

 introdus | băgat | inputat | înpus
 insane

 insanely

 insane fun

 nebun (ieșit din minți, țicnit, dement) | bolnav | șocant | absurd | nesănătos

 nebunesc | nesănătos | bolnăvicios

 distracție bolnavă, nebună, dementă

 insensitive  nesensibil | insensibil | indiferent {care nu ține cont de o anumită caracteristică}
 insert  inserează | bagă | adaugă
 inside   în | înăuntru | la interior
 insider

 

 inițiat | interiom {om din interior} | interiorean | interiorist | înăuntrean | înăuntrist

 {persoană din interior, cu acces la informații confidențiale ale unei organizații, companii, etc.}

 install

 installer

 instalează

 instalator

 installment  tranșă | rată | episod {parte dintr-o serie}
 instance  instanță
 instant

 instant messaging

 instant messenger
 instantaneu | instant {ultrarapid, în timp real}

 mesagerie instantanee {comunicare ultrarapidă prin schimbarea de mesaje text în timp real}

 mesager instantaneu {soft pentru comunicarea prin mesageria instantanee}
 instruction  instrucțiune
 integer  întreg {număr}
 intelligence  inteligență
 intelligence

 intelligence service

 intelligence agency

 infogență | spionaj

 serviciu de infogență | serviciu de spionaj | serviciu de informații

 agenție de infogență | agenție de spionaj | agenție de informații

 intensify

 intensification

 intensifică | amplifică | accentuează

 intensificare | amplificare | accentuare

 interaction

 interactive

 interacțiune {acțiune reciprocă}

 interactiv {care permite interacțiunea}

 intercloud  internor {ansamblu de nori informatici interconectați}
 interchange

 interchangeable

 interschimbă | interșanjează

 interschimbabil | interșanjabil

 interconnected  interconectat
 interface  interfață
 interlacing

 interlaced

 întrețesere | alternare | interlasare

 întrețesut | alternat | interlasat

 interleaved  intercalat
 internal  intern
 internaut  internetist | internaut {călător în spațiul virtual al internetului} | utilizator de internet
 internet

 internet user

 internet of things

 

 internet {rețea globală de comunicare prin intermediul calculatoarelor}

 utilizator de internet | internetist | internaut

 internetul lucrurilor | internet al lucrurilor

 {rețea pentru comunicarea automată între obiecte (lucruri) dotate cu microcip}

 interrupt (verb)

 interrupt (subst.)

 interruption

 întrerupe

 întrerupere

 întrerupere 

 into  într-un | într-o
 intringuing  interesant | provocator | misterios
 invalid  nevalid | nevalabil | invalid | incorect
 invert  inversează
 IP (Internet Protocol)

 IP (Intellectual Property)

 PI = Protocol de Internet | Protocol Internetic

 PI = Proprietate Intelectuală

 issue (subst.)

 issue (verb)

 issuer
 situație | problemă | emitere | apariție (a unei reviste) | isuă (isui)

 emite {un certificat} | isuează

 emitent | emițător | isuator
 italic  înclinat {text cu litere scrise înclinat} | oblic
 item (items)  item (itemuri, itemi) {element discret (separat), de obicei al unei liste}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 jailbreak

 jailbroken

 jailbreaking

 

 descătușează | descarcerează | dezrobește

 descătușat | descarcerat | dezrobit

 descătușare | descarcerare | dezrobire

 {acțiunea de înlăturare a limitărilor de funcționalitate impuse de producătorul unui dispozitiv electronic}

 jerky  sacadat {redare cu întreruperi a unui clip video} | zgîlțîit
 job

 it's not my job

 sarcină | treabă | îndeletnicire | operație | job (joburi)

 nu-i treaba mea | nu e în sarcina mea

 join

 join X (site, group)

 joined

 unește | fuzionează | îmbină | articulează | joinează

 vino | alătură-te (la X) | aderă (la X) | afiliază-te la X (sit, grup, comunitate)

 unit | alăturat | fuzionat | conjugat | solidar | combinat | comun | joinat

 jukebox  tonomat | jucbox (jucboxuri)
 juicy  suculent | zemos | mustos | savuros | gustos {ceva după care îți lasă gura apă}
 jump

 jump

 to jump in

 jump scare

 

 jump list

 

 jumper (jumpers)

 

 sari | jumpează

 săritură | jumpare

 a interveni (într-o discuție) | a se băga (într-o discuție)

 sperietură | spaimă, sarspaimă | groază, sargroază

 {eveniment înfricoșător declanșat prin surprindere într-un joc sau film care te face să sari de pe scaun)

 listă de sărire | sarlistă (sarlistă), sărlistă (sărliste) | saltlistă | jumplistă

 {listă în bara de sarcini cu filele utilizate recent de un program}

 podar | săltăreț | călăreț | jumper (jumperi)

 {comutator ce unește ("încalecă") 2 contacte despărțite, curentul putînd să "sară" de la unul la celălalt }

 junk  deșeu | vechitură {obiect inutil, nefolositor, fără valoare}
 jury

 the jury is still out

 

 

 juriu

 juriul încă deliberează | juriul încă nu s-a pronunțat | părerile sînt împărțite

 nu s-a ajuns încă la o concluzie (judecată) definitivă | lucrurile nu sînt clare

 {se folosește cînd părerea generală despre un lucru (bun/rău) e încă nedecisă}

 just

 just X

 just for fun

 drept | echitabil | corect | precis | exact | just | la limită

 doar X | numai X

 doar pentru distracție | doar la mișto

 just saying (just sayin')

 

 zic și eu (zic și io) | spun și eu (spun și io)

 {afirmare a unui punct de vedere diferit, exprimată în mod neautoritar și neconflictual}

 justify  nivelează marginile {unui text} | justează | justifică
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 keep

 keeper

 is a keeper

 păstrează | chipează

 păstrător | chiper (chiperi)

 este de păstrat {despre un obiect valoros}

 kernel (kernels)  kernel (kerneluri), miez (miezuri) {partea centrală a unui sistem de operare, nucleu}
 kerning

 

 kernarecolțare | înghesuire

 {ajustarea spațiului dintre literele adiacente pentru a face textul mai ușor de citit}

 key

 keyring

 keyboard

 keyboard shortcut

 keyframe

 keygen

 keyword (keywords)

 tastă | buton | cheie

 portchei

 tastatură | butonatură | cheibord (cheiborduri)

 scurtătură de taste | scurtătură de butoane

 cadru-cheie {al unui clip video} (cadre-cheie) | cheifreim (cheifreimuri)

 cheigen {generator de chei (numere de serie) folosite pentru a înregistra un soft fără a-l plăti}

 cuvînt-cheie (cuvinte-cheie)

 kick (subst.)

 kick (verb)

 kick it

 kicking and screaming

 alive and kicking

 șut | lovitură cu piciorul | recul {la armele de foc}

 șutează | lovește cu piciorul

 trage-i un șut | dă-i un șut

 țipînd și zbătîndu-se | țipînd și dînd din picioare {metaforă pt. opoziția puternică la un lucru nedorit}

 viu și vioi | viu și sănătos | viu și energic | viu și în formă | viu și activ | viu și voinic

 kilobit

 Kb

 kilobit

 Kb

 kilobits per second

 Kbps

 kilobiți pe secundă

 Kbps

 kilobyte

 

 

 KB

 kilobait

 {unii folosesc forma greșită de origine franceză kilooctet, arătînd slugărnicie față de francezi}

  Continuarea slugărniciei lingvistice față de francezi este o greșeală! -> clic pt. a citi discuția

 KB

 kilobytes per second

 KBps

 kilobaiți pe secundă

 KBps

 kill

 kill

 killer product

 

 omoară {anihilarea unui proces prin închidere forțată, de ex. cînd nu mai răspunde} | chilează

 omorîre | chilare

 produs ucigaș/mortal

 {produs foarte bun, care desființează ("ucide") produsele concurente și acaparează piața}

 kit (kits)  kit (kituri), trusă {set de elemente folosit pentru o anumită activitate}
 know-how  știut-cum | știutul-cum (articulat) {cunoștințe practice specifice pentru un anumit domeniu}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 label

 label

 etichetă | label (labeluri) {desemnează în lumea reală o etichetă lipită/imprimată/cusută}

 etichetează | labelează

 lag  întîrziere | decalaj | lag (laguri)
 landscape  peisaj {format de imagine la care lățimea este mult mai mare ca înălțimea}
 lane  culoar (culoare) | pistă (piste)
 laptop  portabil | comportabil (comportabile) {computer + portabil} | leptop (leptopuri)
 last

 last week

 last generation

 last stand

 last minute

 ultimul (ultima)

 săptămîna trecută

 generația trecută {ultima generație (care tocmai a fost depășită) dinaintea generației curente}

 ultima redută (împotrivire, luptă, bătălie) | ultimul act | ultimul bastion | ultimul cartuș

 ultim moment | ultim minut

 lately  în ultima vreme | recent | de puțină vreme | de curînd
 latency  latență | întîrziere
 late

 later

 later edit

 tîrziu

 ulterior | mai tîrziu

 editare ulterioară

 lathe (subst.)

 lathe (verb)

 lathing

 strung

 strunjește

 strunjire {crearea unui obiect 3D prin rotirea unui obiect 2D sau a unei linii în jurul unui ax)

 launch

 launch

 launcher
 lansează | pornește | loncează

 lansare | pornire | lonci (lonciuri)

 lansator (lansatoare) | loncer (loncere)
 lawful  legal | legitim | permis
 layer  strat (straturi) | leier (leiere)
 layout  aranjament | dispunere | stil {de aranjare} | aspect | leiaut (leiauturi)
 LCD

 Liquid Crystal Display

 LCD | ACL | ECL

 Afișaj cu Cristale Lichide | Ecran cu Cristale Lichide

 leading [element]  [element] din față | de la început | de la debut | fruntaș | inițial | conducător
 leading  ledare | plumbuire | spațiere a liniilor unui text
 leaf

 leaflet

 frunză | foaie

 fițuică | prospect (de utilizare) | manifest | foaie zburătoare (volantă) | zburăfoaie

 leak

 

 leaker

 scurgere (de informații)

 {dezvăluirea unor informații confidențiale/secrete, uneori chiar de către posesorul lor oficial}

 scurgător

 lean

 lean and mean

 

 slab | suplu

 suplu și rău | suplu și abil | suplu și dinamic | mic și rău | mic și eficace | mic și capabil

 {ceva (produs, soft, organizație, etc.) de dimensiuni mici, dar foarte eficient}

 learn

 learning

 learning curve

 

 învață

 învățare

 curbă de învățare

 {dificultatea învățării unui anumit subiect, simbolizată ca o linie curbă ascendentă}

 least  cel mai puțin
 leave

 leave high and dry

 lasă

 lăsa baltă | lăsa neajutorat | lăsa pe uscat {a lăsa pe cineva fără ajutor într-o situație dificilă}

 LED

 Light Emitting Diode

 LED | DEL | EDL

 Diodă Emițătoare de Lumină | Diodă Luminescentă

 LED Display

 

 Afișaj LED | DEL | EDL

 Afișaj cu Diode Emițătoare de Lumină | Ecran cu Diode Luminescente

 LED-backlit LCD

 

 LCD iluminat cu LED | LCD cu retrolumină (retroiluminat) LED | LCD cu lumină de fundal LED

 Afișaj LCD iluminat cu Diode Emițătoare de Lumină | Ecran LCD iluminat cu Diode Luminescente

 leech | leecher  lipitoare | profitor {utilizator P2P care nu partajează file, rezumîndu-se doar la a le descărca} | lici
 Left For Dead (joc)  Lăsat pe Moarte | Lăsat Muribund | Lăsat să Moară | Lăsat în Agonie
 leftovers

 

 resturi | rămășițe

 {de ex. elemente rămase după dezinstalarea unui soft: scurtături, intrări în registru, etc.}

 legacy  învechit | depășit | vechi | legasi
 legal

 legal operation

 permis | acceptat | autorizat | legal

 operație permisă | acceptată | autorizată | legală {conformă cu standardul aflat în vigoare}

 legit

 X is legit

 adevărat, real, original (autentic) | legitim, legal | pe bune | ca lumea

 X e pe bune | X e ca lumea

 lens

 lens flare

 lentilă

 halou lenticular

 let

 let's

 let's play X

 lasă | permite

 hai să

 hai să jucăm X | să jucăm X | hai să ne jucăm X

 let me get this straight

 let's get this straight

 hai să clarific | hai să lămuresc | hai să explic clar | hai s-o spun pe bune

 hai să ne lămurim | hai să ne înțelegem | hai să clarificăm asta | hai s-o spunem pe bune

 level  nivel (nivele / niveluri) | level (levele / leveluri)
 library

 audio library

 video library

 bibliotecă | librărie

 bibliotecă audio | fonotecă | audiotecă

 bibliotecă video | videotecă

 license (subst.)

 license (verb)

 licensed to X

 license agreement

 licensing

 give license to X

 

 licență

 licențiază

 licențiat pentru X

 acord de licențiere | licențagriment

 licențiere

 legitimează X | autorizează X | permite X | face acceptabil X | dă liber la X

 {X = un comportament sau o acțiune}

 lid  capac (capace) | lid (liduri)
 lift (verb)

 lift (subst.)

 lift off (liftoff)

 ridică | liftează

 lift | ascensor | ridicător

 decolare (verticală) | ridicare (în aer) {se folosește la rachete sau elicoptere)

 ligature  ligatură {legarea anumitor litere între ele pentru a economisi spațiu, de ex. fi}
 like (likes)

 like it

 plăcut (plăcuturi) | plac (placuri) | place (placeri) | apreciere

 place-l (place-o) | apreciază-l (apreciaz-o) | dă plăcut | dă-i un plăcut

 limbo

 left in limbo

 incertitudine | indecizie | nesiguranță | îndoială | purgatoriu

 lăsat în ceață | lăsat în aer | lăsat în suspensie | lăsat nedecis | lăsat în stare de incertitudine

 lime  limă (lime) | lămîie verde
 limit (subst.)

 limit (verb)

 limited

 limiting

 limită

 limitează

 limitat

 limitare

 line

 line break

 linie | rînd {de text}

 final de linie | finalinie (finalinii)

 link

 link

 leagă

 legătură | linc (lincuri)

 list (verb)

 list (subst.)

 listează

 listă

 listener  ascultător
 literal

 literal character

 

 literal | exact | întocmai

 caracter literal

 {caracter cu funcția sa obișnuită de literă/cifră/semn, nu cu una specială dintr-un limbaj de programare}

 live

 live stream

 (pe) viu | (în) direct | laiv {eveniment transmis în timp real, pe măsură ce se desfășoară}

 flux (pe) viu | flux (în) direct | flux laiv

 load

 load

 loader
 încarcă | deschide (folosit la file, pentru a nu se confunda cu traducerea lui "upload")

 încărcătură | sarcină | povară | solicitare | împovărare | îngreunare

 încărcător | deschizător
 locale

 

 localize

 localization

 locate

 location

 locală (locala - articulat, locale - plural, localele - plural articulat)

 {configurația setărilor legate de localizarea utilizatorului (limbă, țară, monedă, format de dată, etc.)}

 localizează

 localizare {adaptarea softurilor la limba și standardele dintr-o anumită țară}

 localizează

 loc | locație | amplasament

 lock

 lock

 locking  

 locked

 zăvorăște | încuie | fixează | prinde | lochează

 zăvor | încuietoare | fix | prins | loc

 zăvorîre | încuiere | fixare | prindere | locare

 zăvorît | încuiat | fixat | prins | locat

 log

 log

 jurnalizează {înregistrează evidența unor activități într-un jurnal} | loghează

 jurnal | log (loguri)

 log in | login

 log in | login

 log out | logout

 log out | logout

 loghează(-te) | autentifică-te | identifică-te {autentificare cu parolă}

 logare | autentificare | identificare

 deloghează(-te) | dezautentifică(-te) | dezidentifică(-te)

 delogare  | dezautentificare | dezidentificare

 logo (logos)  logo (logouri) {logoul, logoului, etc.} | siglă (sigle)
 LOL

 Laughing Out Loud

 RÎH

 Rîzînd În Hohote

 (it's a) long way to go  e cale lungă (pînă la a obține ceva) | ai de bătut cale lungă
 (it's a) long story  e o poveste lungă / complicată
 long story short  pe scurt | în concluzie | poveste lungă pe scurt | poveste lungă scurtată
 look (verb)

 look (subst.)

 look for X

 I am looking forward to

 privește | uită-te | uite

 înfățișare | aspect

 caută X

 de-abia aștept să [fac ceva] | aștept cu nerăbdare să | mă gîndesc cu anticipație la |

 look and feel

 look & feel

 aspect și impresie | aspect și senzație

 {aspectul grafic al unui produs și impresia de pe urma folosirii lui}

 loom (verb)

 looms over

 se profilează | se ivește (la orizont, în fundal) | se arată | se desenează | se întrezărește

 se profilează peste | i se vede umbra (amenințătoare) | i se simte prezența (nevăzută)

 loop (verb)

 loop (subst.)

 looping
 buclează | fă o buclă | lupează

 buclă | rotocol | lupă (lupe)

 buclare | lupare, luping
 lossless

 lossless compression

 fără pierderi | nepierzător

 comprimare fără pierderi | comprimare nepierzătoare

 lossy

 lossy compression

 cu pierderi | pierzător

 comprimare cu pierderi | comprimare pierzătoare

 low

 low-end

 low key

 low hanging fruit

 jos | scăzut

 de calitate proastă, slabă, scăzută

 discret | calm, liniștit, relaxat | slab, neimportant

 fructul aflat la îndemînă | fructul cel mai ușor de apucat {semnifică țelul/scopul cel mai ușor de realizat}

 lowercase  litere minuscule (mici)
 lowpass filter  filtru trece-jos
 LP

 Let's Play

 

 Let's Player

 HJ | SJ | HSJ | SP | HSP

 Parcurgere | Străbatere | Hai la Joc | (Hai) Să Jucăm | Să Parcurgem | Hai Să Parcurgem

 {redare a acțiunii unui joc de calculator sub formă de episoade video}

 Parcurgător | Hai Jucător

 luma  luma | luminanță {luminozitatea (strălucirea) imaginii video}
 luminance  luminanță {luminozitatea (strălucirea) imaginii video}
 lyrics  versuri {textul unui cîntec}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 macro  macrocomandă (macrocomenzi) | macrou (macrouri)
 made (verb)

 made in X

 made by X

 a made man

 he made me do it

 make a living (from X)

 face

 făcut (produs, preparat) în X

 făcut (produs, preparat) de X

 un om făcut | un om ajuns

 el m-a împins să fac asta

 a-și cîștiga pîinea (din X) | a-și cîștiga existența (din X) | a trăi din X

 mail

 mail

 mail
 poștă electronică | meil | mel

 poștează | meilează | melează {acțiune de trimitere prin poșta electronică}

 meil (meiluri) | mel (meluri) | mesaj (electronic) | scrisoare
 main  principal, principală {main window = fereastra principală}
 maintain

 maintainer

 maintenance

 maintenance free

 

 menține | întreține

 menținător {persoană însărcinată cu activitatea de întreținere, reparare și dezvoltare a unui soft}

 menținere | mentenanță | întreținere {activitatea de păstrare în stare funcțională a unui lucru}

 fără întreținere | nu necesită întreținere (mentenanță)

 {produs la care întreținerea nu e necesară sau e foarte redusă}

 major

 major in X

 foarte mare | enorm | mai mare | major | specialitate (principală) {în domeniul educațional}

 specializare (principală) în domeniul X {absolvire a unei instituții, cu specializare în X}

 malicious  malițios | răuvoitor | răutăcios | rău-intenționat | malefic
 mall

 

 

 

 strip mall

 

 mol (moluri) | megabazar | complex (centru) comercial

 centru de cumpărături | promenadă comercială

 coco (prescurtare de la "complex comercial"; pluralul este la fel ca singularul)

 {clădire care găzduiește un număr mare de magazine și buticuri, cu mărfuri foarte diverse}

 galerie comercială | galerie de cumpărături | megabazar liniar | mol liniar | mol dungă (fîșie)

 {clădire lungă cu magazine așezate în linie, unul lîngă altul, toate avînd ieșire la stradă}

 malware

 

 malsoft (malsofturi) | răusoft (răusofturi)

 {program malițios, rău-intenționat, care deteriorează sistemul}

 man

 man cave (man space)

 

 om | bărbat | persoană | individ

 caverna (vizuina, grota, peștera, spațiul) masculului, bărbatului

 {cameră din casa familială rezervată exclusiv bărbatului și amenajată (dotată) după gustul acestuia}

 manage

 management

 manager

 administrează | gestionează | manageriază | gospodărește | mînageriază | mînează

 administrare | gestionare | manageriere | gospodărire | mînageriere | mînare

 administrator | gestionar | manager | gospodar | mînager (mînageră, mînageri) | mînător

 manuscript  manuscris (manuscrise) | mînăscris (mînăscrise)
 map

 map

 mapping
 hartează | mapează

 hartă | plan | mapă (mape)

 mapare | hartare
 mark  marchează | marcaj
 market (subst.)

 market (verb)

 marketing

 marketed

 marketer

 tîrg | piață

 tîrguiește (a tîrgui) | piețează (a pieța)

 marketing | tîrguire | piețuire

 marketat | tîrguit | piețuit | vîndut (pus în vînzare)

 marketator | tîrguitor | piețuitor

 marquee  marchiză {panglică de text derulantă similară cu textele publicitare electronice de pe fațada clădirilor}
 mask

 masquerade

 masquerading
 maschează | mască {filtru pentru afișarea unor elemente}

 deghizează | mascaradează

 deghizare | mascaradare
 master (subst.)

 master (verb)

 mastering, remastering

 mastered, remastered

 master plan

 mastermind

 

 stăpîn | jupîn | șef | maestru | expert | meșter | matriță (a unui material audio-video)

 stăpînește, controlează

 masterizare, remasterizare

 masterizat, remasterizat

 planul șef | planul stăpîn | planul meșter | planul principal

 creierul | gînditorul principal | mintea responsabilă | eminența cenușie | mintea-șef | creierul-șef

 {persoana care a plănuit o acțiune}

 match

 matching

 matching brackets
 potrivește | meciază | potrivire

 potrivire | asortare | asociere | împerechere | meciare | mecing

 paranteze pereche | paranteze complementare { de ex. parantezele [ și ]}
 maximize

 maximization

 maximizează | maximează

 maximizare | maximare

 meaning  înțeles | semnificație | conținut
 media

 media library

 

 mediu {de stocare, de ex. un disc optic => optical media}

 bibliotecă media | mediabibliotecă | mediatecă {bibliotecă cu materiale multimedia (audio-video)}

 medialibrărie | librărie media

 media fingerprinting

 

 amprentare media

 {mod de identificare/recunoaștere a unui material media pe baza caracteristicilor lui digitale}

 medium  mediu
 meeting  întrunire | miting (mitinguri)
 megabit

 Mb

 megabit

 Mb

 megabits per second

 Mb/s (Mbps)

 megabiți pe secundă

 Mb/s (Mbps)

 megabyte

 

 

 MB

 megabait

 {unii folosesc forma greșită de origine franceză megaoctet, arătînd slugărnicie față de francezi}

  Continuarea slugărniciei lingvistice față de francezi este o greșeală! -> clic pt. a citi discuția

 MB

 megabytes per second

 MB/s (MBps)

 megabaiți pe secundă {unii folosesc forma de origine franceză: megaocteți pe secundă

 MB/s (MBps)

 megapixel  megapixel (megapixeli)
 mental

 mental disease

 mintal

 boală mintală

 menu (menus)

 menubar

 meniu (meniuri) {listă cu comenzi sau opțiuni}

 bara de meniuri {parte a interfeței unui soft unde se găsesc meniurile cu comenzi} | meniubară

 merge

 merger

 contopește | unește | combină | mergează

 contopire | unire | combinare | mergeare

 messenger

 

 mesager {soft pentru comunicarea în timp real între utilizatori din aceeași rețea}

 mesenger (mesengeri)

 metadata  metadate {date suplimentare asociate unei file, ce conțin informații despre fila respectivă}
 method  metodă
 micropayment  microplată
 middle

 middle-end

 mijloc | mijlociu | centru

 mediocru | de calitate medie, intermediară

 middleman  mijlocitor | intermediar
 migrate  migrează
 milestone  bornă | jalon (ca verbe se folosesc bornează / jalonează)
 mimic  imită {imitare precisă a ceva, de ex. a aspectului grafic al unei interfețe de program}
 mind map  hartă mintală | mapă mintală
 minify  micșorează | minifică
 minimize

 minimization

 minimizează | minimează

 minimizare | minimare

 minute

 (X) minutes ago

 minut

 acum (X) minute | în urmă cu (X) minute

 minor

 minor in X

 mai mic | minor {lipsit de importanță} | specializare secundară | minor {persoană sub 18 ani}

 specializare secundară în domeniul X {absolvire a unei instituții, cu specializare în X}

 MIO

 Multiple Input-Output

 IIM | MIO

 Intrare-Ieșire Multiplă

 mirror

 mirror

 mirrored
 oglindește {în cazul imaginilor} | mirorează

 oglindă | miror (miroare)

 oglindit {văzut în oglindă => în cazul imaginilor} | mirorat
 mirror

 mirrored

 clonă | miror (mirori) {în cazul filelor sau siturilor}

 clonat | mirorat {în cazul filelor sau siturilor}

 miscellaneous

 misc.

 diverse, miscelan

 div. | misc.

 miscompare  nepotrivire | miscomparare
 mismatch  nepotrivire | mispotrivire
 miss (subst.)

 miss (verb)

 miss someone

 miss the point

 miss the boat

 missed

 ratare | pierdere | scăpare (din vedere) | omitere | sărire | neluare în calcul

 ratează | pierde | scapă | omite | sari

 a-i fi dor de cineva | a-i lipsi cineva

 ratezi esențialul | ești pe lîngă | nu te-ai prins {a nu înțelege substratul profund al unei situații}

 ai pierdut trenul | ai pierdut ocazia

 ratat | pierdut (din vedere) | scăpat | omis | sărit

 misspelling

 misspelled

 greșeală de ortografie | mispelare

 ortografiat greșit | mispelat

 misuse  utilizare nepotrivită | utilizare incorectă
 mix

 mix

 mixer

 mixed

 mixează | amestecă

 mix (mixuri) | amestec

 mixer {aparat pentru mixarea sunetelor} | mixator | amestecător

 mixt | mixat | amestecat

 modify

 modified  

 modifier

 modifier key

 modifică

 modificat

 modificator

 tastă modificatoare {modifică acțiunea altei taste dacă e apăsată odată cu ea; ex: Shift, Ctrl, etc.}

 module  modul {parte autonomă a unui sistem fizic sau a unui soft, avînd o funcție specifică}
 modulation  modulare
 monetization  banizare | monedizare | monetizare
 monitor

 monitor

 monitoring
 monitorizează | supraveghează

 monitor (ecran de calculator) | supraveghetor

 monitorizare | supraveghere
 monospaced  monospațiat {font la care toate caracterele au aceeași lățime}
 monster

 monster truck

 

 monstru

 camionetă monstru (camionete monstru) | monstrucamionetă | monstru-camionetă

 mașină monstru (mașini monstru) | monstrumașină | monstru-mașină

 mood

 in the mood for X

 dispoziție (sufletească) | chef | stare de spirit

 a avea chef de X

 more

 learn more

 more or less

 more than meets the eye

 more to come

 much more to come

 more power to him

 mai mult (mai multe)

 află mai multe

 mai mult sau mai puțin

 mai mult decît pare la prima vedere | mai mult decît se arată ochiului | mai mult decît se vede

 urmează și altele | vor urma și altele | o să vină și altele | vor veni și altele | o să fie și altele

 vor urma și multe altele | multe altele sînt pe drum | multe altele urmează (să apară)

 cu atît mai bine | să-i fie de bine

 morph

 morphing

 metamorfozează | morfează

 metamorfoză | morfare

 motherboard  placă de bază | maderbord (maderborduri)
 motherfucker

 

 

 nenorocit | nemernic | javră | jigodie | ticălos | împuțit | jeg | rahat

 mamăfutăr (mamăfutări) | mamăfuter (mamăfuteri) | futemamă (futemami)

 madăfacăr (madăfacări)

 motion   mișcare 
 motion blur

 

 blurare motorie | motoblurare | voalare motorie | motovoalare

 {aspect de încețoșare a unei imagini, ca și cum ar fi mișcată}

 MOTD

 Message Of The Day

 MZ

 Mesajul Zilei {mesaj informativ venit de la administratori, de ex. la conectarea pe serverele IRC}

 mount  montează | încalecă
 mouse

 mouse pointer

 mouse cursor

 mouseover (m. hover)

 maus (mauși) | șoarece (șoareci)

 arătătorul | indicatorul mausului {săgeată mică pe ecran avînd mișcarea corelată cu mausul}

 cursorul mausului {linie mică verticală care apare cînd ducem arătătorul mausului peste un text}

 mauspeste {eveniment apărut la ținerea arătătorului mausului peste o porțiune din interfața unui soft}

 move

 move

 move up

 move down

 move on

 let's move on

 mută | mișcă | muvează

 mutare | mișcare | muvare

 mută în sus | mișcă în sus | urcă | muvează în sus

 mută în jos | mișcă în jos | coboară | muvează în jos

 pornește | dă-i drumul | circulă | reia mersul

 să trecem la altceva | să depășim asta | să mergem mai departe | să avansăm

 MRU

 Most Recently Used

 UMR | UCMR

 Utilizate Mai Recent | Utilizate Cel Mai Recent

 MUI

 Multilingual User Interface

 IUM

 Interfață de Utilizare Multilimbă (Multilingvă)

 multiboot

 

 multibutare | multidemarare

 {butarea (demararea) unui calculator folosind oricare din SO-urile instalate}

 multichannel  multicanal
 multilanguage  multilimbă | multilingv {produs a cărui interfață de utilizare e disponibilă în mai multe limbi}
 multi-pass  multi-trecere | trecere multiplă {acțiune finalizată progresiv, după prelucrări succesive ale obiectului}
 multiplayer mode

 

 mod multijucător | în grup | colectiv | multipleier

 {mod special al unui joc pentru a putea fi jucat între mai mulți parteneri dintr-o rețea}

 multiplication  înmulțire | multiplicare {crearea de copii ale unui obiect sau ale unui conținut}
 multitasking  multisărcinare | multitrebăluire | multimuncire {facerea mai multor sarcini/treburi în același timp}
 multitexturing  multitexturare
 multithread  multifir | multitred {activitate desfășurată pe mai multe fire de execuție ce lucrează în paralel}
 multi-touch

 

 multi-atingere | multi-tactil(ă)

 {suprafață tactilă care răspunde la atingerea simultană în mai multe puncte (cu mai multe degete)}

 multiuser  multiutilizator | multiuzator {sistem care poate fi folosit de mai mulți utilizatori în mod concomitent}
 must-carry

 

 trebuie-difuzat | difuzat obligatoriu

 {regulament potrivit căruia anumite posturi TV trebuie difuzate de toți furnizorii de TV prin cablu/satelit}

 must-have  indispensabil | esențial | de avut | trebuie-avut {un lucru cu o valoare certă}
 mute  mut | muțește | amuțește {oprirea sonorului la un aparat electronic sau la un soft}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 n/a  = not available  n/d = nedisponibil {de exemplu cînd prețul unui produs nu este comunicat de producător}
 n/a = not applicable  n/a = neaplicabil {de exemplu cînd o anumită caracteristică nu există la versiunea unui produs}
 nagging

 nagging screen

 agasare | nagare

 ecran agasant | ecran nagant

 native  nativ
 navigation  navigare | deplasare
 nay

 naysayer

 nu

 negativist, neîncrezător, pesimist, defetist | cobe, piază rea (pieze rele) | nuspunător

 NDA

 Non-Disclosure Agreement

 

 AND | NDA

 Acord de Nedezvăluire | Acord de Nedivulgare

 {acord între presă și producător de nedezvăluire a info. despre un produs pînă la o anumită dată}

 need  nevoie | trebuință | necesitate
 Need for Speed (joc)  Nevoie de Viteză
 nefarious  mîrșav | nemernic | ticălos | nelegiuit | josnic | netrebnic
 nemesis

 

 rival (neîmpăcat, îndîrjit, înverșunat, crîncen, de cînd lumea) | bestie neagră | antagonist

 {adversar vechi și permanent al cuiva, cu care s-a confruntat în mai multe rînduri}

 nest

 nesting

 nested
 cuib

 nidare | cuibărire

 nidat | cuibărit | cuibat
 netcast  netcast (netcasturi) {identic cu podcast}
 netiquette  netichetă {set de reguli de comportament civilizat pe internet, în special în comunitățile virtuale}
 network

 networking

 networked
 rețea

 rețelistică | interconectare {pt. aparate} | relaționare {pt.oameni}

 interconectat | rețelizat | relaționat
 newbie

 

 novice | începător | debutant | nouț (nouță, nouți, nouțe)

 {persoană încă nefamiliarizată cu un anumit produs (soft, joc, etc.) pe care l-a descoperit de curînd}

 newline  linienouă {caracter special (sau grup de caract.) care semnalizează trecerea pe o linie nouă de text}
 news

 newscaster

 newsletter

 newsgroup

 news server

 știre (știri) | veste (vești) | niuz (niuzuri)

 știrist | vestitor {prezentator de știri}

 scrisoare cu vești | vestitoare | infomesaj | buletin de știri | buletin informativ | niuzleter

 uzgrup {grupurile de discuții din rețeaua Usenet} | niuzgrup (niuzgrupuri)

 uzserver {server pt. grupurile de discuții din rețeaua Usenet} | niuzserver

 next

 

 next gen

 următorul (următoarea) | înainte | continuă | next (nextul, nexta, necștii)

 {progresie (avansare) treptată într-un șir de elemente (ferestre, pagini, pași ai unei operații)}

 generația următoare

 nickname

 nick (presc.)

 poreclă | nicnume

 poră (pore) | nic (nicuri) {prescurtarea lui "poreclă"}

 no

 no to all

 nu

 nu la tot

 no, you don't

 

 nici să nu te gîndești | nici vorbă de asta | pune-ți pofta-n cui | ia-ți gîndul de la asta

 n-ai s-o faci | n-ai voie | nu te las | nu poți

 no brainer  la mintea cocoșului {foarte ușor de înțeles}
 no strings attached

 

 neîngrădit | fără condiții prealabile | fără constrîngeri | fără restricții

 fără a fi legat prin ceva (sentimental sau material)

 node  nod
 noise

 noise reduction

 zgomot | bruiaj | noiz (noizuri) {interferență negativă în transmiterea unui semnal, scăzînd calitatea}

 reducerea zgomotului | reducerea bruiajului

 none  nimic | lipsă | absent
 non-fiction  neficțiune | non-ficțiune
 normal

 normalization

 obișnuit | normal

 normalizare | nivelare {limitare a volumului sunetului la nivel de piesă sau la nivel de album}

 not

 absolutely not fear not

 not in my name

 nu | deloc

 absolut deloc

 nu în numele meu

 notch  gradație | crestătură
 note (subst.)

 note (verb)

 note (that)

 noted | of note

 notă | notiță | bilet | bancnotă | însemnare | consemnare

 notează | însemnează | consemnează

 ține cont (că) | ia aminte (că) | reține, remarcă, sesizează, constată, observă (că)

 notabil | reputat | faimos | celebru | (bine)cunoscut | remarcabil

 notebook  portabil | comportabil (computer + portabil) | notbuc (notbucuri) {calculator portabil}
 notify

 notification

 notifică | anunță

 notificare | anunțare | anunț

 nudge

 nudge

 înghiontește

 ghiont

 numbered

 numbered list

 numbering

 numerotat

 listă numerotată | numerolistă

 numerotare

 nym (nyms)  nim (nime) {prescurtare de la "pseudonim", implicînd și un joc de cuvinte cu "nume"}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 object

 object-oriented

 obiect | element

 orientat-pe-obiecte | orientat-obiecte

 obfuscation

 

 obfuscator

 camuflare | mascare | întunecare | confuzare | încîlcire | deghizare | obfuscare

 {procedeu de ascundere a înțelesului comunicării folosind o exprimare scrisă/vorbită înșelătoare}

 camuflator | mascator | întunecător | confuzator | încîlcitor | deghizator | obfuscator

 obsolete  demodat | învechit | desuet | depășit | demodat | obsolet
 obvious  evident | clar | indiscutabil | vădit | obvius
 occur

 occurence

 apare | survine | se produce | se întîmplă | ocurează

 apariție | survenire | producere | întîmplare | ocurență

 OCR

 Optical Char. Recognition

 OCR | ROC

 Recunoaștere Optică a Caracterelor {convertirea în format digital a textului scanat ca imagine}

 odd

 

 fără soț | impar

 ciudat | straniu

 off | OFF

 off base

 dezactivat | oprit | închis | nefuncțional | inactiv | nu {cînd spațiul permite doar un cuvînt foarte mic}

 deplasat

 offensive (subst.)

 offensive (adj.)

 

 ofensivă | atac | asalt | agresiune

 ofensator | supărător | deranjant | jignitor | insultător

 {lucru (text, desen, etc.) care poate deranja anumite categorii de persoane}

 office

 office

 office software

 birou (birouri) | oficiu (oficii) | ofis (ofisuri)

 birotică

 softuri de birotică {programe pentru lucrul la birou: scriere, calcul tabelar; prezentări, etc.}

 offline  neconectat {la internet} | neplexat | nebranșat | neinternetic | oflainat | oflain
 offset  decalează | decalaj, decalare | ofset
 offtopic  pe dinafară | în afara subiectului | lîngă subiect | lîngătopic | oftopic (oftopicuri)
 OK  OK | bine | în regulă | de acord | așa {cu sensul de aprobare}
 old

 older than

 not older than

 vechi

 mai vechi de | mai vechi ca | mai vechi decît

 nu mai vechi de | nu mai vechi ca | nu mai vechi decît

 on | ON (adj.)  activat | pornit | deschis | funcțional | activ | da {cînd spațiul permite doar un cuvînt foarte mic}
 ON / OFF  PO / OP (pornit / oprit) | DA / NU | DE / ÎN (deschis / închis)
 on (prep.)  pe | deasupra | peste | asupra
 on the defensive

 on the offensive

 retras pe poziție de apărare | în apărare | temător, tras înapoi, retractat {dar gata de ripostă}

 atacînd | în atac {aflat în stare de atac}

 on the fly  în timp real | din zbor | din mers | dinamic
 on the one hand

 on the other hand

 pe de o parte

 pe de altă parte

 on top  deasupra | în vîrful
 online

 online help

 conectat {la internet} | plexat | branșat | internetic | onlainat | onlain

 ajutor pe internet {secțiune de ajutor disponibilă pe situl autorului softului}

 on-demand  la cerere
 one

 one-on-one

 unu

 unu-la-unu

 opacity

 opaque

 opacitate

 opac {netransparent}

 open

 opening

 open world

 deschide | openează

 deschidere | openare

 lume deschisă  {lume virtuală mare în care jucătorul se poate deplasa și acționa nestingherit}

 operating system  sistem de operare | sistem operator
 operating system  sistem de operare | sistem operator
 operation  operație
 option

 optional

 opțiune

 opțional | facultativ

 optimize  optimizează
 order

 order

 ordonează | comandă | orderează

 comandă | ordin | ordine | order {pentru cumpărarea unui produs}

 orientation  orientare
 ortho*  orto* {prefix pt. cuvinte compuse care semnifică ceva drept sau corect}
 outdated  depășit | învechit | expirat | exdatat {ceva care nu mai este actual}
 other  altceva | altul, alta, alții, altele | celălalt, cealaltă, ceilalți, celelalte
 outdent

 

 exdentează | exdentare | autdentează

 {indentare inversă a textului, spre stînga, adică spre exteriorul paginii}

 outdoor  exterior | în aer liber | înafară
 outgoing  ieșind (ieșindă) | plecînd (plecîndă) | eferent (eferentă) {conexiune}
 outline (subst.)

 

 

 outline (verb)

 outliner

 schiță | plan | ierarhie | creionare | schemă | proiect | contur

 infoarbore | infoierarhie | autlain (autlainuri)

 {gruparea unor informații sub formă de listă ierarhizată}

 schițează | conturează | creionează

 schițator | planator | ierarhizator | schemator | proiector | conturator | creionator | autlainer

 output (subst.)

 output (verb)

 outputted

 rezultat | {date de} ieșire | scoatere | autput (autputuri) | dinpunere {pus înafară}

 scoate | obține | autputează | dinpune

 obținut | ieșit | scos | exputat | autputat | dinpus

 outsourcing  externalizare
 outside

 outside the box (thinking)

 afară | dinafară | exterior

 (gîndire) neconvențională | creativă | deschisă | neînchistată | înafara canoanelor, a căilor bătute

 outsider

 

 

 neofit | neinițiat | necunoscător | exteriom {om din exterior} | exteriorean | exteriorist | afarist

 {persoană din afara unui anumit cerc, aflată în necunoștință de cauză}

 nefavorit {cu puține șanse de cîștig într-o competiție}

 out of line

 out of memory

 out of range

 out of sequence

 out of the box

 out of the box (thinking)

 out of the blue (= o.o.n)

 out of nowhere (= o.o.t.b)

 decalat

 memorie epuizată {utilizată în întregime}

 în afara intervalului

 defazat

 (utilizare) la cheie | din prima | la scoaterea din cutie {ceva care funcționează imediat fără greutate}

 (gîndire) neconvențională, creativă, deschisă, neînchistată | înafara canoanelor, a căilor bătute

 din senin | pe neașteptate | pe nepregătite | imprevizibil | neprăvăzut

 de nicăieri | nitam-nisam | pe nepusă masă | fără nici o înștiințare

 over*  supra* {prefix pt. cuvinte compuse care semnifică o exagerare} | prea* {sufix ca în "preaplin"}
 overcharge  suprasarcină | supraîncărcare | preaîncărcare | sarcină excesivă, exagerată
 overdue  scadent | întîrziat {cu termenul de realizare depășit}
 overexposure  supraexpunere | preaexpunere
 overflow  supraplin | revărsare | supraîncărcare
 overhead  (de) gestionare {date suplimentare adăugate unei transmisii pentru administrarea ei}
 overload  supraîncărcare | suprasarcină | preaîncărcare | încărcare excesivă, exagerată
 overlap

 overlapping

 suprapune parțial | încalecă

 suprapunere parțială | încălecare

 overlay

 

 (arie de) suprapunere totală | amplasare peste ceva

 acoperire totală a ceva | overlei (overleiuri)

 overline

 overlined  

 supraliniază

 supraliniat

 overload  supraîncărcare | suprasarcină | preaîncărcare | încărcare excesivă, exagerată
 overpriced  supraprețuit {produs care costă prea mult față de caracteristicile lui}
 override

 

 supraimpune | impune forțat {impune "peste capul" cuiva} | forțează

 nesocotește | ignoră | treci peste | precumpănește | biruie | prevalează | overaidează

 oversee

 overseer

 supraveghează | veghează

 supraveghetor | veghetor | responsabil

 overseed  supradonează | supradonare | preadonare | donare excesivă, exagerată {în cazul torentelor}
 overview

 

 panoramă | vedere de ansamblu | vedere generală | supravedere

 privire de ansamblu | privire generală | supraprivire

 overwrite  suprascrie {scriere peste datele existente anterior, care sînt astfel înlocuite}
 [to] own  [a] deține | deții {a avea ceva în proprietate}
 own  propriu | al său personal {ceva aflat în proprietate personală}
 owner  proprietar | posesor
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 pacemaker  generator de ritm (cardiac) | ritmator
 pack, package

 pack, package, packet

 packed, packaged
 împachetează | pachetează | pachează

 pachet | pac (pacuri)

 împachetat | pachetat | pacat
 pad

 padding

 capitonează | căptușește | padează

 capitonare | căptușire | padare

 page break  final de pagină | finalpagină
 page file  filă de paginare | pagifilă (pagifile)
 paging  paginare {transferul de date între memoria RAM și un dispozitiv de stocare}
 paint  pictează, vopsește | vopsea
 pair

 paired

 pairing

 pereche

 (îm)perecheat | cuplat

 (îm)perechere | cuplare

 palatable

 palatable for X

 gustos | apetisant | plăcut

 pe gustul lui X

 palette  paletă
 pan

 panning

 pan-scan
 panează

 panare {mișcare de urmărire a cadrului filmat}

 panare-scanare | panează-scanează | pan-scanează
 pane

 panel

 panou

 panou | panel (paneluri)

 parallel interface  interfață paralelă
 parameter  parametru
 parent

 parenting

 parent folder

 parental control

 părinte | element supraordonat

 părințire

 dosar părinte | dosar superior

 control părintesc | control parental {controlul părinților asupra activității la calculator a copiilor}

 parenthese  paranteză rotundă ( )
 parse

 parser

 parsing

 

 parsează

 parser | parsator

 parsare

 {analiză interpretativă; analizarea unui enunț descompus în părțile componente, cu interpretarea lui}

 partition

 partition

 partitioning

 

 partiționează | compartimentează

 partiție | compartiment

 partiționare | compartimentare

 {împărțirea spațiului de stocare în mai multe părți ce funcționează ca compartimente separate de date}

 party

 party

 petrecere | praznic | grup, grupare

 partid

 pass (subst.)

 pass (verb)

 trecere | reușită | pasare | transmitere | depășire

 trece [un test] | reușește [la un examen] | pasează | transmite | depășește

 password

 

 

 passphrase

 

 parolă | cuvînt de trecere | cuvînt de acces | cuvîntolă

 {grup (secret) de caractere ce permite efectuarea unei acțiuni sau accesul la un obiect restricționat}

 {"pass" + "word" = cuvînt care permite trecerea, pătrunderea într-un loc cu acces restrîns}

 parofrază | pasfrază | accesfrază | frazparolă | frazolă | frază de trecere | frază de acces

 {șir de cuvinte și caractere care funcționează ca o parolă, mărind dificultatea de a o descifra}

 paste

 pasting

 lipește | pastează

 lipire | pastare {inserare/introducere a unui element într-un anumit loc}

 patent  patent (patente) | brevet (brevete)

 {document legal care stabilește drepturile de autor asupra unei invenții}

 pattern  model | tipar | patern (paternuri)
 pause

 pause

 pauzează

 pauză

 patch 

 

 patch

 patching

 petic | pansament | peci

 {filă a cărei executare duce la repararea unor buguri sau la îmbunătățirea performanțelor unui soft}

 peticește | pansează | pecește

 peticire | pansare | pecire {acțiunea de reparare sau îmbunătățire a unui soft}

 path  cale (căi) | drum (drumuri)
 pay (subst.)

 pay (verb)

 pay as you go

 pay to win

 

 Pay 'n' Spray

 plată | salariu

 plătește

 plătești cît consumi | preplătit

 plătești ca să cîștigi | cîștigi dacă plătești

 {jocuri gratuite pe internet ce pot fi bătute doar dacă cumperi elemente ajutătoare}

 Plătește și Vopsește (Spoiește/Stropește) {numele garajelor pentru vopsire și reparare în jocul GTA}

 payload  încărcătură | povară | umplutură | conținut | pachet
 payment  plată (plăți) | peiment (peimenturi)
 payoff  răsplată | recompensă
 paywall

 

 acces plătit | acces cu plată | platazid | platacces

 {dispozitiv ce permite accesarea conținutului de pe un sit doar după plata unei taxe (abonament)}

 PDA

 Personal Digital Assistant

 ADP | PDA

 Asistent Digital Personal

 peace

 peace of mind

 pace

 liniște sufletească

 peak  vîrf
 peek (verb)

 peek (subst.)

 take a peek

 trage cu ochiul | iscodește | aruncă o privire (pe furiș) | privește pe furiș | spionează cu privirea

 tragere cu ochiul | iscodire | privire fugară pe furiș | privire fugitivă | spionare cu privirea

 aruncă un ochi | uită-te rapid | bagă un ochi

 peer

 peer

 peering

 peer-to-peer

 partener | părtaș | pir (piri) {exclusiv pentru softuri de partajare}

 parteneriază | părtașează | pirează

 parteneriat | părtășire | pirare

 partener-la-partener | părtaș-la-părtaș | pir-la-pir {în sensul de egal-la-egal, nu client-server}

 pending  în așteptare
 percent

 percentage

 procent (procente) | percent (percente)

 procentaj | percentaj

 perform

 performed

 efectuează | execută | îndeplinește | fă

 efectuat | executat | îndeplinit | făcut

 peripheral  periferic
 perk  privilegiu | beneficiu | avantaj | bonus | răsplată, recompensă suplimentară | perc (percuri)
 permanent

 permanently

 permanent

 definitiv {de ex. ștergere definitivă} | permanent

 permalink  permalegătură | legătură permanentă | permalinc
 permission  permisiune
 persona  personificare | întrupare | întruchipare
 pet (subst.)

 pet (adj.)

 pet (verb)

 pet shop | pet store

 pet project

 animal de companie

 favorit, preferat | drag, îndrăgit | de suflet

 mîngîie | giugiulește

 magazin de animale | magazin animalier | animagazin | anișop

 proiect de suflet

 pet peeve

 

 chestie enervantă, iritantă, insuportabilă

 {comportament al altora care deranjează în mod special pe cineva}

 phablet  tabletfon (tabletfoane) {telefon mobil cu ecran mare, apropiat ca dimensiuni de o tabletă}
 phishing

 phisher

 momire | ademenire | pungășie | înșelare

 momitor | ademenitor | pungaș | înșelător

 photo (photos)

 photoplotter

 photostream

 

 poză (poze) | fotografie (fotografii)

 fototrasator | fotoploter | fotoplotor

 fotostrim, strim foto | fotoflux, flux foto

 {flux de poze, de ex. al unei colecții personale de pe situl Flickr}

 piece  bucată | piesă | parte
 pica  pica {unitate de măsură tipografică, egală cu 12 puncte}
 pick (subst.)

 pick (verb)

 alegere | culegere (adunare, strîngere)

 alege | culege (adună, strînge)

 pick the brain

 

 

 descoase (pe cineva) | ia la întrebări | iscodește cunoștințele (cuiva)

 cercetează / scormonește / răsfoiește / stoarce creierul (cuiva)

 {a se informa de la cineva punîndu-i întrebări despre ce te interesează}

 picture

 pic (pics) - presc.

 imagine | poză

 poză (poze) | imagine (imagini)

 pie chart

 

 diagramă tort

 {grafic circular ce afișează părțile unui ansamblu sub formă de sectoare ("felii de tort") colorate diferit}

 pierce

 piercing

 străpunge | perforează | găurește

 străpungere | perforare | găurire

 pill

 red pill

 blue pill

 purple pill

 pilulă | pastilă

 pilulă roșie {pilulă simbolică ce ar duce la înțelegerea realității în mod dureros, dar adevărat}

 pilulă albastră {pilulă simbolică ce ar duce la înțelegerea realității în mod convenabil, dar neadevărat}

 pilulă mov {pilulă simbolică ce ar duce la un mod intermediar de înțelegere a realității, între p.a. și p.r.}

 pin

 pinned

 prinde | țintuiește | fixează | pionează | pinează

 prins | țintuit | fixat | pionezat | pinat

 pinnacle  pisc | culme | apogeu | vîrf | încununare | pinaclu (pinacluri)
 pipeline | pipe

 pipeline | pipe

 conductă {de randare, de prelucrare} | țevlinie | pipălinie | piplinie {literal "linie de țevi (sudate)"}

 conductează {înlănțuie ca printr-o conductă} | țevliniază | pipăliniază | piplinează

 pissed (off)  ofticat | enervat | iritat | supărat
 pitch  tonalitate [sonoră] | timbru [sonor] | pici (piciuri)
 pixel (pixels)

 pixelation

 pixel shader

 pixel (pixeli)

 pixelare | pixelizare

 prelucrător de pixeli | pixelședăr

 placeholder  calapod (calapoade) | locținător (locținători)
 planner  planificator
 platter (platters)  platan (platane) | plater (platere)
 play (verb)

 play (subst.)

 play rough

 play dirty

 player

 playability

 redă | rulează | joacă | pleiază | ascultă (pt. audio) | vezi / vizionează (pt. video)

 redare | rulare | joc | pleiare | ascultare (pt. audio) | vedere / vizionare (pt. video)

 joacă dur

 joacă murdar {cu încălcarea regulilor}

 redor | rulor | jucător | pleier | ascultător (pt. audio) | văzător / vizionator (pt. video)

 jucabilitate {experiența generală resimțită la jucare} | pleiabilitate

 playlist

 

 listă de redare | redlistă | listă de rulare | listă de ascultare / vedere (vizionare) | rulistă | pleilistă

 medialistă | videolistă | audiolistă | joclistă

 PlayStation  JocStație | DivertiStație {dispozitiv electronic dedicat exclusiv divertismentului (jocuri, filme, muzică)}
 playthrough

 

 parcurgere | parcurs | străbatere

 {explorare completă a unui joc, expusă ca film, cu sau fără comentariu însoțitor}

 plot (subst.)

 plot (verb)

 plotter

 trasare {desenarea unui grafic} | plotare | parcelă, lot (de pămînt) | complot | intrigă

 trasează | plotează

 trasator (trasatoare) | ploter (plotere) | plotor (plotoare)

 plug  dop | ștecher | plug (pluguri)
 plugin  implant |extensie | împlînt | înfipt (înfipturi) | altoi | grefon | prelungire | plughin (plughinuri)
 plug in

 

 implantează | conectează | branșează | înștechează

 împlîntă | altoiește | grefează | bagă | înfige | plughează

 plug and play

 

 

 

 implantează și lucrează | conectează și lucrează | branșează și lucrează | înfige și lucrează

 conectezi și merge | branșezi și merge | bagi și merge | înfigi și merge | împlînți și merge

 bagă și lucrează | plughează și lucrează | plughează și pleiază | plughezi și merge

 {dispozitiv detectat și configurat automat cînd e conectat la un sistem, devenind imediat funcțional}

 plus (pluses)  plus (plusuri) | avantaj (avantaje)
 podcast

 

 podcatcher

 podcast (podcasturi) 

 {canal media care difuzează conținut episodic sub formă de file audio sau video atașate unui flux RSS}

 podcastor {soft pentru recepționarea (descărcarea) și administrarea podcasturilor}

 point  punct (puncte) | point (pointuri)
 point

 point out

 pointer

 point and click

 point and click game

 

 arată [într-o direcție] | indică | pointează

 atrage atenția | subliniază (un anumit aspect) | indică în mod special

 arătător | indicator | pointer (pointere)

 indică și clichează | arată și clichează

 joc indică și clichează | joc indicator-clicator

 {joc bazat pe intuiție la care trebuie clicat în zona relevantă a imaginii pentru a putea progresa}

 polish

 polished

 polisher
 șlefuiește | cizelează | lustruiește | rafinează | polizează | polișează

 șlefuit | cizelat | lustruit | rafinat | polizat | polișat {un produs realizat la cel mai înalt nivel calitativ}

 șlefuitor | cizelator | lustruitor | rafinator | polizor | polișer
 poll (polls)  sondaj (sondaje) | pol (poluri)
 popup

 popup window

 

 popîc | popsus | hopa {care apare pe neașteptate, intempestiv, provocînd o stare de surpriză}

 fereastră popîc | f. popsus | f. hopa {fereastră care apare pe neașteptate, surprinzînd utilizatorul}

 fereastră țîșnitoare | f. năvălitoare | f. năpustitoare

 port (ports)  port (porturi)
 portable  portabil | purtabil {dispozitiv care poate fi ținut la purtător | soft care nu necesită instalare pe SO}
 portrait  portret {format de imagine la care înălțimea este mult mai mare ca lățimea}
 post (verb)

 post (subst.)

 postează

 post (posturi) {mesaj publicat pe un forum/grup de discuții}

 postpone  amînă {lasă pe altă dată} | postponează
 power

 powered

 power efficient

 power hungry

 power plan
 putere | energie electrică

 motorizat | propulsat | energizat | însuflețit | alimentat, hrănit | împuternicit

 eficient energetic | energoeficient {dispozitiv care consumă puțină energie electrică}

 flămînd de energie | flămînd energetic | energoflămînd {dispozitiv care consumă multă energie}

 plan energetic {plan de administrare a consumului de energie electrică}
 power user  utilizator priceput | meseriaș
 PPI

 Pixels per Inch

 PPI

 Pixeli per Inci {numărul de pixeli dintr-un inci, care determină rezoluția imaginii}

 prank

 prankster

 farsă | păcăleală | năzbîtie | ștrengărie | poznă

 farsor | păcălitor

 precedence  întîietate | prioritate | precedență
 predefined  predefinit
 predict

 prediction

 predictor

 prezice | prevestește

 prezicere | prevestire

 prezicător | prevestitor

 preference  preferință (preferințe)
 prefetch

 prefetching

 

 preîncarcă | predeschide | antepreia | înaintepreia | prefeciază

 preîncărcare | predeschidere | antepreluare | înaintepreluare | prefeciare

 {preluare în avans a unei file, anticipînd folosirea ei pentru o anumită activitate}

 prefix  prefixează | prefix
 preload  preîncarcă
 preorder  precomandă {opțiune de cumpărare a unui produs încă neapărut pe piață} | preordează
 prepaid  preplătit
 prequel

 

 precedare | prechelă

 {produs cultural (joc, film, carte) a cărui acțiune se petrece înaintea celei a unui produs apărut anterior}

 preset  presetare {setare prestabilită}
 press  apasă {butonul} | presează
 pretty

 pretty X (good, etc.)

 drăguț

 destul de X (bun, etc.)

 preview

 preview

 

 previzionează | previstează | precenzează | previzualizează

 avanpremieră | previzionare | precenzie | previstare | previzualizare

 {recenzie a unui produs nelansat încă}

 previous

 

 precedentul (precedenta) | înapoi | previosul (previoasa)

 {regresie (întoarcere) treptată într-un șir de elemente (ferestre, pagini, pași ai unei operații)}

 price (subst.)

 price (verb)

 priceless

 preț

 prețuiește

 neprețuit {ceva atît de important încît nu i se poate pune un preț}

 primary  principal | primar
 print

 print

 printer

 printing

 print preview
 tipărește | printează | imprimă

 tipăritură | print | imprimat

 tipăritor | printer | imprimantă

 tipărire | printare | imprimare

 previzionează tipăritura |  printul | imprimatul
 priority

 prioritize

 prioritate | întîietate

 prioritizează {acordă prioritate crescută unei acțiuni}

 privacy

 private

 private joke

 confidențialitate | intimitate | privație (privația, privațiile) | privatate (privatatea, privatățile)

 privat | confidențial | intim

 glumă internă | glumă privată {glumă înțeleasă doar de inițiați}

 probe (subst.)

 probe (verb)

 probing

 sondă

 sondează

 sondare

 problem

 problem solved!

 problemă | dificultate | chestiune | treabă

 problemă rezolvată!

 process

 processor

 processing

 proces

 procesor | prelucrător

 procesare | prelucrare

 product  produs
 profile  profil
 program

 program files

 programmer

 programming

 programming language

 program (programe) | soft (softuri)

 filele programelor | file programe

 programator | softist {producător de programe de calculator}

 programare | softare {crearea programelor de calculator}

 limbaj de programare {limbaj tehnic folosit la crearea programelor}

 project  proiect
 promoter

 promotion

 promotor

 promoție {ofertă avantajoasă pentru cumpărător}

 prompt

 prompt

 prompt

 prompter

 îndeamnă | propune | sugerează | promptează

 îndemnare | îndemn | propunere | sugestie | promptare

 prompt (prompturi)

 prompter (promptere)

 prone

 

 culcat (pe burtă) | întins (cu fața în jos, la pămînt)

 înclinat | predispus (la a face ceva)

 proof

 X-proof

 future-proof

 probă | dovadă

 rezistent la X | imun la X | asigurat pentru X

 asigurat pentru viitor {dispozitiv cu caracteristici tehnice avansate care-i asigură folosirea și în viitor}

 property (properties)  proprietate (proprietăți)
 proprietary  proprietar | în proprietate
 protect

 protection

 protected
 protejează

 protecție

 protejat
 protocol  protocol (protocoale) {set de reguli}
 provide

 provider

 furnizează | providează

 furnizor | providor

 proxy server

 

 server proxy | interpus | intercalat | intermediar | proxim | mandatar

 {server intercalat între calculator și serverul final}

 pseudonym  pseudonim
 public domain  domeniu public {lucrare intelectuală (de ex. un soft) pentru care nu trebuie plătite drepturi de autor}
 public relations | PR  relații cu publicul | RP
 publish

 publisher

 publică

 publicist | publicant | publicator | editor | pablișăr

 pull

 pull the trigger

 trage

 apasă pe trăgaci

 pulverize

 pulverization

 pulverizează | pulberează | pulberizează

 pulverizare | pulberare | pulberizare

 puppy  puiuț | puișor | cățeluș
 purge  purjează | depurează | curăță complet | evacuează
 push

 push button

 push down the throat

 apasă {un buton} | împinge {un obiect}

 buton de apăsare

 bagă pe gît {a forța pe cineva să accepte ceva nedorit}

 put  pune | pus (pusă)
 puzzle  încurcătură | nedumerire
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 quad band

 quad core

 cvadribandă | patrubandă | cuadbandă

 cvadrinucleat | patrunucleat | cuadnucleat | cvadricorat | cvadricordat

 quarantine

 quarantine

 carantină

 pune în carantină | carantinizează | carantinează

 queue (verb)

 queue (subst.)

 pune în coadă | înșiruie | încodează

 coadă (de așteptare) | șir (de așteptare)

 query  interogare | cherare (cherări)
 quest  obiectiv (obiective) | chest (chesturi)
 quiet  silențios
 quit  părăsește | ieși | chitează {închiderea completă a unui soft}
 quota  cotă {cotă-parte}
 quote  citează | citat | cotează
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 rack

 

 rack-mountable

 stand | rastel | etajeră | rac (racuri)

 {cadru metalic etajat, folosit ca suport pt. aparate electronice (băgate în locașuri și interconectate)}

 stand-montabil | rastel-montabil | rac-montabil

 ragdoll  păpușă de cîrpă
 raise the bar  ridică ștacheta
 RAM

 Random Access Memory

 RAM | MAA

 Memorie cu Acces Aleator

 rampage

 

 turbare | furie | dezlănțuire | căpiere | tărăboi

 masacru | căsăpire | nimicire | exterminare | devastare

 random

 randomize

 aleator | la întîmplare | random

 randomizează | aleatorizează | întîmplărizează

 range  interval | domeniu {de valori} | rengi (rengiuri)
 rank

 rank

 rang (ranguri) | ranc (rancuri) | rank (rankuri)

 ordonează după rang | rangordonează | ranghează | ranchează

 ransom

 ransomware

 

 răscumpărare

 răscumpărsoft

 {soft malițios ce criptează datele de pe calculatorul infectat și cere o plată (răscumpărare) pt. a le decripta}

 rate (subst.)

 rate (verb)

 rating

 rată | viteză | curs | cotă | procent | ritm {de desfășurare a unei acțiuni}

 prețuiește | cotează | apreciază | notează | estimează | evaluează

 prețuire | cotare | apreciere | notă | estimare | evaluare {cuantificarea popularității unei emisiuni}

 ratio

 ratio (pt. torente)

 raport | proporție | fracție | rație

 raport (Î/D) {raportul între cantitatea de date încărcate ("uploaded") și descărcate ("downloaded")}

 raw  brut | neprelucrat
 raytracing  raztrasare | trasarea razei
 reach (subst.)

 reach (verb)

 amploare | domeniu | interval | întindere | anvergură | rici (riciuri)

 atinge | ajunge la

 read

 reading

 reader

 read-only

 citește | citit

 citire

 cititor {program pentru citirea unor tipuri de file complexe care conțin text (PDF, XML, etc.)}

 doar-citire | nemodificabil {itemul marcat așa poate fi doar deschis/executat, nu și modificat}

 realm  domeniu | tărîm (tărîmuri) | realm (realmuri)
 (in) real-time  (în) timp real | realtimp
 reason

 reasoning

 reasoner

 is there a reason for X?

 X is there for a reason

 rațiune, judecată, minte | motiv, cauză

 raționament | judecată

 raționator | inferențiator | inferențor | gînditor | chibzuitor

 e vreun motiv (scop) pentru X ?

 X este acolo pentru un scop (motiv) {are sens, poate fi explicat, deși pare ciudat la prima vedere}

 reboot (verb)

 reboot (subst.)

 rebutează | redemarează | repornește

 rebutare | redemarare | repornire

 rebound  ricoșează
 recall

 recall

 reapelează | reamintește | recheamă | resună | recolează

 reapelare | reamintire | rechemare | resunare | recolare

 receive

 receiver

 primește | recepționează | recevează | resivează

 receptor {în cazul aparatelor} | primitor | recevor (recevoare) | resivăr (resivere)

 recipient  destinatar {în cazul mesajelor electronice} | adresant | primitor | receptor | recipient (recipienți)
 recognition  recunoaștere
 record

 recording

 înregistrează | recordează

 înregistrare | recordare

 recover

 recovery

 recuperează | reconstituie | revino | recoverează

 recuperare | reconstituire | revenire {însănătoșire} | recoverare

 recruit

 recruitment

 recrutează | recrut

 recrutare

 rectangular  dreptunghiular
 recurrent  repetitiv, recurent {eveniment care se repetă la anumite intervale de timp}
 recursion

 recursive

 recursivitate {repetitivitate automată a unei funcții sau proceduri}

 recursiv | autorepetitiv

 recycle bin  reciclator | tomberon | coș de reciclare | coș de gunoi | benă de reciclare | reciclobenă
 redirect  redirecționează | redirecționare | redirectează
 redo  reexecută
 refer

 reference

 reference mark

 reference desk

 referrer
 referă

 referință {material care conține informații suplimentare, referitoare la subiectul tratat}

 marcaj de referință {marcaj, de ex. (*), care indică o referință, aflată de obicei într-o notă de subsol}

 birou de îndrumare | birou de informații

 referent
 reflow

 reflow

 

 refluează | retoarnă | repoziționează | rearanjează | reașezare | refluidează

 refluare | returnare | repoziționare | rearanjare | reașezare | refluidare

 {recalculare a poziției elementelor unei pagini de internet}

 refresh

 refresh rate

 împrospătează | primenește | reîmprospătează | reafișează | refreșează

 rată de împrospătare {numărul de afișări ale imaginii pe ecran într-o secundă}

 refurbish

 refurbished

 recondiționează | renovează | refurbează | refurbișează

 recondiționat {pt. produse} | renovat {pt. clădiri} | refurbat | refurbișat

 regex  regex (regexuri) {prescurtare de la "regular expression"} | expresie regulată
 register

 registration

 înregistrează(-te) | înscrie(-te) | registrează(-te)

 înregistrare | înscriere | registrare

 registry  registru
 regular expression  expresie regulată {formulă pentru căutarea avansată în documente} | regex
 reject

 rejected

 respinge | rejectează

 respins | rejectat

 related

 relational

 relative

 relative to

 înrudit {cu ceva} | referitor {la ceva} | corelat | legat | asociat | relaționat

 relațional {care implică relații (interdependențe) între elemente}

 relativ | rudă

 comparativ cu

 relevance

 relevant

 relevanță

 relevant | potrivit | adecvat | corespunzător | doveditor | adeveritor | probator

 release  lansare {a unui produs} | eliberare | relizare
 reliable

 reliability

 fiabil | de încredere | reliabil

 fiabilitate | reliabililtate

 reload [a file]  redeschide [o filă] | reîncarcă | relodează
 remaining  rămas
 remember  memorează | adu-ți aminte | ține minte | remembrează
 remind

 reminder

 adu aminte | amintește | reamintește | remindează

 amintitor | reamintire | reamintitor | memento | aducere aminte | remindor

 remove

 removable

 

 înlătură | îndepărtează | exclude | elimină | remuvează | remută

 detașabil | înlăturabil | îndepărtabil | mutabil | amovibil | mișcabil | remuvabil | remutabil

 {dispozitiv care se atașează și se desprinde (ex: stic USB)}

 remote

 remote access

 

 distant (distantă) | îndepărtat | aflat la distanță | remot (remotă)

 telecontrolare | telecontrol | teleaccesare | teleacces | acces la distanță

 {folosirea unui calculator de la distanță, prin internet}

 rename  renumește | redenumește
 render

 rendering  

 renderer
 randează

 randare {reprezentare a unei imagini grafice 2D/3D sau video}

 randator
 reopen  redeschide | reopenează
 repair  repară | reparare
 reparse (point)  punct de reparsare | reparsează
 repeat

 repeater

 repetition
 repetă

 repetitor

 repetare
 replace  înlocuiește | replasează
 replay

 replay

 repetă | repleiază {un clip audio/video}

 repetare | repleiere {a unui clip audio/video}

 replay gain  normalizarea redării | nivelarea redării {nivelarea automată a volumului de redare a melodiilor}
 replenish  reaprovizionează | fă plinul
 replica | replication

 replicate

 replică | dublură | reproducere | copie

 replichează | dublează | reprodu | copiază

 reply

 reply all

 răspunde | răspuns | replică

 răspunde tuturor | răspunde către toți

 report  raportează | raport (rapoarte) {dare de seamă}
 repository  depozit | antrepozit | magazie | repozit | repozitor | repozitoriu
 reprint (verb)

 reprint (subst.)

 retipărește | reprintează

 retipărire | reprintare

 request  cere, cerere | solicită, solicitare | rechestează
 require

 required

 requirement
 necesită | solicită | rechirează

 necesar | obligatoriu | rechirat

 cerință | necesitate | exigență | specificație | solicitare | rechirare
 resample  reeșantionează | resamplează
 rescan  rescanează
 rescue  recuperează | restaurează | restabilește
 resend  retrimite | resendează
 reset (subst.)

 

 reset (verb)
 resetare | restabilire | reinițializare

 {revenire/readucere la starea inițială (predefinită) a unei variabile}

 resetează | restabilește | reinițializează
 resize

 resizable

 redimensionează

 redimensionabil

 resolution (general)

 resolution (video)

 rezolvare | soluționare

 rezoluție {măsurătoare a definiției grafice (clarității) unei imagini afișate pe hîrtie sau ecran}

 resource  resursă (resurse)
 restart  repornește | redemarează
 restore

 System Restore

 restaurează | restabilește | recuperează | restorează

 Restauratorul Sistemului {program care restaurează sistemul de operare, de obicei inclus în acesta}

 restrict  restricționează
 resume  reia | rezumează
 retain  reține | păstrează
 retouch

 retouching

 retușează

 retușare {modificarea unei imagini, de obicei pentru a o face să arate cît mai bine}

 retrieve  obține | retrivează
 retry  reîncearcă | reîncercare | retriază
 return (verb)

 return (subst.)

 Return Key

 întoarce | dă înapoi

 întoarcere | revenire | reîntoarcere

 Tasta Enter (la calculatoare) | Tasta Întoarcere (la mașinile de scris)

 ROI

 low/high ROI

 Return on Investment

 

 

 RDI | RCI

 RDI (RCI) scăzut/crescut (mic/mare)

 Retur din Investiție | Reîntoarcere din Investiție | Randamentul Capitalului Investit

 {măsură a profitabilității/eficienței unei investiții}

 {venitul întors dintr-o investiție, adică banii cîștigați într-o anumită perioadă raportați la investiția inițială}

 reuse  reutilizează | reuzează
 revamp

 

 renovează | reînnoiește | reînviorează | reinventează | revampează

 restaurează | recondiționează | reamenajează | reorganizează

 revenue (revenues)  venit (venituri) {bănești} | reveniu (reveniuri)
 reverse

 reverse engineering

 reversing

 inversează

 inginerie inversă | inversinginerie | reversinginerie | retroinginerie

 inversare

 revert  reîntoarce | revino {anularea unor modificări cu întoarcere la starea inițială}
 review

 review

 reviewer
 recenzează | examinează | revistează ("trece în revistă ceva") | reviază

 recenzie | examinare | revistare | reviu (reviuri)

 recenzor | examinator | revistor | revior
 revise

 revised

 revision
 revizuiește

 revizuit {modificat în sensul corectării greșelilor sau îmbunătățirii}

 revizie | revizuire
 revocation

 revoke

 revocare | contramandare | abrogare | retractare, retragere

 revocă | contramandează | abrogă | retractează, retrage

 rewritable  reinscripționabil | reinscriptibil | reînregistrabil | rescriibil | rescriabil
 RGB

 Red Green Blue

 RVA | RGB {metodă de obținere a tuturor culorilor folosind un amestec variabil de R, V, A}

 Roșu Verde Albastru

 rich text  text bogat
 rig (subst.)

 rig (verb)

 rigged

 rigged from the start

 

 utilaj | aparat | instalație | aranjament | rig (riguri)

 asamblează | instalează | echipează | ajustează | aranjează | dotează | măsluiește | truchează

 trucat | măsluit | aranjat | echipat | instalat | dotat

 aranjat (trucat, măsluit) de la început

 {manipulare a unei situații/competiții pentru ca să ofere cuiva un avantaj incorect}

 right-click  clic-dreapta
 ringtone  ton de apel | tonapel | apelton | rington | țîrton (tîrtonuri)
 rip

 ripping

 extrage | jupoaie | ripează

 extragere {a conținutului media al unui disc optic} | jupuire | ripare

 riser  ridicător | înălțător
 roaming  hoinărit | roming
 rocket

 rocketman

 rocket science

 it's not rocket science

 rachetă

 rachetist

 rachetistică | știința rachetelor

 nu e rachetistică {nu e ceva greu de învățat sau de făcut}

 role

 role-playing game

 rol

 joc de roluri | roljoc (roljocuri) | jocrol (jocroluri)

 roll (subst.)

 roll (verb)

 keep something rolling

 rostogolire | învîrtire | înrulare | rulou

 rostogolește | învîrte | înrulează

 a menține ceva în funcțiune

 rollback  revenire {la o stare anterioară}
 rollout  lansare | inaugurare {acțiunea de a lansa pe piață un produs}
 root (subst.)  rădăcină
 root folder  dosar-rădăcină | dosar principal | dosar vatră
 root (verb)

 

 rădăcinează | robește | subjugă

 {preluarea controlului total asupra unui dispozitiv electronic}

 rooted

 

 rădăcinat | robit | subjugat

 {dispozitiv asupra căruia s-a obținut controlul total, de obicei pentru a-i modifica funcționalitatea}

 rooting

 

 rădăcinare | robire | subjugare

 {preluarea controlului total asupra unui dispozitiv electronic prin mijloace neaprobate de producător}

 rootkit

 

 rădăcinător | robitor | subjugator | rădăkit | robikit | subjukit

 {program folosit la preluarea (pe ascuns) a controlului asupra unui sistem}

 rotate

 rotation

 rotește

 rotire

 rough

 

 when the going gets rough

 to have a rough time

 to have it rough

 to play it rough

 brut, nefinisat, neșlefuit, neprelucrat | aspru, rugos, lipsit de finețe

 grosolan, brutal, bădăran | dificil, greu | dur

 cînd lucrurile se complică (devin mai dificile) | cînd se împute treaba | cînd se îngroașă gluma

 a trece printr-o perioadă grea, dificilă | a trece printr-o pasă proastă | a se descurca cu greu

 a-i fi greu | a avea de furcă cu ceva | a face față cu greu

 a juca tare (fără menajamente, necruțător, brutal, dur, agresiv, violent)

 route

 route

 router

 

 cale | drum

 direcționează | îndrumă | orientează | ghidează | rutează

 ruter | dirijator | direcționator | orientator | ghidator

 {aparat care direcționează/dirijează pachetele de date în diverse părți ale rețelei}

 routine  rutină
 row (rows)  rînd (rînduri) | rou (rouri)
 rule  regulă (reguli) | rulă (rule)
 ruler

 ruler

 riglă (rigle) | ghidaj

 conducător

 rumor

 rumor has it

 zvon | bîrfă | rumoare

 se zvonește | se bîrfește | se șoptește pe la colțuri

 run

 X is running

 rulează | execută | lansează | runează

 X rulează | X se află în desfășurare | X se află în curs {X = un anumit program}

 run and gun

 running and gunning

 aleargă și împușcă

 alergare și împușcare {modul obișnuit de desfășurare a jocurilor video cu împușcături}

 runaround  înconjurare | înconjurător
 runs like a charm

 runs like a champ

 merge ca vrăjit {dispozitiv/soft care funcționează foarte bine} | merge ca uns

 merge ca un campion {dispozitiv/soft care funcționează foarte bine} | merge de rupe

 runtime  secvență {de execuție a unui program} | runtimp
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 saggy  căzut | lăsat | fleșcăit {lucru care atîrnă în jos}
 salt

 salty

 sare

 sărat | supărat | nemulțumit | enervat | îmbufnat | cătrănit

 sample (subst.)

 sample (verb)

 sample size

 sample text

 sampler

 sampling rate
 eșantion | mostră | exemplar demonstrativ | samplu (sample)

 eșantionează | samplează

 mărimea eșantionului

 text demonstrativ | exemplificator {text dat ca exemplu pentru a ilustra rezultatul aplicării unei setări}

 eșantionator |  samplor

 rata de eșantionare | rata de samplare {numărul de eșantioane luate pe secundă}
 sandbox (substantiv)

 

 cutie cu nisip | nisipar | îngrăditură | sandbox (sandboxuri)

 {loc pt. efectuarea de operații (experimentale), ce nu vor afecta restul sistemului}

 sandbox (verb)

 

 nisipează | îngrădește | sandboxează

 {pune în funcțiune softul într-o zonă delimitată strict de restul sistemului, pe care nu-l poate afecta}

 sandboxing

 

 

 nisipare | îngrădire | sandboxare

 {funcționarea unui soft într-o zonă delimitată strict de restul sistemului, astfel el neputînd să afecteze deloc sistemul; se folosește în special pentru testări sau ca protecție a sistemului față de atacurile informatice ce pot afecta softul respectiv}

 sandwich

 sandwich maker

 senviș (senvișuri) | sanviș (sanvișuri)

 făcător de senvișuri | senvișfăcător | senviș-făcător

 saturation  saturație
 save (verb)

 save (subst.)

 save as

 save to

 saving (verb)

 saving (subst.)

 savings account

 salvează | păstrează | economisește

 salvare (salvări) | păstrare (păstrări)

 salvează ca

 salvează în

 salvez

 economie | economisire {păstrarea unor bani, necheltuirea lor}

 cont de economii {cont de depozitare a banilor care oferă dobîndă la termen}

 scale

 scale

 scalable
 scară | scală

 scarează | scalează

 scarabil | scalabil
 scan

 scanning  

 scanner
 scanează

 scanare

 scaner
 scatter

 scattered

 împrăștie | rispește | dispersează

 împrăștiat | rispit | dispersat

 schedule

 schedule

 scheduler
 orar | plan | program | schedul

 orarează | planifică | programează | schedulează

 oraror | planificator | programator | schedulator
 scope  amploare | domeniu | interval | anvergură | scop
 screen

 screensaver

 screenshot

 

 screencast

 

 ecran | scrin

 protector de ecran (protecran) | salvator de ecran (salvecran) | ecransalvator | scrinsalvator

 poză de ecran | captură de ecran | ecranpoză (ecranpoze) | scrinșot (scrinșoturi)

 {în "screenshot", sensul lui "shot" este de "tras", deci traducerea literală ar fi "ecran tras în poză"}

 înregistrare de ecran | transmitere (transmisie) de ecran | difuzare de ecran | scrincast

 {capturarea imaginii de pe ecranul calculatorului într-o filă video, adică sub forma unui film}

 script (scripts)

 script

 scripting
 script (scripturi) | scenariu

 scriptează | scenarizează

 scriptare | scenarizare
 scrobble

 scrobbler

 

 jurnalizează | indexează | scroblează

 jurnalizator | indexator | scroblor

 {program care jurnalizează/indexează piesele ascultate și le face cunoscute în profilul utilizatorului}

 scroll (subst.)

 scroll (verb)

 scrolling

 scrollbar
 sul | rulou

 derulează | scrolează

 derulare | scrolare

 bară de derulare | derulbară | scrolbară
 SDK

 Software Development Kit

 KDS | SDK

 Kit de Dezvoltare a Softului {unelte de programare pentru dezvoltarea funcționalității unui soft}

 seamless  lin | neîntrerupt | coerent | agreabil {fără disfuncționalități}
 search

 search

 searchable

 search engine

 search as you type

 search and replace

 caută | sercează

 căutare | serceare

 căutabil | serceabil {în care se poate realiza o căutare}

 motor de căutare {soft care parcurge și indexează paginile siturilor, permițînd căutarea în ele}

 caută odată cu tastarea | pe măsură ce se tastează | în timpul tastării | incremental

 caută și înlocuiește | căutare și înlocuire

 second

 X seconds ago

 secundă

 acum X secunde

 second hand  la mîna a doua | de ocazie | revîndut {obiect pus în vînzare care a mai aprținut cuiva}
 secondary  secundar
 section  secțiune
 sector  sector
 secure

 secure (verb)

 securizat | sigur | asigurat | în siguranță | securat

 securizează | asigură | securează

 security

 sec. through obscurity

 securitate | pază | siguranță | protecție | apărare | asigurare

 securitate prin obscuritate

 seed

 seed (seeder)

 seeding
 donează {file în rețelele de partajare} | sursează | emite

 donator {de torente} | sursă {în sensul de emițător}

 donare | sursare | emitere
 seek  caută
 select

 selection

 selectează

 selecție

 self-*

 self-extracting archive

 self-help

 auto-* {prefix pt. cuvinte compuse care semnifică un lucru realizabil în mod independent}

 arhivă auto-extractibilă {filă arhivată care se dezarhivează singură, fără un program special}

 auto-ajutor

 sell  vinde
 sell out (adj.)

 to sell out (verb)

 vîndut | compromis {persoană care și-a trădat convingerile inițiale, de obicei pt. un cîștig material}

 a se vinde | a face un compromis major

 semicolon  punct și virgulă ;
 send

 sender

 trimite | expediază | sendează

 trimițător | expeditor | sendor

 sensitive  sensibil | diferențiat {care ține seamă de o anumită caracteristică, de exemplu caseta literelor}
 sensor  senzor (senzori) | simțitor (simțitori)
 sentry

 sentry bot

 santinelă

 santibot {robot cu rol de santinelă}

 separator  separator (separatori) {element de departajare, de despărțire}
 sequel

 

 urmare | continuare | sechelă

 {produs cultural (joc, film, carte) care continuă acțiunea dintr-o produs anterior}

 sequence

 sequencer

 sequencing

 sequential

 secvență

 secvențator | secvenționator

 secvențare | secvenționare

 secvențial | serial | succesiv {unul după altul}

 serial  în serie | succesiv | înseriat
 serial number  număr de serie | număr serial | serialnumăr
 serious

 seriousness

 Serious Sam (joc)

 serios | grav

 seriozitate | gravitate

 Seriosul Sam | Sam Seriosul

 server (servers)

 server-side

 server (servere) | servitor | servant

 pe partea serverului | de către server

 session  sesiune
 set (verb)

 set (subst.)

 setting 

 setează | stabilește | specifică | configurează | reglează

 set | ansamblu | lot {grup de elemente}

 setare (setări) | stabilire (stabiliri) | configurare | configurație | reglare | reglaj (reglaje)

 setup | set up  instalează, instalare | aranjează, aranjament | configurează, configurare
 set the bar  pune ștacheta | stabilește ștacheta | setează ștacheta
 settle for X  a se mulțumi cu X
 SH

 Second Hand

 RV | (L)MD

 Revîndut | (La) Mîna a Doua

 shade

 shader

 umbră | nuanță (de culoare) | șed

 umbritor | nuanțator | ședer (ședere)

 shadow (subst.)

 shadow (verb)

 shadowing

 umbră

 umbrește | acompaniază, însoțește, urmează (îndeaproape), secundează, filează

 umbrire | acompaniere, însoțire, urmărire (îndeaproape), secundare, filare

 shaping  fasonare
 share

 share

 share

 share ratio

 shared

 sharing

 

 partajează {pt. lucruri materiale - de ex. cărți, discuri, file} | părtășește | partează | șerează

 împărtășește {pt. lucruri spirituale - de ex. idei, experiență, păreri} | împărtășire

 partaj (partajuri) | părtășire (părtășiri) | part (parturi) | șer (șeruri)

 raport de partajare | raport de părtășire | raport de partare | raport de șerare

 partajat | împărtășit (vezi mai sus) | părtășit | partat | șerat

 partajare | împărtășire (vezi mai sus) | părtășire | partare | șerare

 {sensul este de a folosi ceva în comun, de a pune la comun pentru folosire și de către ceilalți}

 shareware

 

 distrisoft (distrisofturi) | partasoft

 {program cu plată disponibil gratuit în versiune de testare, a cărei partajare (distribuire) e încurajată}

 sharpen

 sharpening

 sharpness

 accentuează | ascute | șarpează

 accentuare | ascuțire | șarpare {a elementelor unei imagini}

 accentuare | ascuțire | șarpare {calitatea grafică, claritatea unei imagini}

 sheet  foaie | folie {de hîrtie, de plastic, etc.}
 shell  înveliș (grafic) | cortex | scoarță | coajă | interfață de comandă | terminal | șel
 shift

 shift

 Shift Key

 mută | decalează | deplasează | comută | șiftează

 mutare | decalare | deplasare | comutare | șiftare

 Tasta Shift

 shoot

 shooting

 shooter (shooters)

 

 trage | împușcă | șutează

 tragere | împușcare | șutare

 împușcător (împușcătoare) | trăgător (trăgătoare) | pușcător | șuter (șutere)

 {joc pe calculator a cărui acțiune constă în tragerea cu diverse arme în inamici}

 shooting from the hip

 

 a trage cu arma de la șold

 a spune pe față (verde-n față, fără menajamente) | a face ceva instinctiv, fără gîndire prealabilă

 shoot first,

 ask questions later

 

 întîi tragi și-apoi întrebi | tragi întîi și întrebi dup-aia | întîi tragi și pui întrebări dup-aia

 mai întîi tragi și după aia pui întrebări | mai întîi tragi și apoi întrebi

 {acționare rapidă, pripită, fără a interesa consecințele sau părerea celuilalt}

 shop

 shopping

 magazin | șop

 cumpărături | șoping

 shortcut  scurtătură | scurtăiere (scurtăieri) | șortcut (șortcuturi)
 shout out

 give a shout out

 shout out to X

 salut, salutare | strigăt, strigătură

 salută | dă salut | transmite salutări | dă un strigăt, dă o strigătură

 îl salut pe X | salutul meu pentru X | salutările mele pentru X | îi dau un strigăt lui X

 show (verb)

 show (subst.)

 arată | înfățișează

 spectacol | emisiune | șou (șouri) 

 showdown

 final showdown

 înfruntare | confruntare {luptă care tranșează o anumită situație}

 înfruntare, confruntare decisivă | momentul adevărului

 showroom

 

 

 sală de expunere / prezentare / privire | exposală | privisală

 cameră de expunere / prezentare / privire | expocameră | privicameră

 {spațiu de expunere a produselor unei firme în scopul informării clienților și vînzării directe către ei}

 shred

 shredder

 toacă | zdrențuiește | ferfenițează

 tocător

 shrink  reduce | restrînge | micșorează | șrinchează
 shuffle  amestecă {mod aleator (la întîmplare) de redare a unor clipuri} | randomizează | șuflează
 shutdown  închide | oprește | stinge {aparatul electronic - PC, TV, etc.}
 shutter  închizător | obturator
 sibling  frate
 side

 side by side

 side panel

 side quest

 side mission

 latură | parte

 unul lîngă altul (una lîngă alta) | alăturat | juxtapus

 panou lateral

 obiectiv secundar | chest secundar

 misiune secundară {misiune care nu e necesară pentru avansarea în joc, dar poate aduce avantaje}

 sign (subst.)

 sign (verb)

 sign in

 signing in

 sign out

 signing out

 sign up

 signing up

 semn

 semnează

 autentifică-te | loghează-te | semnează-te

 autentificare | logare | semnare || autentific | loghez | semnez

 dezautentifică-te | deloghează-te | nesemnează-te

 dezautentificare | delogare | nesemnare || dezautentific | deloghez

 înscrie-te

 înscriere || înscriu

 signal

 signal-to-noise ratio

 semnal

 raportul semnal-zgomot

 signature  semnătură
 significant

 signification

 semnificativ | important

 semnificație | înțeles

 silence

 silent

 liniște | tăcere {lipsă de semnal sonor}

 silențios | tăcut

 since

 since [the year] XXXX

 din | începînd cu | de la [o anumită dată] | de cînd | pentru că | deoarece |

 din [anul] XXXX {formulă folosită pt. a sublinia vechimea și continuitatea unei firme sau a unui produs}

 single

 single-player mode

 

 singur | unic | simplu (clic simplu) | individual | mono* {un singur exemplar, o singură parte, etc.}

 mod solo | solitar | singur | individual | monojucător

 {tip de joc la care participă o singură persoană}

 sine

 sine wave

 sinus

 undă sinusoidală

 sister

 sis (arg.)

 soră

 soră

 site (sites)

 sitemap

 sit (situri)

 sitplan | planul sitului

 size

 sizeable

 mărime | dimensiune

 apreciabil {de mărime apreciabilă} | considerabil {de mărime considerabilă} | mărișor

 SJW

 Social Justice Warrior

 JS | LDS | LES

 Justițiar Social | Luptător pentru Dreptate Socială | Luptător pentru Egalitate (Echitate) Socială

 skill (skills)

 skilled

 abilitate (abilități) | iscusință | pricepere | îndemînare | dibăcie | aptitudine | schil (schiluri)

 abil | iscusit | priceput | îndemînatic | dibaci | schilat

 skin

 skinning  

 skinnable

 skinned

 costum | haină |  schin (schinuri)

 costumare | îmbrăcare | schinare

 costumabil | îmbrăcabil | schinabil

 costumat | îmbrăcat | schinat

 skip  sari peste | ignoră | omite | schipează {trecere cu vederea a unui element la prelucrarea serială}
 sketch

 sketch

 schițează | scheciază

 schiță | scheci

 slanted  teșit | înclinat | în pantă | pieziș
 Skyrim (joc)  Marginea Cerului | Buza Cerului
 slash

 

 liniuță înclinată (oblică) de tipul abc/def

 piezișă | înclinată | înclinuță | oblică | oblicuță | teșită | teșituță | piezișuță | slaș

 sleep (subst.)

 sleep (verb)

 sleeping

 sleeper

 sleeper agent/cell

 somn | repaus | slip

 doarme | adoarme | repauzează | slipează

 adormit | dormind

 adormit | în adormire

 agent/celulă în adormire | agent/celulă adormită

 slide

 slideshow

 diapozitiv | cadru | slaid (slaiduri)

 diafilm | diaporamă | slaidșou (slaidșouri)

 slide

 slider

 alunecă | lunecă | glisează | culisează | slaidează

 alunecător | lunecător | glisor | culisor | slaider (slaidere)

 slim  suplu | zvelt | subțire
 slot (slots)  slot (sloturi) | fantă (fante) {orificiu liniar de montare a unor componente PC} | locaș (locașuri)
 slow

 slow

 slow motion

 încetinește | slouează

 încet | slou

 mișcare cu încetinitorul | mișcare încetinită | ralanti

 smart  deștept | ager | inteligent | isteț | smart (smartă, smarți)
 smartphone

 

 

 deștefon (deștefoane) | deșteptofon (deșteptofoane) | agerfon (agerfoane)

 intelifon (intelifoane) | smartfon (smartfoane) | șmecfon (șmecfoane)

 {telefon "inteligent" = telefon mobil cu multe funcții, fiind practic un calculator în miniatură}

 smartwatch

 

 deșteceas | inteliceas | agerceas | smartceas (smartceasuri)

 {ceas electronic "deștept" care comunică cu telefonul mobil și pe care se pot instala softuri (aplicații)}

 smiley  zîmbăreț | mutriță | smaili (smailiuri)
 smooth

 smooth

 smoothing
 netezește

 neted {suprafață fără asperități} | lin {referitor la o funcționare fără întreruperi sau sacadări}

 netezire
 snap

 snap-in

 atașează (magnetic) | acroșează | snapează

 ataș | modul atașat | modul acroșat | modul snapat

 snappy  sprinten | vioi
 sneak peek

 sneak preview

 întrezărire | privire pe furiș

 {vizionare/dezvăluire (parțială) a unui produs înainte de a fi lansat}

 snippet  crîmpei (crîmpeie) | extras | fragment (de text) | snipet (snipeturi)
 snooze

 

 repetă | ațipește | moțăie | amînă | prelungește

 {autorepetarea alarmei la un interval de timp fix, pînă cînd e dezactivată}

 so

 so be it

 so what?

 and so on, and so forth

 așa (de/că) | deci | atît de | așadar

 așa să fie

 și ce? și ce dacă? ei și ce? ce contează?

 și așa mai departe | ș.a.m.d. | etc.

 social network

 social media

 social networking

 social engineering

 

 rețea socială

 media socială {ansamblul mijloacelor media de pe internet care permit comunicarea directă cu publicul}

 relaționare socială | interrelaționare {intrarea în relații cu alte persoane}

 inginerie socială

 {inducere în eroare a cuiva pentru obținerea unui anumit scop, de ex. accesul la informații private}

 socket  soclu | sochet (socheturi) | găoace | găvan
 soft

 

 soft power

 moale | neted | slab | fraged | calm | catifelat, mătăsos

 blînd | blajin | bleg | molîu | mototol

 putere blîndă | putere blajină

 soften

 softening

 atenuează {afișarea elementelor unei imagini} | înmoaie | domolește | potolește

 atenuare | înmuiere | domolire | potolire | liniștire

 software

 software agent

 soft (softuri) | program | aplicație

 softagent (softagenți)

 sold

 sold out

 vîndut

 epuizat | terminat | stoc zero | {produs care a fost vîndut în totalitate și nu mai e în stoc}

 soldier (subst.)

 soldier (verb)

 soldier of fortune

 soldier on (verb)

 

 foot soldier

 

 soldat | militar | ostaș

 a fi soldat | a servi ca soldat | soldatează | soldățește

 mercenar | soldat plătit

 perseverează | stăruie | îi dă înainte | persistă | insistă | trage la jug

 {continuă cu îndîrjire să facă ceva, chiar dacă e greu}

 infanterist | soldat simplu

 militant simplu | lucrător pe teren {persoană care face munca de teren pentru o cauză}

 solid color  culoare uniformă | culoare uni {prescurtare de la "uniformă"} | culoare solidă
 solid state disk/drive  solidisc (solidiscuri) | solidispozitiv (solidispozitive)
 some  unii, unele | anumiți, anumite
 something

 something along the lines

 ceva

 ceva în genul | ceva asemănător cu

 soon

 sooner or later

 (în) curînd | devreme | îndată | degrabă | grabnic

 mai devreme sau mai tîrziu | odată-și-odată

 sorry  scuze | ne pare rău | cu părere de rău
 sort

 sort ascending

 sort descending

 sorting

 sortează

 sortează crescător | sortează ascendent

 sortează descrescător | sortează descendent

 sortare {aranjare a unor elemente după un anumit criteriu, de ex. mărime}

 sound

 soundproofing

 sound card

 sound effects

 sound track

 sound wave

 sunet | sonor | audio

 izolare sonoră | izolare acustică | insonorizare

 placă de sunet | placă audio

 efecte sonore

 pistă sonoră

 undă sonoră | undă de sunet

 source  sursă | origine
 source code  cod sursă {instrucțiunile în limbaj de programare care alcătuiesc un program de calculator}
 space

 spacing

 spațiu

 spațiere | distanțare {depărtarea existentă între rîndurile unui text}

 spam

 spam

 spammer
 spam {corespondență electronică nedorită, de obicei publicitară}

 spamează {de la verbul "a spama"}

 spamer (spameri)
 span

 spanning

 

 dispersează | repartizează | întinde | spanează

 dispersare | spanare

 {repartizare a datelor pe mai multe dispozitive de stocare, pentru că nu ar încăpea pe unul singur}

 sparse  împrăștiat
 spawn (subst.)

 spawn (verb)

 spawning
 rod | pui | plod | progenitură | odraslă | plăsmuire

 rodește | puiește | plodește | odrăslește | ivește | ițește | înfiripă | plăsmuiește | dă naștere

 rodire | puire | plodire | odrăslire | ivire | ițire | înfiripare | plăsmuire
 speak (verb)

 speaker (speakers)

 vorbește | spune | rostește

 difuzor (difuzoare) | boxă (boxe) | vorbitor (vorbitoare) | spicher (spichere)

 special  special | particular | deosebit
 specification

 specify

 specificație {descriere tehnică detaliată}

 specifică | precizează

 spectate

 

 spectează | spectaculează

 {urmărește dinăuntrul jocului desfășurarea acțiunii, fără a interveni ca participant}

 spectrum  spectru
 speech  discurs | cuvîntare | expunere
 speed

 speed up

 speeder

 speed run

 

 viteză | iuțeală

 iuțește | accelerează | grăbește | crește viteza | spidează

 iuțitor | accelerator

 alergătură | alergare rapidă | fugă iute

 {video care conține parcurgerea completă a unui joc, făcută cît mai repede posibil}

 spellchecker

 spell check

 speller
 corector ortografic | controlor ortografic | verificator ortografic

 controlează ortografia | verifică ortografia

 ortograf
 spin (verb)

 spin (subst.)

 sucește | răsucește | rotește | învîrte | întoarce | născocește | aburește | vrăjește

 sucire, suceală | răsucire | rotire | învîrtire | întoarcere | născocire | aburire | vrăjire

 spin doctor

 

 

 sucitor | doctor în suciri | sucidoctor | doctor în răsuciri | răsucidoctor  

 aburitor | doctor în abureli | aburidoctor | doctor în vrăjeli | vrăjidoctor

 {specialist în inventarea și propagarea de versiuni mincinoase, înșelătoare ale faptelor, care sînt "sucite/răsucite" ("date la întors") pentru a apărea într-o lumină favorabilă sau cît mai puțin negativă}

 splash screen  ecran introductiv | ecran pleosc | ecran pleașcă | ecran de prezentare | pleosc-ecran | splașcran
 splice

 splicer

 îmbină | combină | altoiește | înădește | unește | lipește

 altoit | combinat | îmbinat {personaj din jocul Bioshock}

 spline  splină {tip de funcție matematică}
 split (verb)

 split (adj.)

 splitter

 scindează | divizează | separă | splitează

 scindat | divizat | separat | splitat

 scindator | divizator | separator | splitor | demultiplexor media | distribuitor {de semnal}

 spoiler

 

 stricător | dezvăluitor | spoiler

 {informație despre povestea dintr-un joc, care poate "strica" surpriza celor care nu l-au jucat}

 spoofing  mistificare | înșelare | spufare
 spool (subst.)

 spool (verb)

 spooling

 mosor

 mosorează

 mosorare {înșiruire a unor sarcini pentru a fi prelucrate la rînd}

 spread (verb)

 spread (subst.)

 răspîndește | întinde (pe ceva) | spredează

 răspîndire | întindere (pe ceva) | spredare

 spreadsheet  foaie de calcul
 squad  gașcă | escadră | pluton
 squash  strivește | stîlcește | terciuiește | zdrobește | sufocă | scuașează
 squiggle

 squiggly

 linie ondulată | ondulinie

 subliniat cu linie ondulată | onduliniat

 spyware

 

 soft spion (softuri spion) | spionsoft (spionsofturi) | spisoft (spisofturi)

 {program care spionează activitatea la calculator și trimite prin internet informațiile culese}

 stack

 stack

 stivuiește | stachează

 stivă (stive) | stac (stacuri)

 stamp (verb)

 stamp (subst.)

 ștampilează | imprimă | gravează

 ștampilă | imprimator | gravor

 (to) stand

 stand up

 stand up to X

 standing ovation

 I can't stand

 standalone

 a sta în picioare

 ridică-te

 înfruntă-l pe X | rezistă-i lui X | fă-i față lui X | opune-i-te lui X

 ovație în picioare | aplauze la scenă deschisă

 nu pot să sufăr

 autonom {de sine stătător, care poate funcționa independent}

 standby [state]  [stare de] veghe | stendbai
 stand-up comedy  comedie în picioare {spectacol comic în care actorul spune glume stînd în picioare la microfon}
 star

 superstar

 stea

 superstea

 Starcraft

 Star Wars

 Stelnicie | Stelință

 Războaiele Stelare

 start (verb)

 start (subst.)

 startup
 pornește | demarează | startează

 pornire | demarare | start (startare)

 demarare | butare {pornirea sistemului de operare}
 stash (verb)

 stash (subst.)

 dosește, pitește, ascunde | stochează în ascunzătoare | pune la secret

 ascunzătoare, ascunziș | depozit secret | rezervă/colecție secretă | stoc ascuns/secret

 state  stare
 statement  afirmație | spusă | declarație | enunț | pledoarie | formulare
 static  static | nemișcat
 station  post | stație | canal {radio, tv}
 status

 statusbar

 stare | situație | statut

 bară de stare | bară de situație | bară de statut

 stay tuned

 

 stay tuned

 

 stai pe post (pe frecvență) | rămîi pe post (pe frecvență)

 {îndemn de a rămîne pe un post media pt. a urmări în continuare emisiunea ce se anunță interesantă}

 stai la curent | păstrează-te la curent | informează-te

 {îndemn de a se menține informat cu privire la emisiunile/episoadele următoare}

 stealth (stealthy)

 stealth aircraft

 stealth game

 furiș (furișare) | ascuns | camuflat | furtiv

 avion furiș {avion care se deplasează fără a fi detectat de radar} | avion furișător

 joc furiș {joc ale cărui obiective sînt atinse folosind metode bazate pe furișare, nu pe confruntarea directă}

 steep  abrupt {foarte înclinat}
 steer

 steering

 virează | cotește | cîrmește

 virare | cotire | cîrmire

 step

 step-by-step

 make a step back

 pas | etapă | step (stepuri)

 pas cu pas | etapă cu etapă | step cu step

 să faci un pas în spate {să te gîndești mai bine înainte de a porni un lucru, să nu te grăbești}

 stem cell

 

 celulă matcă | celulă sursă | celulă trunchi

 {celulă nediferențiată din care își au originea diverse "ramuri" (șiruri diferențiate specific) de celule}

 stick (sticks)  stic (sticuri) | băț (bețe) | bețișor (bețișoare)
 sticker  etichetă | sticher
 sticky

 sticky note

 stick with me

 țintuit | lipicios | persistent | aderent | stichi {fir de discuție dintr-un forum}

 lipinotă | notă (notiță) lipicioasă | notă aderentă | stichinotă

 stai cu mine | stai lîngă mine | stai aproape de mine

 still  static | statică {still picture = imagine statică}
 stitch  însăilează | coase | capsează | sticează {prinde niște elemente unele de altele}
 stoked  foarte vesel | foarte fericit | plin de bună dispoziție | entuziast | foarte excitat (în așteptarea a ceva)
 stop

 stop

 oprește | stopează

 oprire | stop

 store

 store

 storage

 storage device

 storage space

 stochează | depozitează | înmagazinează | storează

 magazin | depozit

 stocare | depozitare | înmagazinare | storare | storaj

 dispozitiv de stocare | stocator | depozitor | storator

 spațiu de stocare | spațiu de depozitare

 straight

 straighten

 straightforward

 drept | direct | just | deschis | exact

 îndreaptă | rînduiește | pune în ordine

 direct | deschis | pe șleau

 stretch

 stretching

 extinde | întinde | strecează

 extindere | întindere | streceare | strecing

 stream

 stream

 streaming
 flux (media) | șiroi | șuvoi | fluviu | strim

 fluxează | șiroiește | șiroiază | șuvoiește | șuvoiază | fluviază | strimează

 fluxare | șiroire | șuvoire | strimare | fluviere | striming
 streamline  eficientizează | șiroizează | șuvoizează | fluvizează | strimlinează
 stress (stresses)  stres (stresuri) | încordare (încordări) | tensiune (tensiuni) | accentuare (accentuări)
 strikethrough  barat
 string  șir (șiruri) | string (stringuri)
 strip (verb)

 strip (subst.)

 stripe

 desprinde | jupoaie | cojește | îndepărtează | despoaie | smulge

 bandă | fîșie | dungă

 dungă | fîșie | bandă

 stub  butuc | ciot | lăstar, lujer {pt. Wikipedia} | stub (stuburi)
 stubborn  încăpățînat, căpos | îndîrjit, îndărătnic, neînduplecat | recalcitrant | tenace, perseverent
 stuff

 stuff like that

 materiale | chestii {argotic}

 chestii de-astea

 style

 stylesheet

 stil | aspect

 foaie de stil | foaie de aspect | stilfoaie | aspectfoaie

 stylus  stilou | creion | stilet
 subfolder

 subitem

 submenu

 subset  

 subdosar | subfolder

 subitem (subitemuri)

 submeniu

 subset  

 submit

 submitting

 transmite | trimite | supune | submite

 transmitere | trimitere | supunere | submitere {a supune ceva spre investigare, prelucrare, etc.}

 subroutine  subrutină
 subtitle

 subtitling

 subtitlu

 subtitrare

 subscribe

 subscriber

 subscription
 abonează-te | subscriază

 abonat | subscrior

 abonament | abonare | subscriere
 subscript  indice | indice inferior | scrisjos | subscript
 successful  reușit | realizat (efectuat) cu succes
 sufix  sufixează | sufix
 suite

 

 suită

 {pachet de softuri folosite într-un anumit scop, de ex. pentru activitatea de birou (birotică - "office")}

 suited | suitable  potrivit | corespunzător | adecvat
 summary  rezumat | sumar
 sunt (arg.)

 stupid cunt (abreviat sunt)

 stupizdă | proazdă

 pizdă stupidă (stupi pizdă) | pizdă proastă (proastă pizdă)

 superglue  superlipici
 superscript  exponent | indice superior {de ex. puterea la care e ridicat un număr} | superscript
 supplier

 supply

 supply
 furnizor | alimentator | aprovizionator

 furnizează | alimentează | aprovizionează

 furnizare | alimentare | aprovizionare | stoc
 support

 supported

 X is supported

 suport (tehnic) | sprijin | asistență | susținere | ajutare

 suportat | sprijinit | asistat | susținut | ajutat

 (softul) X este suportat {funcționează în condițiile date și se acordă sprijin tehnic pentru el}

 supremacy

 supremacist

 white/black supremacist

 supremație

 supremațist

 supremațist alb/negru

 suppress  suprimă | supresează
 surround  împrejmuitor | învăluitor | încercuitor | împresurător {sunet}
 surveillance  supraveghere
 suspend  suspendă | pauzează {întrerupe temporar}
 suspicious  suspect {care nu prezintă încredere}
 sure

 for sure

 sigur, sigură | șur (șură, șuri, șure)

 absolut sigur | fără îndoială | desigur | pe bune | chiar așa

 swap  schimbă | comută | înlocuiește {între ele două elemente} | interschimbă | suapează
 swarm (subst.)

 swarm (verb)

 roi | grămadăbuluc

 roiește | îngrămădește | bulucește

 sweep (verb)

 sweep (subst.)

 sweeping (adj.)

 debarasează | descotorosește {scapă de ceva} | mătură | curăță | șterge

 debarasare | descotorosire | măturare | curățare | ștergere

 larg | vast | amplu | cuprinzător | întins

 swipe  alunecă | șterge {de pe ceva} | mătură | periază {mișcare prin alunecare peste o suprafață}
 switch

 switch

 comută | treci | schimbă | suicează

 comutator | schimbător | suici

 symlink (symbolic link)  simlegătură (legătură simbolică)
 synchronize

 sync 

 synchronization

 sync

 sincronizează | sincronează

 sinchează {variantă prescurtată pentru "sincronizează"}

 sincronizare | sincronare

 sincare {variantă prescurtată pentru "sincronizare"}

 syntax  sintaxă {ansamblul regulilor după care e alcătuit un limbaj de programare}
 synthesis

 synthesize

 synthesize

 sinteză

 sintetizează

 sintetizator

 system

 

 sistem

 {ansamblu de elemente interconectate care funcționează ca un tot unitar}

 system tray

 

 

 sertar {zonă situată lîngă ceasul SO, de obicei în partea dreaptă-jos a biroului ("desktop")}

 (este folosit pentru afișarea icoanelor unor softuri care rulează și pentru notificări)

 (anterior am folosit în traduceri sistaler, de la "talerul sistemului")

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 tab (tabs)

 

 tab (tabs)

 tabbed

 tab bar
 tab (taburi) | urechiușă | gaică (unii traducători folosesc "filă", termen complet greșit în acest caz)

 {element de manipulare a unor ferestre suprapuse complet care sînt afișate în același cadru grafic} 

 tabulator (tabulatoare) | tabelator (tabelatoare) {spații de mutare a cursorului într-un document}

 tabular | tabelar | tabulat | tabelat

 bara de taburi

 table  tabel | tabelă
 tablet  tabletă | tăbliță | plachetă
 tag (tags)  tag (taguri) {desemnează în lumea reală o etichetă legată de obiectul ei (nelipită)} | etichetă | marcaj
 tagline  taglinie | slogan | motto
 take (verb)

 take flak (for an opinion)

 take over

 take off

 take out

 take down

 take a deep breath

 take the city

 (my) take (subst.)

 ia {de la verbul "a lua"} | apucă | prinde

 a fi bombardat cu critici / păreri negative (pt. o anumită opinie) | a suporta un baraj de critici

 preia controlul | cucerește

 decolează | șterge-o | ia viteză

 lichidează | elimină | omoară

 doboară | dărîmă

 respiră adînc | calmează-te

 cucerește orașul | ocupă orașul

 punctul (meu) de vedere | opinia (mea)

 take-out | take-away

 

 la pachet | ia cu tine

 {mîncare comandată la un restaurant pentru a fi consumată în altă parte, de exemplu acasă}

 taken aback  luat prin surprindere | surprins | dezorientat | năucit | uluit | stupefiat | uimit
 talk (subst.)

 talk (verb)

 talking

 vorbire | discuție | conversație

 vorbește | discută | conversează

 vorbire | discuție | conversație

 tap  bate [cu degetul] | lovește [ușor] | ciocănește | tapează
 target (subst.)

 target (verb)

 targeted

 targeting

 țintă | targhet

 țintește | targhetează

 țintit

 țintire | targhetare

 task (tasks)

 taskbar

 sarcină (sarcini) | treabă (treburi) | muncă (munci) | tasc (tascuri)

 bară de sarcini | bară de treburi | trebară | tascbară

 TBA

 To Be Announced

 VFA | RDA

 Va Fi Anunțat (ulterior) | Rămîne De Anunțat (la momentul potrivit)

 TBC

 To Be Confirmed

 RDC

 Rămîne De Confirmat (dacă se va întîmpla sau nu)

 teal  til {un tip de culoare verde-albăstrui, după numele unei specii de rață sălbatică}
 team  echipă | tim (timuri)
 tear

 tearing

 sfîșie

 sfîșiere {alterare a imaginii video, ce apare deformată sau discontinuă, ca și cum ar fi ruptă}

 tease

 teaser

 ațîță | incită | tachinează

 ațîțător | incitator | tachinator

 technology

 tech (prescurtare)

 tehnologie

 tehno

 tedious  plictisitor | obositor | tedios
 teenager  adolescent | zecist {persoană cu vîrsta între 10 și 20 de ani}
 teleshopping  telecumpărare | teleșoping
 tele*  tele* {prefix pt. cuvinte compuse care semnifică o acțiune desfășurată la distanță}
 template (templates)  șablon (șabloane) | machetă (machete) | model (modele) | templat (template)
 temporary

 temp (presc.)

 temporar

 temp

 tenure

 tenured

 titularizare {obținerea unui post de profesor care asigură ocuparea lui definitivă, teoretic pe viață}

 titular {profesor cu post definitiv, care nu poate fi dat afară decît în condiții excepționale}

 terminal  terminal
 test

 tester

 beta-tester

 test | testare | testează

 testator

 beta-testator

 tether

 tether

 tethering
 pripon | teter

 priponește | teterează

 priponire | teterare
 text

 textbook

 text box

 text editor

 text file

 text string

 text wrap

 text

 manual

 casetă de text | textcasetă {spațiu unde se poate introduce text}

 editor de text | texteditor {program specializat pentru scrierea și modificarea textului}

 filă text | textfilă {filă care conține text simplu, fără formatare}

 șir de text

 încadrarea textului {păstrarea textului înăuntrul marginilor ferestrei, fiind vizibil în întregime}

 texture

 texture filtering

 texture mapping

 texturing

 textură

 filtrarea texturilor

 maparea texturilor

 texturare

 text-to-speech  text-în-voce {convertire a unui text scris într-unul vorbit, folosind un soft de sinteză vocală}
 thanks  mulțumesc | mersi | tencs
 there's more to it

 

 e mai mult decît atît (asta) | e mai mult decît pare | e mai complicat decît atît (decît pare)

 {situația are ceva în plus care nu se percepe cu ușurință}

 they

 they call me X

 ei | ele

 mi se spune X

 thick

 thick girl / woman

 thicken

 thickening

 gros | îngroșat | compact | consistent | des

 fată / femeie plinuță | trupeșă | cărnoasă | pulpoasă

 îngroașă | compactează | îndesește

 îngroșare | compactare | îndesire

 thin

 thinning

 subțire | delicat | slab | rar

 subțiere | slăbire | rărire

 think tank

 

 gînditanc (gînditancuri) | cugetanc (cugetancuri)

 {institut de cercetare care face analize și sinteze cu scopul de a influența politica guvernamentală}

 third

 third party

 

 al treilea

 terță parte (terțe părți) | parte terță (părți terțe)

 {parte independentă, neasociată, neimplicată în situația despre care e vorba}

 thirtysomething  treizecist {persoană cu vîrsta între 30 și 40 de ani}
 this

 this week

 ăsta (asta) | acesta (aceasta)

 săptămîna asta

 thorough

 thoroughly

 meticulos | minuțios | amănunțit | complet | în totalitate

 meticulos | minuțios | amănunțit | complet | în totalitate

 thread

 threading

 hyper-threading

 fir {de discuție, de execuție} | tred

 filare

 hiperfilare | hiper-treding {prelucrare a instrucțiunilor pe mai multe fire de execuție}

 threat

 threaten

 threatening
 pericol | amenințare | tret (treturi)

 amenință | tretează

 periculos | amenințător | tretor
 threshold  prag | treșold (treșolduri)
 throughout (X)

 

 la nivelul întregului (X) {la nivelul întregului proiect}

 pe tot cuprinsul | pe tot parcursul | pe ansamblul | peste tot | în totalitatea

 throughput  debit | rată de transfer {a datelor} | truput (truputuri)
 throw

 throwing

 aruncă

 aruncare

 thumbnail

 

 minipoză | miniatură | pozișoară | unghiuță | tambneil

 {copie mult micșorată a unei imagini, folosită pentru previzionarea rapidă}

 ticker  notificator | ticher (tichere) {bandă anunțătoare pe care sînt derulate notificări ale unor evenimente}
 tie (subst.)

 tie (verb)

 tied

 legătură

 leagă

 legat

 tight

 tighten

 strîns | îndesat | strîmt | strict

 strînge {de ex. un șurub}

 tile

 

 țiglează | pavimentează | tilează

 {aranjează ferestrele deschise una lîngă alta, ca țiglele pe acoperiș}

 tilt

 tilting

 basculează | înclină | apleacă | tiltează

 basculare | înclinare | aplecare | tiltare

 time

 timeline

 timely

 timestamp

 time-out

 timed-out

 time shifting

 time travel

 timer

 
 timp | oră

 cronologie {desfășurare în timp a unor evenimente} | axa timpului | linia timpului | timplinie

 oportun | potrivit {desfășurat la momentul adecvat}

 marcaj de timp | marcaj temporal | timpmarcaj | tempomarcaj | ștampilă de timp | timpștampilă

 expiră | expirare {depășire a timpului alocat/prevăzut}

 expirat {timpul alocat/prevăzut a fost depășit}

 decalare temporală | șiftare de timp | timpșiftare | timpșifting

 călătorie în timp

 temporizator | timpator | timporator | temporator

 {dispozitiv care permite declanșarea unui eveniment după un timp specificat} 

 tinker  trebăluie | meșterește | cîrpăcește
 tint  tentă
 tip (tips)  pont (ponturi)
 title

 title bar

 titlu

 bara de titlu

 TLDR, TL;DR, TL.DR

 Too Long, Didn't Read

 PLNC, PL;NC, PL.NC

 Prea Lung, N-am Citit {formulă de răspuns la un mesaj de pe internet, perceput ca fiind prea lung}

 TMI

 Too Much Information

 PMI

 Prea Multe Informații {tag (etichetă) pentru videouri în care se oferă informații personale}

 TTL

 Time to Live

 TDV | TDT | TDS | TDE | TTL

 Timp de Viață | T. de Trăire | T. de Viețuire | T. de Supraviețuire | T. de Expirare

 today  azi | astăzi
 to-do (to-do's)  obiectiv (obiective) | de făcut (de făcuturi) | treabă (treburi)
 toggle

 toggle

 comută | toglează {schimbă starea unui element ce poate fi activat/dezactivat sau arătat/ascuns}

 comutator | toglator

 token

 

 tokenization

 tokenize

 tokenism

 

 jeton | obiect/marcaj de identificare | simbol (lucru/gest simbolic) | token (tokenuri)

 semn (de recunoaștere) | dovadă, probă | pitac | pițulă

 jetonizare | delimitare, demarcare | tokenizare

 jetonizează | delimitează, demarchează |tokenizează

 jetonism | tokenism

 {strategie de imagine bazată pe includerea simbolică într-un grup a unor membri ai minorităților}

 toll

 toll free (number)

 taxă | plată

 (număr de telefon) fără taxă | fără plată

 tongue

 tongue in cheek

 limbă

 la mișto | ironic | neserios

 tool

 toolbar

 toolbox

 tooltip (tooltips)
 unealtă | sculă | tul (tule)

 bara de unelte | bara de scule | sculbară | tulbară

 trusă de unelte | cutie cu unelte | uneltar | instrumentar

 pont informativ | infobulă (infobule) | indiciu (indicii) {informație scurtă despre o anumită unealtă}
 top

 top X

 vîrf | top {listă aranjată după un criteriu (audiență, valoare, importanță, etc.)}

 top X {cele mai importante X elemente dintr-un anumit domeniu}

 torrent (torrents)  torent (torente) {fluxuri de date partajate în rețea}
 touchpad

 touchscreen

 touch phone

 touch sensitive

 tactpad | atingipad | tactieră | tactelă {zonă de indicare tactilă}

 ecran tactil | tactecran (tactecrane) | atingiecran (atingiecrane)

 telefon tactil | tactel (tacteluri) | tactfon (tactfoane)

 sensibil la atingere

 tour

 tour manager

 turneu {întrecere, competiție}

 manager de turnee {responsabilul cu gestionarea turneelor unei trupe artistice (muzică, teatru, etc.)}

 tournament  turnir {întrecere, competiție}
 track (subst.)

 track (verb)

 tracking

 tracking number

 tracker (trackers)

 pistă {a unui disc audio} (piste) | clip (clipuri) | piesă {muzicală} | bandă | urmă | trac (tracuri)

 urmărește {evoluția unui proces} | filează | trachează | monitorizează

 urmărire | filare | tracare | monitorizare

 număr de urmărire {folosit la scrisorile recomandate}

 tracker (trackere) | urmăritor (urmăritoare)

 trade-off  compromis | concesie
 trail

 trailing [element]

 dîră | treil (treiluri)

 [element] de la coadă | de la sfîrșit | de la final | codaș | trenant

 train

 trainer

 training
 instruiește| antrenează | treinează

 instructor | antrenor | treinăr

 instructaj, instruire | antrenament, antrenare | treinare
 transduction

 transducer

 transducere

 transductor

 transition  tranziție | tranziționează
 transfer  transfer | transferă
 translate

 translator

 traduce | translează

 traducător | translator

 transparency  transparență
 tree  arbore
 trend  tendință | trend (trenduri)
 trick  truc | șmecherie | tric (tricuri)
 trigger (subst.)

 trigger (verb)

 pull the trigger

 triggered

 declanșator | trăgaci (de armă)

 declanșează | pune în mișcare | activează

 apasă trăgaciul | apasă pe trăgaci

 declanșat | stîrnit, scos din sărite, scos din țîțîni | pus în mișcare | activat

 trim  tunde {înlătură o porțiune terminală} | trimează
 triple  triplu | tri*
 trojan (trojans)  troian (troieni)
 troll

 

 do not feed the trolls

 

 trol (troli)

 {persoană care produce dezordine și învrăjbire în comunitățile de pe internet, pt. a le perturba/distruge}

 nu încuraja trolii | nu face jocul trolilor | nu hrăni trolii | ignoră trolii | nu-i lua în seamă pe troli

 {îndemn de a nu participa la discuții cu trolii, pentru că asta riscă să amplifice scandalul creat de ei}

 troubleshoot  diagnostichează | depanează | investighează {o defecțiune}
 truck  camion | trac (tracuri)
 truncate

 truncated

 trunchiază | scurtează | amputează | retează

 trunchiat | scurtat | amputat | retezat {lucru (de ex. o filă) avînd porțiunea finală tăiată}

 try (subst.)

 try (verb)

 try again

 încercare

 încearcă

 încearcă din nou | reîncearcă

 t-shirt  tricou | t-bluză (t-bluze) {bluză subțire fără nasturi, cu mîneci scurte, care seamănă cu litera T}
 tune

 tuned

 tuner
 ajustează | acordează | aranjează | tunează

 ajustat | acordat | aranjat |tunat

 ajustor | acordor | tuner | selector {de canale-posturi radio/TV} | aranjor
 tunnel

 tunneling

 tunel | tunelează

 tunelare

 turn (subst.)

 turn (verb)

 turn off

 turn on

 turning

 there's no turning back

 cotitură | întoarcere | învîrtire | rînd (la coadă)

 cotește | întoarce | învîrtește

 oprește | închide | stinge {scoatere din funcțiune a unui aparat electronic}

 pornește | deschide | aprinde {punere în funcțiune a unui aparat electronic}

 întoarcere | învîrtire | întorcînd | învîrtind

 nu există cale de întoarcere | nu există întoarcere | nu mai poți reveni înapoi | nu mai poți da înapoi

 tutorial

 

 ghid (practic) | ghid de utilizare | tutorial (tutoriale) | îndreptar (practic) | îndrumar | îndrumător

 învățătornic

 tweak

 tweak

 ajustează | meșterește | tuichează

 ajustare | meșterire | meștereală | tuicare

 tweening  întrepunere {intercalare automată a unor cadre video de tranziție}
 twentysomething  douăzecist {persoană cu vîrsta între 20 și 30 de ani}
 twist

 twisted

 răsucește, sucește, torsadează | răsucire, sucire, torsadare | tuistează, tuistare

 răsucit | torsadat | sucit | strîmb | tuistat

 twit

 twit

 twitter

 twitterer

 ciripește | tuitează

 ciripit | tuit (tuituri)

 ciripit | tuit | a ciripi | a tuita

 ciripitor | tuiterer

 type

 type

 typeface

 typesetting

 typo

 tastează | scrie [la calculator] | tipează

 tip

 tipărifață

 tipărisetare

 tipogreșeală | greșeală de tipar | greșeală de tastare | tastgreșeală

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 ultimate  extrem (extremă) | fundamental {cu sensul de "relevanță maximă"} | suprem | ultimat (ultimată)
 ultrabook

 

 ultraportabil (ultraportabile) | ultrabuc (ultrabucuri)

 {calculator portabil cu greutate mică și durată crescută de funcționare pe baterie}

 ultrathin

 

 ultrasubțire (ultrasubțiri) | ultratin (ultratinuri)

 {calculator portabil cu greutate mică și durată crescută de funcționare pe baterie}

 un*  ne* | dez*, des*, de* | in* {prefixe pentru formarea de cuvinte compuse}
 unaloccated  nealocat | neatribuit | nerepartizat
 unattended  neasistat | nesupravegheat
 unavailable  indisponibil | nedisponibil
 unboxing  despachetare
 uncheck  debifează | nebifează | decechează
 uncoated  neînvelit | neacoperit | necăptușit
 uncomment  decomentează | necomentează
 uncore

 

 nenucleu

 {partea din procesorul de calculator care face operații diferite de ale nucleului [core] acestuia}

 uncut  netăiat | complet {versiune fără tăieri (înlăturări) de conținut}
 undefined  nedefinit
 undelete  neșterge {anulează o ștergere anterioară prin recuperarea elementelor șterse}
 under*  sub* {prefix pentru construcții de cuvinte compuse}
 under your (one's) belt

 

 la activ | sub centură {desemnează simbolic acumularea de experiență într-un domeniu}

 la bord | la ghiozdan {desemnează o cantitate de mîncare sau băutură consumată}

 underdog

 

 subfavorit | nefavorit | defavorizat | dezavantajat | oprimat

 {parte subapreciată (subestimată), care pornește cu șansa a doua într-o competiție}

 underflow  insuficiență | subumplere
 undergone  a suferit | a avut parte de | a fost supus la | a suportat | a trecut prin
 underline

 underlined

 subliniază

 subliniat

 underscore

 underscore

 subliniuță {liniuța abc_def}

 subliniază {scoate în evidență o idee dintr-un discurs}

 undo  dezexecută {anulează o operație efectuată}
 unfinished

 unfinished business

 neterminat | nefinalizat

 treburi neterminate

 unexpected  neașteptat | neprevăzut | neexpectat
 unfriend  dezprietenește (desprietenește)
 unfold

 unfolding

 depliază | defoldează

 depliere {extindere a unei structuri ramificate (arbore de dosare, arbore de instrucțiuni)} | defoldare

 unfollow  dezurmărește
 unfreeze  dezgheață
 unhandled

 unhandled exception

 neatins | neîmblînzit, nedomesticit | nemînuit | nemanevrat | neprocesat | nerezolvat

 excepție neprocesată (neprocesabilă) | exc. nemanevrată (nemanevrabilă) | exc. nerezolvată

 uninstall  dezinstalează
 unify  unifică | unește
 unit  unitate
 unique  unic | exclusiv | special
 unjustified

 

 nejustificat | fără justificare

 {text la care nu s-a făcut ajustarea automată a spațierii caracterelor pentru a-i face marginile drepte}

 unknown  necunoscut
 unlawful  ilegal | ilegitim | nepermis
 unlike  neplăcut
 unlimited  nelimitat | fără limită
 unload  dezîncarcă | descarcă | retrage
 unlock  dezăvorăște | descuie | delochează
 unmute  sonor | sonorizează | dezmuțește
 unmount  demontează | descalecă
 unmatched

 unmatched bracket

 neîmperecheat | nepereche {care nu are o pereche}

 paranteză neîmperecheată | paranteză nepereche {de ex. dacă există doar [, nu și ]}

 unnamed  fără nume | nenumit | nedenumit
 unpatched  nepeticit
 unpin  desprinde | dețintuiește | detașează | depinează
 unreachable  neaccesibil | inaccesibil | nu e accesibil {care nu poate fi accesat, la care nu se poate ajunge}
 unread  necitit, necitită
 unreal  ireal | nereal
 unsafe  nesigur
 unsigned  nesemnat, nesemnată
 unstable  instabil, instabilă
 unsupported

 X is unsupported

 

 nesuportat | nesprijinit | nesusținut | neasistat | neajutat

 (softul) X nu este suportat

 {e posibil să nu funcționeze în condițiile date și nu se acordă sprijin tehnic pentru a-l face să meargă}

 unwanted  nedorit
 up*

 up

 (right) up my alley

 sus* | supra*  {prefix pentru construcții de cuvinte compuse}

 funcțional {se zice despre un aparat/serviciu care merge așa cum trebuie}

 (exact) pe gustul meu | îmi convine (perfect) | e specialitatea mea | e pe felia mea | e pe aleea mea

 update

 update

 actualizează | susdatează

 actualizare | susdatare

 upgrade

 upgrade

 upgraded
 supragradează, susgradează, avangradează, promovează, progresează, avansează

 supragradare, susgradare, avangradare, promovare, progresare, avansare

 supragradat, susgradat, avangradat, promovat, progresat, avansat
 upload

 upload (uploads)

 uploader
 încarcă | urcă | suscarcă

 încărcare (încărcări) | urcare (urcări) | suscărcare (suscărcări)

 încărcător | urcător | suscărcător
 uppercase  majuscule {litere mari}
 up-regulation  reglare-în-sus | ajustare-în-sus | sus-reglare | sus-ajustare
 upside  avantaj
 upstream  în sus | în amonte | la deal
 uptime

 

 timp de funcționare (neîntreruptă) | sustimp | funcțiotimp

 {timpul de funcționare neîntreruptă a unui aparat sau serviciu}

 upward  în sus | ascendent | anterograd
 usability  uzabilitate
 USB device, key  dispozitiv USB | divais USB | cheie USB
 use

 use

 user (users)

 username

 utilizează | folosește | uzează

 utilizare | folosire | uz

 utilizator (utilizatori) | uzator (uzatori)

 nume de utilizator | utilizator | uznume => {de folosit cînd nu e îndeajuns spațiu disponibil}

 user agent

 user-agent string

 agentul utilizatorului {softul folosit de utilizator, de ex. pentru a explora internetul}

 șirul agentului utilizatorului | șir identificator {șir de informații despre un soft folosit în rețea}

 user friendly

 user friendly interface

 prietenos cu utilizatorul | ușor utilizabil | accesibil | uzabil {un lucru (soft, aparat) ușor de utilizat}

 interfață prietenoasă, agreabilă, intuitivă {simplă și practică, ușor de înțeles și de folosit}

 user guide  ghid de utilizare
 user interface

 

 interfață de utilizare | interfață grafică

 {interfață prin care utilizatorul interacționează cu softul, dînd comenzi, configurînd opțiuni, etc.}

 user license  licență de utilizare
 user manual  manual de utilizare
 utility (utilities)  utilitate (utilități) | utilitar (utilitare)
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 valid

 validate

 validation
 valabil | valid | corect | corespunzător | funcțional

 validează | valabilizează

 validare | valabilizare
 value  valoare
 vanilla

 (plain) vanilla

 vanilie

 banal, obișnuit

 variable  variabilă
 versatile  versatil | flexibil
 version

 versioning

 versiune

 versionare

 via

 via X

 prin | via

 prin (intermediul) X | via X {prepoziție pentru expunerea unui element intermediar}

 video

 videos

 video track

 video (videoul) | videoclip (videoclipul) | clip video (clipul video) | film

 videouri (videourile) | videoclipuri (videoclipurile) | clipuri video | filme

 pistă video | bandă video | pistă vizuală | bandă vizuală

 video fingerprinting  amprentare video {mod de identificare/recunoaștere a unui video pe baza caracteristicilor lui digitale}
 view

 view (views)

 viewer

 viewing angle

 vezi | privește

 vedere (vederi) | privire

 vizor | văzător | văzor | privitor | spectator

 unghi de vedere | unghi de privire | unghi de observare

 vintage

 

 

 retro | de modă veche | ca pe vremuri | de pe vremuri

 vechi (învechit) | arhaic (arhaizat) | vintaj (vintajat)

 {produs într-o epocă trecută sau creat în stilul unei epoci trecute}

 virtual

 virtual machine (VM)

 virtual reality (VR)

 virtualization

 virtualize

 virtual

 mașină virtuală (MV)

 realitate virtuală (RV)

 virtualizare

 virtualizează

 virus (viruses)  virus (viruși) {programe malițioase, rău-intenționate, cu potențial distructiv}
 visualization  viziune {temă grafică animată folosită ca acompaniament pentru muzică}
 vlog (subst.)

 vlog (verb)

 vlog (vloguri) {jurnal în format video pe diverse teme (personale, profesionale, etc.) publicat pe internet}

 vloghează {publică un video pe vlog}

 voice (subst.)

 voice (verb)

 voice your opinion

 voice-over

 voce | glas | grai | opinie

 spune | zi | exprimă | rostește

 spune-ți părerea | exprimă-te | fă-te auzit | fă-ți cunoscută opinia

 voce suprapusă {voce (comentariu, traducere, prezentare) suprapusă peste pista sonoră originală}

 vulnerable

 vulnerability

 vulnerabil

 vulnerabilitate {defect de codare care expune la atacuri malițioase}

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 wait  așteaptă | așteptare
 walkthrough

 

 parcurgere | străbatere

 {ghid complet și detaliat al unui joc, expus ca text sau film, în scop ajutător}

 wallpaper (wallpapers)  tapet (tapete)
 Warcraft (joc)  Războinicie | Războință
 warn

 warning

 warned
 avertizează | atenționează | uarnează

 avertisment | avertizare | atenționare | uarnare

 avertizat | atenționat | uarnat
 warp

 warp

 deformează | vălurește | uarpează

 deformare | vălurire | uarpare

 watch  supraveghează, monitorizează | monitorizare
 watermark  filigran {marcaj (de obicei transparent) pus peste o imagine sau un film}
 wave

 wavelength

 waveform

 undă | val

 lungime de undă

 aspect de undă | formă de undă

 way

 there's no way (*)

 there's absolutely no way

 tsnw* around that

 cale | drum

 este imposibil | în nici un caz | nici nu se pune problema | nici nu intră în discuție | n-ai cum

 este absolut imposibil | absolut în nici un caz

 nu se poate altfel | nu poți evita

 waypoint  punct de drum | drumpunct | punct de traseu | traseupunct | punct de deplasare
 weapon

 weaponize (verb)

 weaponizing

 armă

 transformă în armă | adaptează ca armă | armizează | armatizează

 transformare în armă | adaptare ca armă | armizare | armatizare

 wearable  purtabil {dispozitiv la purtător}
 weave  țese
 web

 

 webcam

 net | plex | împletitură | urzeală | rețea | plasă {cu ochiuri}

 web (webul) {netradus} | ueb (uebul)

 videocameră | webcameră | netcameră | {minicameră video}

 welcome

 welcoming

 bun venit | bine ai venit

 întîmpinare

 whatever  oricare | orice
 wheel  roată {mouse wheel = roata mausului}
 whim

 on a whim

 capriciu | toană

 dintr-un capriciu | dintr-o toană | așa i-a venit pe chelie | așa i s-a năzărit | așa l-a apucat

 whistleblower

 

 fluierător | destăinuitor | dezvăluitor | alarmator | avertizator {persoană, de obicei din interiorul unei instituții/organizații, care face publice informații sau documente confidențiale, dovedind aspecte negative ale activității structurii respective sau ale angajaților ei}
 whitelist (subst.)

 whitelist (verb)

 whitelisting

 white space

 alblistă | listă albă | uaitlistă

 alblistează | listalbează | uaitlistează

 alblistare | listalbare | uaitlistare

 spațiu gol

 wide

 (X) wide

 project wide

 widescreen

 widespread

 lat

 la nivelul (X)ului | la scara întregului X | pe ansamblul X | pe tot cuprinsul X

 la nivelul proiectului | pe ansamblul proiectului

 ecran lat | latecran (latecrane)

 foarte întins | foarte răspîndit (larg răspîndit) | foarte întîlnit (larg întîlnit)

 width  lățime
 wildcard

 

 metacaracter

 {simbol (asterisc - *, semn de întrebare - ?) care poate înlocui un caracter sau mai multe într-o căutare}

 window

 windowed

 fereastră

 fenestrat

 wire

 wired 

 conectează cu fir | firează | sîrmează

 cu fir | firat | sîrmat 

 wireframe

 

 rețea de sîrmă | plasă de sîrmă | cadru de sîrmă | sîrmătură | armătură de sîrmă | schelet

 {vedere schematică a formei și structurii unui obiect 3D, ca și cum ar fi făcut dintr-o plasă de sîrmă}

 wireless  fără-fir (fărăfir, fără fir) | aerian ("prin aer")
 wish list  lista de dorite, lista doritelor [lista lucrurilor dorite] | lista de vrute, lista vrutelor | dorlista | vrutlista
 wishful thinking

 

 

 dorință iluzorie | auto-amăgire (auto-păcălire, auto-iluzionare)

 dorință ruptă de realitate | visare cu ochii deschiși {a lua dorințele proprii drept realitate posibilă}

 {situație dorită, dar cu șanse minime de a se întrupa în realitate}

 wizard  vrăjitor | îndrumător | expert | specialist | meseriaș
 word wrap

 word wrapping

 încadrează textul {textul devine vizibil integral între marginile paginii, ferestrei, intervalului unei rigle}

 încadrarea textului

 work (subst.)

 work (verb)

 worker

 work in progress

 it works

 works like a charm

 muncă | lucru | activitate | serviciu | lucrare | operă (artistică)

 muncește | lucrează

 muncitor | lucrător | angajat | salariat

 muncă în desfășurare {activitate neterminată, aflată în curs de actualizare/modificare}

 merge | funcționează

 merge ca vrăjit {lucru care funcționează foarte bine}

 workaholic  obsedat de muncă | muncaolic {persoană pentru care munca e cel mai important lucru}
 workaround

 

 

 ocolire, ocoliș | șuntare | evitare | conturnare | eschivare | improvizare | trecere-pe-lîngă

 soluție ocolitoare | evitatoare | eschivatoare | șuntatoare

 {procedură improvizată (temporară) de depășire a unei probleme prin evitarea ei, nu prin rezolvarea ei}

 workflow  flux de lucru | fluxul muncii {înșiruirea operațiilor necesare realizării unei activități}
 workshop  atelier
 workstation  stație de lucru {calculatorul folosit pentru activitatea profesională a unei persoane}
 worm  vierme {program malițios, care se autopropagă}
 worthy

 is not worthy

 is it worth X ?

 valoros, prețios | capabil | respectabil | vrednic, destoinic | meritoriu | demn de laudă

 nu merită | nu e capabil

 merită X ?

 wrap (verb)

 wrap (subst.)

 wrapper
 încadrează | învelește | ambalează

 încadrare | învelire | ambalare

 încadrator | învelitor| ambalator | înveliș | ambalaj
 write (verb)

 writing (subst.)

 writable
 scrie

 scriere

 inscripționabil | inscriptibil | înregistrabil | scriibil | scriabil
 wrong  greșit
 WTF | WTH (arg.)

 What The Fuck

 What The Hell

 CN | CNIA | CD

 Ce Naiba | Ce Naiba-i Asta | Ce Dracu | Ce mai e și asta {exclamație de nedumerire, stupefacție}

 Ce Naiba | Ce Naiba-i Asta | Ce Dracu | Ce mai e și asta {exclamație de nedumerire, stupefacție}

 wysiwyg  vizint {vizual-intuitiv} | occv {obții ceea ce vezi}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 Xbox  Xcutie {dispozitiv electronic dedicat exclusiv divertismentului (jocuri, filme, muzică)}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 yes

 yes to all

 da

 da la tot

 you name it

 

 

 

 (și) orice îți trece prin minte | (și) ce mai vrei tu | (și) tot ce mai vrei | tot ce e posibil

 (și) orice la care te poți gîndi | (și) multe altele | (și) orice altele | (și) orice ai vrea

 spune-i pe nume | zi ceva

 {despre o înșiruire de lucruri similare cu unele deja spuse, care nu mai sînt amintite}

 yours truly, X  al tău sincer, X {formulă de exprimare la încheierea scrisorilor}
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 zombie  moroi, strigoi, zombi
 zoom  zum (zumuri) | transfocator | panoramator | scalator | scarator
 zooming  zumare | transfocare | panoramare | scalare | scarare
 zoom in  zumează (transfochează, panoramează, scarează, scalează) intern {apropiere de obiect}
 zoom out  zumează (transfochează, panoramează, scarează, scalează) extern {depărtare de obiect}
 
 Textele de mai jos sînt unele din pangramele create de mine și conțin toate literele din alfabetul unei limbi, pentru a arăta cum sînt afișate cu un anumit font:

 Felinare scînteind jucăuș în amurgul apos, balize țanțoșe ale văzduhului | (nu are qwxy)

 Fotbalistul joacă hazliu mingea, șutînd vioi în plasa porții | (nu are qwxy)

 Vulpoiul jucăuș înhață masa din fața cîinelui zgribulit | (nu are qwxy)

 Azi vei păpa în fugă jumări sățioase, bînd și whisky qatarian excelent

 Bînd whisky cu tequila, ex-sportivul își fumează jucăuș țigara

 Fixistul halea kiwi zemos, învățînd jignit despre quarci și yterbiu

 
 • Dicționarul (inclusiv definițiile sau explicațiile) este creat de mine (MunteAlb)

 • Cuvintele Rumînești scrise cu litere înclinate reprezintă adaptări fonetice după cuvinte Englezești, cuvinte existente cu sensuri noi propuse de mine sau cuvinte inventate de mine. Scopul prezenței lor este de a încuraja preluarea de cuvinte Englezești adaptate ca scriere și pronunțare limbii Rumîne, dar și adăugarea de sensuri noi la cuvintele existente sau crearea de cuvinte Rumînești noi.

 • Unii termeni au legături care duc către discuții de pe internet unde s-a dezbătut traducerea lor.

 • Definirea (explicarea) termenilor este trecută între acolade { } , iar formele de plural între paranteze rotunde ( )

 • Căutarea cuvintelor în dicționar se face folosind caseta de căutare rapidă a exploratorului de internet (afișată cu Ctrl+F)

    Prescurtări:

 • (adj.) = adjectiv

 • (adv.) = adverb

 • (arg.) = argou

 • (presc.) = prescurtare

 • (subst.) = substantiv

 • (verb) = verb

 • (sin.) = sinonim

 

LISTĂ  DE  SOFTURI  TRADUSE  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

 

MANUAL  DE  TRADUCERE  A  SOFTURILOR  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

 

DISCUȚII  DESPRE  TRADUCEREA  SOFTURILOR  ÎN  LIMBA  RUMÎNĂ

 

LIMBA  RUMÎNĂ  ÎN  EPOCA  INFORMATICII (articol actualizat în 2014!)

VATRĂ ] DISCUȚII ] LEGĂTURI ] MANUALE ] TRADUCERI ] [ DICȚIONAR ] ARTICOLE ] LIMBI ] RECENZII ] NOUTĂȚI ] CONTACT ]

Copyright © MUNTEALB. Toate drepturile rezervate. All rights reserved. Tous droits réservés.

Toate materialele de pe acest sit sînt originale şi sînt scrise de MunteAlb.

Reproducerea materialelor (integrală sau parţială) fără acordul autorului intră sub incidenţa Legii privind Dreptul de Autor.

 

Pe acest sit este folosit modul de scriere corect, logic, practic, naţional, nepropagandistic, anti-latinoman şi getodacofil, cel cu î din i și sînt.

 

Alegerea terminologiei folosite pe sit este explicată în materialul Limba Rumînă în Epoca Informaticii.

 

Situl se găseşte la adresa :  http://muntealb.16mb.com/